8.sınıf 1.dönem şube öğretmenler toplantı tutanağı 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………… OKULU

8 / A SINIFI I.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Yer: Öğretmenler Odası                      Tarih:  08/10/2014                          Saat: 15:00

Toplantıya Katılanlar          :  www.sorubak.com

 

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve yoklama

2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3- 8/A Sınıfının geçen seneki başarı durumunun değerlendirilmesi

4- Öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi, eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları, ve başarıyı arttırmak için alınabilecek önlemler

5- 8/A Sınıfı öğrenci davranışlarının değerlendirilmesi

6- Ders öğretmenlerinin, kişilik, beslenme, sağlık sosyal ilişkiler hakkında önerileri ve görüşleri

7- Öğrenci devamsızlıkları ve alınabilecek önlemler

8- Derslerde uygulanacak yöntem ve tekniklerin incelenmesi

9- TEOG Çalışmaları ve kurslarla ilgili değerlendirme

10- Öğrenci velileriyle işbirliğine gidilmesi

11- Dilek ve temenniler.

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1-2-  8/A Sınıfı Şube Öğretmenler Kurulu toplantısı Okul Müdürü  ………………………. başkanlığında yukarıda adı geçen öğretmenlerin katılımıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 

3- Sınıf Rehber Öğretmeni ………………………., 8/A sınıfının genel olarak başarılı ve gayretli bir sınıf olduğunu, TEOG sınavlarında bir öğrencinin 492 puan aldığını, 400 puanın üzerinde alan 7 öğrencinin daha bulunduğunu, ayrıca 350 ve üzeri puan alan bir çok öğrenci olduğunu da söyledi.

 

4-  Türkçe Öğretmeni ………………………., bu sınıfın dersine yeni girdiği için öğrencileri henüz yeterince tanıyamadığını ancak, genel itibariyle sınıfın çok konuştuğunu, bunun da gürültüye neden olduğunu söyledi. Ayrıca ödev yapmayan ve lakayt davranan öğrenciler olduğunu gözlemlediğini söyledi.

Matematik Öğretmeni ………………………., 8/A sınıfının dersine bu yıl girmeye başladığını, öğrencileri yeterince tanımadığını, ancak başarılı ve derse istekli birkaç öğrenci olduğunu söyledi.

       Fen ve Teknoloji Öğretmeni ………………………., 8/A sınıfında başarılı ve derse ilgili öğrencilerin daha çoğunlukta olduğunu, buna rağmen derse karşı ilgisiz bir kaç öğrencinin( Şevki Gürcan, M.Ali Erbil, Mustafa Yıldız, H.Hüseyin Teyek ) de derste ilgiyi dağıtmak için arkadaşlarını rahatsız ettiklerini söyledi.

T.C.İnkılap Tarihi ve A. Öğretmeni ………………………. ise kendi dersinde Cihat Kabaklı, Alperen Gürel,Mehmet Şen,Esra Ergün,Seda Ayhan adlı öğrencilerin başarılı olduklarını ve derse katıldıklarını, diğer öğrencilerin de dersi anlamaya çalıştıklarını ve derse katılmak için gayret gösterdiklerini ancak Umut Gültepe, Alper Enes Doru, Hüseyin Ünsal, Mustafa Yıldız gibi öğrencilerin ise derse ilgisiz olduklarını ve sınıfın huzurunu bozduklarını ifade etti.

       Medya Okuryazarlığı Öğrt. Raziye ALPTEKİN, sınıfta çok gürültü olduğunu, anlatılan konuların deftere yazılmadığını söyledi.Alper Enes Doru, Umut Gültepe ve Hüseyin Ünsal adlı öğrencilerin sınıfta yaramazlık yaptıklarını belirtti.

        İngilizce Öğrt. ………………………. ise kendi dersinde de aynı sorunlar yaşandığını ifade etti.

       Din Kültürü ve Ahlak Bil .Öğrt. ………………………. da başarılı öğrencilerin genelde tüm derslerde başarılı olduklarını, bunun da öğrencinin derse karşı ilgisine bağladığını belirtti.

