8.sınıf inkılap tarihi ve atatürkçülük 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

GAZİ GÜNDÜZALP ORTAOKULU

                2014-2015 1.DÖNEM 1.YAZILI

1-Aşağıdakilerden  hangisi 20.yy başlarında Balkanların özellikleri arasında yer almaz?

a-Batı ile iletişim ve etkileşime açıktır                         b- Yeni fikirlerin yayılmasına uygundur

c-Sömürgeci devletlerin çekişme alanıdır                    d-  Ticaretin az geliştiği bölgedir

 

2-Mustafa Kemal  aşağıdaki cephelerin hangisinde görev yapmamıştır?

a-Trablusgap      b-Galiçya    c-Kafkas          d- Çanakkale

 

3-Kurtuluş Savaşını nın  gerekçesi ve milli mücadelenin eyleme geçmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

a-Atatürk ün Samsun a doğru yola çıkması         b-Amasya  Genelgesi

c-Sivas  Kongresi                                                 d-Alaşehir Kongresi

 

4-Aşağıdakilerden hangisi üçlü itilaf devletlerinden değildir?

a-Almanya     b-Fransa           c-Rusya           d-İngiltere

 

5-Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde eğitim görmemiştir?

a-Manastır               b-Selanik            c-Samsun        d-İstanbul

www.sorubak.com

6-Mustafa Kemal, Kafkas Cephesinde  düşmanı yenerek Muş u aldıklarını  ve aynı gün Bitlis i de kurtardıklarını belirtmiştir.

Bu bilgiler    aşağıdakilerden hangisini  gösterir?

a-Van şehrinin de işgalden kurtarıldığını      b-Mustafa Kemal in askeri  dehasını

c-I.Dünya Savaşı nın  sona erdiğini               d-Kafkas Cephesi nin   kapandığını

 

7-İtilaf Devletleri I.Dünya Savaşı yıllarında aralarında yapmış oldukları gizli antlaşmalarla Osmanlı Devleti ni paylaşmışlardı .

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

a-itilaf devletlerinin Osmanlı ile antlaşma yaptığına

b-Osmnalı Devletinin sınırlarını genişlettiğine

c-itilaf devletlerinin savaş yapmak istemediğine

d-Osmanlı  Devletin nin  toprak bütünlüğüne saygı gösterilmediğine

 

8-Aşağıdaki devletlerden hangisi I.Dünya savaşında Osmanlı Devletine savaş açmamıştır?

a-Almanya             b- Fransa              c- İngiltere               d- İtalya

 

9-Aşağıdaki     zararlı cemiyetlerin hangisini    Ermeniler kurmuştur?

a-Hıncak  ve Taşnak         b-Mavri     Mira              c-Etnik i Eterya           d-Pontus Rum

 

10-Mondros Ateşkes Antlaşmasına göre Yunanlılar   aşağıdaki yerlerden hangisini işgal etmiştir?

a- Kahramanmraş                   b- Şanlıurfa            c- Samsun                 d- İzmir

1-10. soruların cevabını aşağıya yazınız

12345678910

        Aşağıdaki boşluklara    uygun bilgileri yazınız

11-Mustafa Kemalin doğduğu dönemde …………………….nin yaydığı    milliyetçilik  akımından dolayı     Osmanlı da azınlıklar ayaklanmıştır.

12-Atatürk ün annesi Zübeyde Hanım oğlunun ……………ne    gitmesini babası ise daha modern eğitim veren ……………..Okulu na gitmesini istemiştir.

13-Selanik askeri Rüştiyesinde ……………….öğretmeni      Mustafa ya Kemal adının  vermiştir.

14-Atatürk Trablusgarpta …………………….la savaşıp   sömürgecilik anlayışına  tepki göstermiştir.

15-Atatürk   31 Mart Ayaklanmasının bastırılmasında etkili olan………………….Ordusunda  …………………….olarak görev yapmıştır.

16-Mustafa Kemal  …………..Savaşı nda  …………………..Cephesi nde    çok önemli başarılar göstermiş   ve Osmanlı Devleti nin başkentinin işgal edilmesini önlemiştir.
17-Mustafa Kemal yabancı dil eğitimine önem vermiş ve ………………..öğrenmiştir.

 

18-Mustafa Kemal……………………in eserlerini okumuştur.

 

19-Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüştiyesinden sonra ……………………….nde   öğrenim hayatını sürdürmüştür.

 

20-Mustafa Kemal I.Dünya Savaşını bitiren Mondros Ateşkes Antlaşması nın imzalandığı sırada ………………….Cephesinde görev yapmaktaydı.

 

MAHALLE MEKTEBİİTALYANLARSURİYEFRANSIZ İHTİLALİMANASTI ASKERİ İDADİSİ
MATEMATİKÇANAKKALEŞEMSİ EFENDİNAMIK KEMAL 
KURMAY BAŞKANII.DÜNYAHAREKET  

 

 

21-I.Dünya Savaşı sonunda  yenen devletler  aşağıdaki yenilen devletlerle hangi antlaşmaları yapmıştır?

 

Almanya                           ……………………………………

Avusturya.                                     …………………………………..

Macaristan                                    ……………………………………

Bulgaristan                                              ………………………………

OsmanlıDevleti                                     ………………………………

 

22-Osmanlı Devleti nin savaştığı cepheleri aşağıya yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

23-I.Dünya Savaşı sırasında  Ermeniler Osmanlı Devletinde ne gibi hareketlerde bulunmuşlardır?Kısaca bilgi veriniz.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.