8.sınıf açık uçlu inkılap tarihi deneme sınavı 2017-2018

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI

Selanik kentinde Türklerle beraber Sırplar,Rumlar, Ermeniler, Bulgarlar ve Yahudiler gibi farklı milletler bir arada yaşardı.
Yukarıda Selanik’in hangi özelliği vurgulanmıştır?

Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü dönemde ülkede; bir taraftan geleneksel eğitime devam eden medreseler,diğer tarafta modern eğitim veren mekteplerle birlikte,askeri ve çeşitli meslek okulları yer alıyordu.
Bu bilgilerden yararlanarak Osmanlı Devletinin eğitim sistemi hangi hakkında yorum yapılabilir ?

İtalya 1911 yıllında Osmanlı toprağı olan Traplusgarp’a saldırdı. Osmanlı Devleti Traplusgarp’a ordu ve donanma gönderebilecek durumda değildi. Mustafa Kemal ve arkadaşları Traplusgarp’a gizli yollarla giderek yerli halkı örgütlemiştir.
Mustafa Kemal’in Trablusgarp savaşında yerli halkı örgütlemesi hangi kişisel özelliğiyle ilgilidir?

4.Mustafa Kemal bu şehirde İdadi (Lise) okumuştur. Sınıf arkadaşı Ömer Naci sayesinde Edebiyat ve Hitabete , Kolağası Mehmet Tevfik sayesinde tarihe ilgi duymuştur. Vatan şairi Namık Kemal, Türkçülüğün savunucusu Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakul gibi vatansever şairlerden etkilenmiştir.

Yukardaki metinde Atatürk’ün fikir hayatını anlatan hangi şehirden bahsedilmiştir?

İtilaf Devletleri Mondros’tan sonra Anadolu topraklarını işgal etmeye başlamışlardır.
Aşağıda verilen dilsiz haritada boş bırakılan yerlere işgalci devletlerin adlarını yazınız.

– Mustafa Trablusgarp Savaşında İtalyanlara karşı başarılı mücadeler
-Çanakkale Savaşında İtilaf Devletlerini yenilgiye uğrattı.

-Kafkas Cephesinde Muş ve Bitlis’i geri aldı

Yukarda verilen durumlar Mustafa Kemal’in hangi alanda gelişmesini sağlamıştır ?

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde pek çok farklı millet barış ve huzur içerisinde yaşıyordu.19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Azınlıklar Fransız İhtilali etkisiyle ayaklanarak bağımsızlıklarını kazanmışlardı.
Verilen bilgilere göre Osmanlı Devletinin parçalanmasını sağlayan akım hangisidir ?

-Albay rütbesine yükselmiştir.
-Türk ve dünya kamuoyunca tanınmıştır.

-Arıburnu,Conkbayırı ve Anafartalar’da başarılı mücadeleler vermiştir.

Yukarıda özellikleri verilen cephe hangisidir?

Meşrutiyetin ilanından sonra yenilik istemeyen gericiler İstanbul’da bir isyan çıkardı. Mustafa Kemal Harekat Ordusuyla Selanik’ten İstanbul’a gelip bu isyanı bastırmıştır.
Yukarda açıklaması verilen isyan hangisidir? Yazınız.

Mondros’tan sonra başlayan işgallere karşı Anadolu halkının başlatmış olduğu silahlı direniştir.Bunlar düzensiz birliklerdir, ihtiyaçlarını halktan karşılamışlardır.
Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

Mustafa Kemal okul hayatında sadece bir alanla ilgilenmemiş tarih, matematik, felsefe gibi farklı alanlarda kendisini geliştirmeye çalıştırmıştır.

Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ün hangi kişisel özeliğinden bahsedilmiştir?

Doğudaki altı vilayete bir karışıklık çıkarsa İtilaf Devletleri bu vilayetlerden herhangi bir kısmını işgal
Mondros’un 24. Maddesine göre İitlaf devletleri Doğu Anadolu’da hangi devleti kurmayı amaçlamışlardır?

Adana ve çevresini Fransız ve Ermeniler karşı korumaya çalışan
Yukarıda açıklaması verilen cemiyet hangisidir?

Amaçları Trabzon –Samsun merkez olmak üzere Doğu Karadeniz’de bir Rum devleti kurmaktır.
Yukarıda açıklaması verilen cemiyet hangisidir?

-Atatürk Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmuştur.
-Selanikte İttihat ve Teraki Cemiyetine üye olmuştur.

Yukarda verilen durumlar Mustafa Kemal’in hangi alanda gelişmesini sağlamıştır ?

Paris Barış Konfrası’nda İngiltere güçlü bir İtalya yerine ………………………. tercih etmiştir. Daha önce İtalyanlara vaat edilen İzmir ve çevresi bu devlete verilmiştir.
Yukarıda boş bırakılan yere hangi devlet yazılmalıdır?

Wilson ilkelerine göre güçlü devletlerin zayıf devletleri sömürmesi kabul edilmezdi. İngiltere ve Fransa bu görüşe karşı olarak bir kavram ortaya attılar.
Yukarıdaki açıklamada Sömürgeciliğin yerini alan kavram hangisidir?

Milliyetçilik akınının etkisiyle ayaklanan azınlıklar İtilaf Devletlerinin desteğiyle zararlı cemiyetler kurmuş ve Anadolu toprakları üzerinde bağımsız devletler kurmayı amaçlamışlardır.
Aşağıda verilen harita da zararlı cemiyetlerin isimlerini yazınız ?

Hükümet haberleşmesi dışında telsiz telgraf ve kabloların denetimi İtilaf Devletlerinin eline geçecektir.
Yukarıda verilen bilgiye göre İtilaf Devletleri Osmanlı’nın hangi imkanlarını kullanmak istemiştir ?

Dünya Savaşından önce devletler bloklara ayrılmıştı. Aşağıda tabloda İtilaf ve İttifak devletlerine 4’er örnek yazınız.

YAZILI SORULARINI VE GÖRSELLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

76 + = 80

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.