8.sınıf Halk Kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

ADI ve SOYADI: 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI…..ORTAOKULU 8. SINIF HALK KÜLTÜRÜ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI Puan
SINIFI : NO:

A- Aşağıdaki sorulardan doğru cevabı bularak işaretleyiniz. (her soru 5 puan)

1- Şu mübarek günde küsmek olur mu?
Uzat ellerini bayramlaşalım.
Tanrı selamını kesmek olur mu?
Uzat ellerini bayramlaşalım.
Yukarıdaki dörtlük hangi önemli günde söylenirse daha doğru olur?
A) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
B) Ramazan Bayramı
C) 30 Ağustos Zafer Bayramı
D) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2- Aşağıdakilerden hangisi sözlü hukuk kurallarından biri değildir)
A) Genelgeler
B) Adetler
C) Örfler
D) Töreler

3- Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha eski olan bayram kutlama geleneğidir?
A) Kartpostalla bayram kutlama
B) Cep telefonuyla bayram kutlama
C) Akrabaları ziyaret ederek bayram kutlama
D) Elektronik postayla bayram kutlama

4- Halk Kültüründe efsaneler ve destanlarda öne çıkmış çeşitli kahramanlar vardır.Toplum bu kahramanları kabul etmiş ve içselleştirmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kahramanlardan biri değildir?
A) Köroğlu
B) Kara Murat
C) Battal Gazi
D) Gandalf

5- Halk inanışı, halkın doğaüstü ya da doğa dışı dünyaya ilişkin şeyleri gerçekmiş ya da doğruymuşçasına kabul etmesidir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi halk inanışı değildir?
A) Yolcu giderken arkasından su dökülmesi
B) Gelinin ayakkabısının altına bekâr kızların adının yazılması
C) Gelinin başından aşağı kuru yemiş, şeker, buğday, darı saçılması
D) Ölen kişinin arkasından cenaze töreni yapılması.

6. Halk kültüründe hikayeler,destanlar,efsanelerin anlatımında etkileyici konuşmaları olan kişiler vardır.Kimi zaman ellerindeki müzik aletleri de bu anlatım sırasında kullanılmaktaydı.
Aşağıdakilerden hangisi bu anlatıcılardan biri olamaz? A) Ozanlar
B) Aşıklar
C) Noel Baba
D) Küllü Fatma
7- Aşağıdakilerden hangisi geleneksel halk mimarisine örnek gösterilebilecek yapılardandır?

A) B)
C ) D)
8- Aşağıdakilerden hangisi halk mimarisi özellikleri taşıyan yapılara örnek olarak verilemez?
A) Konak B) Çeşme
C) Han D) Otel
9- Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biri değildir?
A) Alper Tunga Destanı
B) İgor Destanı
C) Türeyiş Destanı
D)Oğuz Kağan Destanı

10- Geleneksel mimarinin ihtiyaçlar ekseninde geliştiği görülmüştür. Buna göre yörenin soğuk iklimi nedeniyle yapımında soğuğa dayanıklı malzeme ve yapım tekniği kullanıldığı, pencerelerin bu sebepten küçük, duvarlarınsa kalın yapıldığı ilimiz aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Erzurum B) Sivas
C) Kars D) Adana

11- Evlerde kuru yiyecekleri nemden, kemirgen hayvanlardan korumaya ve erzak depolamaya yarayan bölüme ne ad verilir?
A) Sofa B) Kiler
C) Avlu D) Hayat

12. Halk mimarisinde ahşap malzemeler kullanılarak yapılan evler yukarıdaki haritada gösterilen illerden hangisinde daha çok bulunur?
A) Diyarbakır B) Antalya
C) Rize D) İzmir

13- Eskiden ne güzeldi mahallemiz. Halk dayanışmasının, iyi komşuluk ilişkilerinin, doğal çevreye saygının gözetildiği bir mimari anlayış hâkimdi. Omuz omuza vermiş evler komşuluğun ve dayanışmanın ne demek olduğunu anlatır gibiydiler. Buna bağlı olarak denilebilir ki dıştan bakıldığında zengin ile fakir evleri arasında büyük fark göze çarpmıyordu. Aynı kültür kaynağından beslendiği için geniş bir coğrafya üzerine yayılmasına rağmen, bu ortak mimari kimlik ve birbirlerine olan benzerlikler her zaman kendini belli ediyordu.
Yukarıdaki paragrafta özlemle anılan komşuluk ilişkilerinin gelişmesi ve mahalle hayatının oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilmiştir?
A) Toplumun inanç sistemi
B) Toplumun değer yargıları
C) Kaynağını kültürden alan mimari
D) Zengin fakir ayrımının yapılması
14- Pireyi deve yaptı dilli düdük,
Ateşe bile bile körükle gidiyor.
Kendi kuyusunu kazıyor enayi,
Cır cır ötüyor.
Tarkan – Dilli Düdük
Şarkıda geçen aşağıdaki söz öbeklerinden hangisi deyim değildir?
A) Pireyi deve yapmak B) Ateşe körükle gitmek
C) Kendi kuyusunu kazmak D) Cır cır
15- Aşağıdaki şıklardan hangisi atasözü değildir?
A) El atına binen tez iner.
B) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
C) Aslan yattığı yerden belli olur.
D) Atı alan Üsküdar’ı geçti.

16- …………….. ? ……………
Duydum herkes senden umut ararmış
Dallarına bez parçası bağlarmış
Yağmur yağar bez parçalarını ıslarsın
Dallarında umutları, hayalleri beslersin
Halk inanışlarının toplum yaşantısındaki yansımalarına örnek olarak verilen yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) KAHVE FALI
B) DİLEK AĞACI
C) NAZAR DEĞMESİN
D) SÜS EŞYASI
B. Aşağıda atasözlerindeki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz. (10 puan)
hakkını – dil – yüce – suyundan – arkadaşını

a. Bana ……………………… söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
b. Bülbülün çektiği …………………..belasıdır.
c. Yiğidi öldür……………………….. yeme.
ç. Dağ ne kadar………………………………..olsa yol (onun) üstünden aşar.
d. Kır atın yanında duran ya huyundan ya …………………. .

C. Aşağıda verilen cümleleri doğru ise D, yanlış ise Y olarak işaretleyiniz.(10 puan)
( ) Halk mimarisi komşuluk ve akrabalık ilişkilerini anlamamızı sağlar.
( ) Geleneklerimiz geçmiş kültür ve inançlardan izler taşır.
( ) Dolap çevirmek; Gizli kapaklı işleri olan, dalavereler döndüren kişiler için kullanılan deyimdir.
( ) Halk mimarisinin ortaya çıkışında halkın inanç, ahlak ve geleneklerinin etkisi yoktur.
( ) Hıdırellez, Anadolu’da yazın sona erip kış mevsiminin başladığına işaret eden bir bayramdır.

“8.sınıf Halk Kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015” üzerine 3 yorum

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.