8.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları

2013-2014  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……….ORTA OKULU  

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8. SINIF II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

SINAV SORULARI

 

Adı-Soyadı        :                                 NOT:

Sınıfı-Numarası    :                                 Tarih: …./04/2013 

S O R U L A R

1.Aşağıdakilerden hangisi insan aklının işlevlerinden biri değildir?

a) İyiyi kötüden ayırması

b) Olay ve nesnelerin neden ve sonuçlarını anlaması

c) Bilgileri mantıklı bir şekilde değerlendirmesi

d) İnsanların düşüncelerini okuyarak tedbir alması

 2. Dini sorumluluğun ön şartı nedir?

a) Müslüman olmak

b) Akıllı ve ergen olmak

c)  islam ülkesinde yaşamak

d) Kur’an’ı Kerim’i  bilmek

 3.Aşağıdaki “kul hakkına” sebep olan kötülüklerden hangisi, manevi kötülüklerdendir?

a) Toplum malına zarara vermek.

b) Eksik ölçüp tartmak.

c) Kötü zanda bulunmak.

d) Hırsızlık yapmak

 4.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “taassup” ile ilgilidir?

a) Aklı başından gitmek

b) At gözlüğü takmak

c) Başından aşağı kaynar sular dökülmek

d) Eşeğin aklına karpuz kabuğu getirmek

 5.Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez?

a) Anneye bağırıp çağırmak
b) Alışverişte pazarlık  yapmak
c) Başkasına hakaret etmek
d) Başkasına iftira ve gıybet etmek

 6.Esra, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde, alkolün zararlarıyla ilgili   afiş çalışması yapacaktır.  Aşağıdaki sloganlardan hangisini bu çalışmada kullanması uygun olmaz?

a) Azı karar çoğu zarar
b) İçki bütün kötülüklerin anasıdır
c) Alkolle sıkıntıyı yok edemezsiniz
d) Alkol ailenin en büyük düşmanıdır

 7. Para, mal veya değerli bir eşya karşılığı oynanan oyunlara kumar denir. Kumar oynamayı,

  I. Zamanın kötü kullanılmasına neden olması.

II. Çalışarak kazanmak yerine tembelliği ve hileyi teşvik etmesi.

III. Oynayanları ve aileleri zor durumda bırakması.

Durumlarından hangilerinin zararlı hale getirdiği söylenebilir?

a) I ve II               b) I ve III

c) II ve III            d) I, II ve III

  8.Hangisi kötü alışkanlıklara başlama sebeplerinden biri olamaz?

a) Kötü arkadaş çevresi     b) Düzenli yaşam

c) Merak                           d) Özenti

.Bağımlılık eğilimi gösteren kişilik yapısı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

 · Gerçeklerle yüz yüze gelebilecek güçleri yoktur. 
· Kendilerine güç gelen durumlar- dan mücadele ederek değil, kaçarak kurtulmak isterler.
· Davranışlarının çoğunda öz denetim değil, kaba güç baskındır.
· Aile, toplum ve arkadaş çevrelerinde uyumlu davranamazlar.  Uyumlu olmak için de bir çaba harcamazlar. 

9. Parçaya göre hangisi bağımlı kişilik özelliklerinden biri değildir?

  a) Gerçeklerden korkmaları

b) Uyumlu davranmaları

c) Kolaycı olmaları

d) Öz denetim duygusundan yoksun olmaları

 Şerefli bir kabileden kadının birisi hırsızlık yapar. Kureyşliler onun değerli bir kabileden olması sebebiyle cezalandırılmasını istemezler. Peygamberimize Hz. Usame’yi aracı olarak gönderirler. Ancak Peygamberimiz “ Hırsızlık yapan kızım Fatıma da olsa yine de cezasını verirdim” diyerek bu teklifi geri çevirir.

