8.sınıf fen teknoloji 2.dönem 1.yazılı soruları ve cevap anahtarı 2013-2014

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

                  -A grubu-                                                                                                                        

ATA İLKÖĞRETİM OKULU

2013-2014 Eğitim Öğretim yılı

8.Sınıflar II.Dönem I.Sınav

ADI SOYADI:    

NUMARASI :                         

                                                

A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.(25 puan)

1)  I.Alçaktan uçan bir uçağın pencere  camlarını titreştirmesi

II.Bir patlama esnasında yakındaki evlerin camlarının kırılması

III.Ses dalgaları yardımıyla böbrek taşlarının kırılması

İfadelerinden hangileri sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?

A)I ve II   B)II ve III    C)I ve III  D)I,II ve III

2)   Aşağıda tellerinin özellikleri verilen müzik aletlerinden hangisi en yüksek ses çıkarır?

A)Kalın-kısa          B)İnce-uzun                   C)kalın-uzun          D)İnce-kısa

3)Aşağıda verilen durumların hangisinde bir kimyasal tepkime gerçekleşir?  

A)Alkol+iyot                   B)Şeker+su

C)Demir çubuk+oksijen  D)Demir tozu+kükürt

   4)Bir çözeltinin pH derecesi 7’den 0’a doğru küçüldükçe asit özelliği;7’den 14’e doğru büyüdükçe baz özelliği artar.X,Y ve Z çözeltilerinden birinin kuvvetli asit,birinin zayıf asit,birinin de baz olduğu   bilinmektedir.X’in pH değeri Y’ninkinden küçük, Z’ninkinden ise büyüktür.

Buna göre X,Y ve Z çözeltileri kuvvetli asit,zayıf asit,baz olarak nasıl sınıflanabilir?

Kuvvetli asit      Zayıf asit         Baz

A)           Z                     X                    Y

B)           Y                     X                    Z

C)           Y                     Z                    X

D)           X                    Y                    Z   

5)DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT

şeklindedir.  Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı,aşağıdaki seçeneklerin hangisinde  doğru olarak verilmiştir?

A)TTAGGTACGTAT  B)TTAGGCTTCGTA

C)AATCCGAAGCAT D)AATGGCTTCGTA

B)Aşağıdaki sorularda doğru olanına (D), Yanlış olanına  (Y) yazınız.(35 puan)

 6)Ses maddelerin titreşmesiyle oluşur.   

 7)Yüksek frekanslı titreşimler kalın ses üretir.

 8)Bir sesin şiddeti genliğine bağlıdır.

    9)Bir ses dalgasının yüksekliği

dalganın frekansına bağlıdır.

10)Ses gaz ortamlarda en hızlı yayılır.

 11)Kalsiyum atomu ile kükürt atomu arasında  kovalent bağ oluşur.   

 12)Nitrik asit tuz ruhu olarak bilinir ve formülü “HNO3”tir

C)Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

(20 puan)

13)………….;sıcaklıkları farklı iki madde arasında alınıp verilen enerjinin adıdır.

14)İçerisinde kalsiyum,magnezyum gibi iyonlar bulunduran sular……………….olarak tanımlanır.

15)Canlılarda büyüme,sindirim,solunum,

fotosentez gibi olaylar………………   …………….ler sonucu gerçekleşir.

16)…………….,birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvettir.

       İlk 16  Soruyu tabloya yanıtlayınız

Soru

YANITLAR

1

www.sorubak.com

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

BAŞARILAR

17)Frekans ile ses yüksekliği arasındaki ilişki nedir?Açıklayınız. (20 puan) 

Turgut ÖREN

 

YANIT ANAHTARI

   İlk 16  Soruyu tabloya yanıtlayınız

Soru

YANITLAR

1

D

2

D

3

C

4

A

5

B

6

DOĞRU

7

YANLIŞ

8

DOĞRU

9

DOĞRU

10

YANLIŞ

11

YANLIŞ

12

YANLIŞ

13

ISI

14

SERT SU

15

Kimyasal tepkimeler

16

BASINÇ

5’er puan

     16×5=80

17)Frekans ile ses yüksekliği arasındaki ilişki nedir?Açıklayınız. (20 puan) 

 

Ses yüksekliği,seslerin ince ya da kalın işitmemize sebep olan bir ses özelliğidir.Bir ses dalgasının frekansı arttıkça ses incelir,azaldıkça kalınlaşır.

Dolayısıyla ses dalgasının frekansı sesin yüksekliğini belirler.

 

Turgut ÖREN

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 56 = 57

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.