8. sınıf hz. muhammedin hayatı 2. dönem 2. yazılı sınav soruları 2016-2017

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURUK ORTAOKULU 8/A SINIFı HZ. MUHAMMED’İN (SAV.) HAYATI DERSİ 2. DÖNEM 2.YAZILI

Adı ve soyadı:                                                                    No:

1-) Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına bir örnek sayılmaz? A) İnsanların arkalarından Onların hoşlanmayacakları şekilde konuşmak. B) Masum birini suçlamak. C) Tembellik yapmak D) Birinin malını çalmak.

2-) Peygamberimiz(sav.) bir gün kızı Hz. Fatıma’nın evinde kaldı o gece bir ara torunlarından Hz.Hasan Peygamberimizden (sav.) su istedi bunun üzerine yerinden kalkıp su getiren peygamberimizin elinden diğer torunu Hüseyin suyu almak istedi fakat Peygamberimiz (sav.) suyu önce Hz. Hasan’a verdi Bunun üzerine Babacığım Hasan’ı daha çok mu seviyorsun diye soran kızı Fatıma annemize suyu önce Hasan istedi buyurdular. Bu hadis Peygamberimizin (sav.) bize en çok hangi özelliği hakkında bir örnek sayılabilir? A) Adalet B) Yardımseverlik C) Cömertlik D) Doğruluk

3-) Aşağıdakilerden hangisi insanların adaletten sapmalarına sebep değildir? A) Mala olan düşkünlük B) Korku ve tehdit C) Sevgi veya düşmanlık D) Dindarlık

4-)“ Ey iman edenler kendinizi ve ailenizi; yakıtı insanlar ve taşlar olan Cehennem ateşinden koruyunuz.”(Enfal Suresi 28. Ayet) Ayet bireyin ailesine karşı hangi sorumluluğuyla ilgilidir? A) Karnını doyurmak B) İslâmı öğretmek C) Meslek sahibi yapmak D) Evlendirmek

5-) Aşağıdakilerden hangisi çocuğun babası üzerindeki haklarından biri değildir?

A) O’na güzel bir isim koymak.
B) O’na İslâmı öğretmek.
C) Onu zengin yapmak.
D) Evlendirmek.

6.“Peygamberimiz, Uhut savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed kendi görüşünden vazgeçmiştir.Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Hz. Muhammed Uhut savaşına katılmıştır.
B) Hz. Muhammed başkalarının görüşlerine değer verir.
C) Hz. Muhammed kararsızdır.
D) Hz. Muhammed meydan savaşı yapmayı sevmez.

7.Hz. Muhammed Bedir harbinde esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığında serbest bırakılmalarını istemiştir.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Hoşgörülü olması
B) Merhametli olması
C) Sabırlı olması
D) Bilgiye verdiği önem

8.Hz. Muhammed İslam’ı anlatmak için bir gün Taif’e gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifli’ler peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş fırlattılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, “Rabb’im, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller.” diye dua etmiştir.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?

A) Hz. Muhammed İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B) Hz. Muhammed’e taş atmışlardır.
C) Zeyd b. Haris Hz. Muhammed’i yalnız bırakmamıştır.
D) Hz. Muhammed çok merhametlidir.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Hz. Muhammed’in güvenilir olduğunu gösterir?

A) Henüz doğmadan babasını kaybetmiştir.
B) Lakabı “el-emin”dir.
C) Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir.
D) Amcasıyla ticaret yolculuklarına çıkmıştır

10.Bir gün Hz. Muhammed ve arkadaşları otururken önlerinden bir cenaze geçer. O hemen ayağa kalkar. Yanındakiler, cenazenin Müslüman olmadığını söylerler. Bunun üzerine Hz. Peygamber, “Bu da bir insan değil mi?” der. Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Hz. Muhammed’in cenazelere katıldığı.
B) Hz. Muhammed’in insanlara değer verdiği.
C) Hz. Muhammed’in arkadaşlarıyla oturduğu.
D) Hz. Muhammed’in merhametli olduğu.

11.“Bir kimse ağaç diker de bunun meyvesinden insan, hayvan veya kuş yerse, yenen şey onun için bir sadaka yerine geçer.”(Hadis-i şerif)

Yukarıda verilen hadiste Hz. Muhammed’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

A) Güvenilir olması B) Hoşgörülü olması
C) Cesaretli olması D) Doğayı sevmesi

12.Mekkeliler, Hz. Muhammed’e kıymetli eşyalarını emanet ederlerdi. O, Mekke’den Medine’ye hicret edeceği gün, kendisine bırakılan emanetleri sahiplerine teslim etmek üzere Hz. Ali’yi görevlendirmiştir. Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?