 10. Bu durum peygamberimizin en çok hangi yönünü gösterir?

a) İnsanlara değer verdiğini   b) Danışarak iş yaptığını

c) Sözünde durduğunu            d) Adaletli olduğunu

 

 “Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.” Hadis-i Şerif

11. Yukarıda verilen hadis neyin önemine dikkat çekmektedir?

a) Çalışmanın                b) Şükrün

c) İbadetin                  d) Doğruluğun             

 

12. Peygamberimiz, namazdayken çocuk ağlaması duyunca, namazını kısa tutardı. Çocukları sever, onlarla şakalaşırdı. Bu O’nun hangi özelliğini gösterir? 

a) Merhametli olmasını      b)  Cesaretini

c) Sabırlı oluşunu               d) Güvenilirliğini

 13. Hz. Muhammed’in ‘‘İlim öğrenmek, her Müslüman üzerine farzdır.’’sözü İslam’ın hangi özelliğini yansıtmaktadır?

a) İnsanlara değer verme       b)Bilime değer verme

c)Merhamet ve affedicilik    d)Peygambere iman

Kur’an’ı Kerim’de Allah pek çok ayette “Düşünmüyor musunuz?”, “Akletmiyor musunuz?” diye sorarak bizzat düşünmeyi emretmiştir. İnsana aklını en iyi şekilde kullanmasını  teşvik eden yüzlerce ayet, Kur’an’ın akla ve ilme verdiği önemi göstermektedir. Kur’an’a göre bilgili olmak ve bilerek yapmak gerçek bir erdemdir. Bu konudaki ayetlerden biri de …

14. Yukarıdaki paragrafı, aşağıdaki ayetlerden hangisiyle tamamlarsak anlam bütünlüğü bozulmaz?

 a) “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır”

b) “Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır.

c) “Fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınırım.”

d) “Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, .. sorumludur.

 15. Aşağıdakilerden hangisi kötü alışkanlıklara başlamadaki etkenlerden birisi  değildir.

a) Özenti

b) Arkadaş çevresi

c) Kendini kanıtlama isteği

d) Ailede iletişimin iyi olması.

 16. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde çalışmaya teşvik anlamı vardır?

a) Koşan tilki yatan aslandan iyidir.
b) Komşu komşunun külüne mutaçtır.
c) Yalnız taş duvar olmaz.
d) Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

 www.sorubak.com

 17. Hz. Muhammed savaşlarda ağaçlara, hayvanlara ve yaşlılara zarar verilmemesini emrederdi. Bu tavsiyeleri, genel olarak onun hangi özelliği ile ilgilidir?

a) Adaletli oluşu
b) Merhametli oluşu
c) Misafirperverliği
d) Cesareti

 18. Kişinin bilmediği konularda bilenlere danışarak iş yapmasına ne denir?

a) İstihare   b) İstişare   c) Tetkik  d) Sorgu-Sual

 19. Aşağıdakilerden hangisi Alkol ve uyuşturucu maddelerin zararlarından birisi değildir?

a) Kişinin kötü anlarını unutmasına yardım eder.

b) İnsanın karar verme yeteneğini olumsuz etkiler.

c) Bireyin aile ve iş huzurunu olumsuz etkiler.

d) Suç işlemesine sebep olur.

 20.  Üzerimizde kul hakkı varsa bundan kurtulmak için yapmamız gereken ilk davranış nedir?

a) Allah’a dua ederek

b) Namaz kılarak

c) Hakkını yediğimiz kimsenin hakkını verip, helallik alarak

d) İbadet ederek

21- Taassup(Bağnazlık) nedir? Açıklayınız.(10 Puan)

……………………………………………………………………………………………

22. Alkol, Sigara ve uyuşturucu gibi çok kötü alışkanlıkların gençlerin dünya ve ahiret hayatına ne gibi zararlar verebileceğini uzunca açıklayınız.(10 Puan)

……………………………………………………………………………………………… 

Daha Fazla 8.sınıf din kültürü 2.dönem 1.yazılı soruları

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

68 − 60 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.