8.sınıf Hz. Muhammed’ in Hayatı 1.dönem 1.sınav soruları 2016-2017

………………………. İMAM HATİP ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 8. SINIFLAR 1. DÖNEM 1. YAZILI

ADI:                                                               SOYADI:                                                SINIF:                  NO:                NOT:

Cümleleri uygun şekilde tamamlayınız. (22p)

Peygamberimiz hicri olarak …………………………. ayının 12.gecesinde doğdu. Müslümanlar bu geceyi ………………… kandili olarak kutlamaktadır.

İslam tarihinde inşa edilen ilk mescit ………………. mescididir.

Hendek savaşından bir yıl sonra, Mekkeli müşriklerle yapılan antlaşmaya …………………. Antlaşması denir.

İlk vahyin geldiği yani Kuran-ı Kerim’in inmeye başladığı geceyi ……………….…………olarak kutluyoruz.

Hatice’ ye güzel ahlakı sebebi ile ………………………. lakabı verilmişti.

Peygamberimiz’in gençliğinde haksızlıklara ve zulümlere karşı gelmek için katıldığı birliğe ……………………………………… denir.

Mekkeli müşriklerle yapılan ilk savaş …………………..…. savaşıdır.

Putlara tapan kimselere “Allah’a ortak koşan” anlamında …………………… denirdi.

Peygamberimizin bizzat kendisinin katıldığı askeri seferlere ………………….. , kendisi katılmayıp görevlendirdiği bir sahabenin komutasında yapılan seferlere ise ………………….. denir.

Cahiliye devrinde Hz. İbrahim’in getirdiği din üzere yaşayan, tek bir yaratıcının varlığına inanan ve Mekke’deki kötülüklerden uzak duran kimselere ……………….……. denirdi.

Mekkeliler, Müslümanlarla tüm ilişkilerini keserek 3 yıl boyunca onlara ……………… uygulamışlardır.

Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara ………..……………. , onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ……………….denir.

Peygamberimizin kabrine temiz bahçe anlamına gelen ……………………………………… denmiştir.

Peygamberimize gönderilen ilk vahiy ………………….. mağarasında ……….yılında gelmiştir ve bu ayetler ………………………… suresinde geçmektedir.

Peygamberimizin yaralandığı, amcası Hz. Hamza’nın şehit düştüğü savaş …………………………. Savaşıdır.

İslamiyete en çok karşı çıkanlardan biri de Peygamberimiz’in amcası ………………………………………idi. ………………………. Suresinde amcasından bahsedilmektedir.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 79 = 82

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.