A) Hz. Muhammed güvenilirdir.
B) Hz. Muhammed hicret etmiştir.
C) Hz. Muhammed emanetlerini Hz. Ali’ye vermiştir.
D) Hz. Muhammed Hz. Ali ile akrabadır.

13.Kuba Mescidi yapılırken arkadaşlarına yardım etmiş ve onlarla mescidin yapımında çalışmış, taş taşımıştır.

Yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed’in özellikleri ile ilgili asıl vurgulanmak istenen nedir?

A) Hz. Muhammed Kuba Mescidi’ni yapmıştır.
B) Hz. Muhammed mescitlerin artmasını istemiştir.
C) Hz. Muhammed alçak gönüllü ve çalışkandır.
D) Hz. Muhammed sabırlıdır.

14.Hz. Muhammed müşriklerin yaptığı birtakım cazip teklifleri geri çevirmiş; onlara cevabı şöyle olmuştur: “Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem.” Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili belirtilen özelliklerden değildir?

A) Hz. Muhammed cesaretlidir.
B) Hz. Muhammed çalışkandır.
C) Hz. Muhammed kararlıdır.
D) Hz. Muhammed yaptıklarından emindir.

15.Hz. Muhammed vefatından birkaç gün önce bütün Müslümanların önünde, “Ey Müslümanlar, şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın.” diyerek üzerinde hiç kimsenin hakkının kalmasını istememiştir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıda verilen örnekte Hz. Muhammed ile ilgili belirtilen özelliklerden değildir?

A) Alçak gönüllü B) Çalışkan
C) Adaletli D) Hakkı gözeten

16.Hz. Muhammed doğmadan önce babasını, altı yaşında annesini ve sekiz yaşında da dedesini kaybetmiştir. Hz. Fatıma’nın dışındaki çocukları kendisi hayattayken vefat etmiştir. Hiçbir zaman isyan etmemiştir. Yukarıda verilen örneğe göre Hz. Muhammed’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Adalet B) Sabır C) Güven D) Temizlik

17.Mescid-i Nebi’nin yanına “suffe” isimli bir yer yaptırmıştır. Öğrencilerin yatılı olarak kaldığı bir yerdir. Burada okuma-yazma, Kur’an, dini bilimler, yabancı dil eğitimi veriliyordu.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi “suffe”nin özelliklerinden değildir?

A) Sadece eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.
B) İlim faaliyetleri yürütülmektedir.
C) Mescid-i Nebi’nin yanında yer almaktadır.
D) Öğrenciler kalmaktadır.

18.Hz. Muhammed daha peygamberlik görevi verilmeden önce de haksızlıkların karşısında duruyor ve haklının yanında yer alıyordu. Bundan dolayı Erdemliler Topluluğu’na (Hilfu’l-Fudul) katılmıştır. Bu yolla haksızlığa uğrayan, güçsüz ve kimsesiz insanların hakkını korumuştur.

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Hz. Muhammed peygamber olmadan önce de adaletlidir.
B) Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
C) Hz. Muhammed kimsesizlerin yanındadır.
D) Hz. Muhammed çıkarlarını düşünmüştür

19.Aşağıdaki önermelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarını ise (Y) şeklinde belirtiniz.(10 puan)

( ) Peygamberimizin (sav.) çocuklara selam vermesi Onların halini hatırını sorması Onları sevip Onlar için dua etmesi yarının büyükleri olan çocuklara verdiği değeri gösterir.

( ) Elindeki çakıyla otobüs koltuğunun arkasına resim yapan bir kişi kamu malına yani toplumun ortak malına zarar vermiş olur. Belediyenin şehri güzelleştirmek için diktiği gülleri götürüp kendi bahçesine diken kamu malını haksız yere kendine geçirmiş ve kullanmış olur ve bu kişiler bütün bir toplumun hakkına zarar vermiş olurlar. ( ) Bazen eşitliğin olması tek başına adaletin sağlanmasına yetmeyebilir, dolayısıyla adalet eşitliği de içine alan daha üstün bir kavramdır.

( ) Anne babamız davranışlarıyla bize karşı kötü örnek oluyorlarsa Bizler de anne babamız bize kötü örnek oldukları için aynı yanlış davranışları yapmaya devam etmeliyiz.

( ) Allah insanları farklı farklı yaratırken, farklılıklarını birbirlerine üstünlük veya düşmanlık sebebi olarak saysınlar diye değil, bu farklılıklarını birlikte güzel işler için kullansınlar diye yaratmıştır.

www.sorubak.com

Not: Test soruları 5 puandır.Son soru ise 10 puandır.

Zeynep CEYLAN

Dinkültürü öğretmeni

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 6 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.