8.sınıf inkılap tarihi 1.ünite açık uçlu deneme sınavı

sorubak test çöz, interaktif test çöz, online test çöz, indirmesiz test çöz

İNKILAP TARİHİ 1. ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR

1.” Selanik Ege denizi kıyısında yer alan ve Osmanlının Avrupa ile ticaretin de önemli yeri olan bir şehirdi.

Sadece deniz ulaşımı değil demiryolu ulaşımı da gelişmişti.” İfadesi  Selanik kentinin hangi alanda geliştiğini gösterir?

C:

2.”Selanik’te Türklerle beraber, Rum, Bulgar, Sırp, Ermeni gibi farklı milletler bir arada yaşamıştır.(Çok uluslu bir yapıya sahiptir).” İfadesi  Selanik kentinin hangi alanda farklılık olduğunu vurgulamıştır?

C:

“Önemli fikir akımlarının etkisindedir.. Zengin bir basın-yayın hayatı vardır.Aydınların çıkardığı gazete ve dergiler vardır.” İfadesi Selanik kentinin hangi alanda geliştiğini gösterir?
C:

4.”Selanik’te çok uluslu yapıya bağlı olarak farklı diller,dinler(inançlar),gelenek ve görenekler vardı.” İfadesi  Selanik kentinde hangi alanda farklılık olduğunu vurgulamıştır?

C:

Selanik’te birçok dinden ve milletten insan yaşamaktaydı. Bu insanlar 19. yüzyıl başlarına kadar huzur ve güven
içinde yaşamıştı. 19. yüzyılda Fransız İhtilali’nin etkisiyle huzur ortamı bozulmuş ve bu insanlar arasında ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Bu ayrılıkçı isyanlar Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını hızlandırmıştır.

Metinden hareketle Fransız İhtilali sonucu ortaya çıkan hangi fikir akımı Osmanlı Devleti’nin yıkılmasını

hızlandırmıştır? Yazınız.

C:

Osmanlı aydınlarından bazıları Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan ve dağılmaktan kurtarmak için
insanların din, dil, millet farkı gözetilmeksizin bir arada yaşaması gerektiğini savunmuştur.

Bazı Osmanlı aydınlarının devleti dağılmaktan kurtarmak için savunduğu bu fikir akımı hangisidir? Yazınız.

C:

Bu akıma göre ,devletin parçalanmasını engellemek için müslüman milletler Osmanlı halifesinin liderliğinde tek bir çatı altında birleşmelidir.
Bazı Osmanlı aydınlarının devleti dağılmaktan kurtarmak için savunduğu bu fikir akımı hangisidir? Yazınız.

C:

Osmanlı Devleti içinde yaşayan Türkleri milli bir duygu ile bilinçlendirmeyi
amaçlamıştır. Bütün Türkleri tek bir devlet ve bayrak altında toplamak isteyen düşünce akımıdır.

Bazı Osmanlı aydınlarının devleti dağılmaktan kurtarmak için savunduğu bu fikir akımı hangisidir? Yazınız.

C:

Osmanlı Devleti’nin kurtuluşunun tek yolunun batıya ayak uydurmaktan geçtiğini savunan fikir akımıdır.
Bazı Osmanlı aydınlarının devleti dağılmaktan kurtarmak için savunduğu bu fikir akımı hangisidir?

C:

Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve başarıya ulaştıran fikir akımı hangisidir?
C:

Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan yeniliklerde etkili olan fikir akımı hangisidir?
C:

12.Osmanlı Devleti’nde 19. yy’da klasik medreselerin yanı sıra batılı tarzda eğitim veren okullar,azınlık ve yabancı okullar bulunmaktaydı.Bu durum Osmanlıda eğitim sisteminin hangi özelliğini gösterir?

C:

13.M.Kemal’in okuduğu okulları yazınız.

C:İlkokul:

Ortaokul:

Lise:

Yüksekokullar:

14.M.Kemal Manastır Askeri İdadisinde iken kimlerden hangi fikir alanlarında etkilenmiştir?

C:a)

b)

c)

15.1897’de Türk-Yunan Savaşına katılmak için kaçtığı okul hangisidir?Bu durum O’nun hangi kişilik özelliğini gösterir?

C:

Atatürk’ün biyografisi isteniyor, aynı zamanda özellikle doğum gününün kaydedilmesi rica ediliyordu. Atatürk
bunun üzerine düşündü. Fakat bu günü kendisi de bilmiyordu. Ancak annesinden işittiğine göre, bir bahar

mevsiminde doğmuş olduğunu hatırladı. Ay ve gün için ise aynen şöyle dediğini hatırlıyorum: “Bu, bir 19 Mayıs gününiçin olmasın?”

Atatürk’ün doğum günü için “Bu, bir 19 Mayıs günü niçin olmasın?” cevabını vermesi onun hangi kişisel

özelliğini gösterir?

C:

M.Kemal Harp Okulu’nda iken ülke sorunları ile yakından ilgilenmiş,arkadaşlarıyla birlikte gazete çıkarmıştır. Bu durum O’nun hangi kişilik özelliğini gösterir?
C:

1905’te mezun olduktan sonra ilk görev yeri Suriye’de Şam’daki 5.ordudur.Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması hangi kişilik özelliğini gösterir?
C:

İstanbul’da 2.Meşrutiyete karşı çıkarılan 31 Mart Olayını bastıran Hareket Ordusunda kurmay yüzbaşıdır.(13 nisan 1909) Bu durum M Kemal’in hangi kişilik özelliğini gösterir?
C:

20.-Trablusgarp Savaşında İtalya’ya halkı bir araya getirebilmesi,  – Kurtuluş Savaşında Türk Milletini bağımsızlık fikri etrafında toplayabilmesi hangi kişilik özelliğini gösterir?

C:

13 Kasım 1918’de İtilaf donanması İstanbul’u işgal etmişlerdir.M.Kemal bunun üzerine “Geldikleri gibi giderler” sözünü söylemiştir. Bu durum M Kemal’in hangi kişilik özelliğini gösterir?
C:

Balkan Savaşı’nda Gelibolu Yarımadasında bulunmuştur.Böylece Çanakkale Savaşlarında bölgeyi tanıması başarı kazanmasını sağlamış,düşmanın nereden çıkarma yapacağını önceden tahmin etmiştir. Bu durum M Kemal’in hangi kişilik özelliğini gösterir?
C:

M. Kemal’in siyasetle ilgili tek görevi nedir?Burada verilen bir baloya yeniçeri kıyafetiyle katılmıştır.Bu durum neye verdiği önemi verdiği gösterir?
C:

1897 Türk-Yunan Savaşı-savaşta başarılı olunmasına rağmen barış masasında istenilenin alınamaması-M.Kemal’i derinden etkilemiş Türk milletinin geleceği üzerine düşünmeye başlamıştır. Bu durum M Kemal’in hangi kişilik özelliğini gösterir?
C:

DOKÜMANI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

40 − = 39

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.