 

   Öğrencilerin başarılarının arttırılması için alınması gereken tedbirler konuşularak;

 

Fen ve Teknoloji Öğretmeni ………………………. , Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmediklerini, derse etkin şekilde katılan öğrenci sayısının az olduğunu belirterek bu sorunların çözümü için diğer zümre öğretmenler ile işbirliği yapılmasının faydalı olacağını,

Türkçe Öğretmeni ………………………., Öğrencilerin ödevleri düzenli şekilde yapmaları için ödül yönteminin etkin olarak kullanılabileceğini,

      T.C.İnkılap Tarihi ve A. Öğretmeni ………………………. Öğrencilerin daha aktif olmalarını sağlamak  ve başarıyı arttırmak için konuları işlerken daha fazla kaynaktan araç ve gereçten yararlanmanın faydalı olacağını,bu amaçla “televizyon, video, tepegöz, harita, slayt” gibi görsel ve işitsel araçların etkili olarak kullanılması gerektiğini,

Müdür Yardımcısı ………………………., derslerde kullanılması gereken araç ve gereçlerin öğretmen tarafından ders başlamadan önce hazırlanması gerektiğini ve öğretmenin derse girmeden önce bunları yanında hazır bulundurması gerektiğini, ayrıca sınıfta yapılacak çalışma öncesi öğrencilerin ihtiyacı olacak ders malzemelerinin temininden de ders öğretmeninin sorumlu olduğunu,

Matematik Öğretmeni ………………………., Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için  şubede derse giren öğretmenlerin iş birliğine gitmeleri gerektiğini,

belirtmiş ve bu  önerilerin uygulanması konusunda tüm öğretmenler görüş birliğine varmıştır.

 

5- 8/A Sınıfının Şube rehber öğretmeni ………………………., sınıfın sosyo-ekonomik durumunun çok da iyi olmadığını, öğrencilerin genellikle orta halli ailelerin çocuklarından meydana geldiğini ifade etti.

       Sosyal Bilgiler öğretmeni ………………………., genel olarak iyi bir sınıf olmasına rağmen, öğrencilerin  derslerde çok ve gereksiz konuştuklarını, ne zaman susulacağını bilmediklerini, bu nedenle bu konuda  sık sık uyarılmaları gerektiğini söyledi.

Müzik öğretmeni ………………………., kendi dersinde hiçbir sorun yaşamadığını, öğrencilerin derse karşı çok istekli olduklarını, ve sınıftan çok memnun olduğunu söyledi.

İngilizce öğretmeni ………………………. öğrencilerin gelişim dönemlerinde olduklarını söyleyerek beslenme ve sosyal gelişme, kişilik oluşumu hakkında rehberlik faaliyetlerinin gerek sınıf rehber öğretmeni gerekse Okul rehber öğretmeni tarafından daha dikkatli değerlendirilebileceğini söyledi.

 

6- Öğrencilerin bir kısmının kahvaltı yapmadan geldiğini ve okul kantininde teneffüslerde beslendiğini belirten Sınıf Rehber Öğretmeni ………………………., bunun öğrencilerin derse ilgilerini olumsuz etkilediğini gözlemlediğini söyledi.Ayrıca 8/A sınıfının 8. sınıflar içinde en kalabalık sınıf olduğunu, yeni gelen öğrencilerin bu sınıfa gönderildiğini, bunun da derslerde motivasyonu olumsuz etkilediğini söyledi.

 

7- Devamsızlık konusunda fazla bir şikayet olmadığını belirten Sınıf Rehber Öğretmeni ………………………., buna rağmen Alper Enes Doru,Umut Gültepe, Hüseyin Ünsal ve M.Ali Erbil adlı öğrencilerin derse geç gelmeyi adet haline getirdiklerini söyledi.Müdür Yardımcısı ………………………. ise başarı için devamlılığın şart olduğunu ifade ederek olabilecek devamsızlıklardan okul idaresinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

 

8- ………………………., öğretmen arkadaşların konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmemelerini, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme, kubaşık öğrenme, tiyatro, drama gibi öğrenciyi aktif kılan , onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere başvurulmalarının daha etkili olacağını söyledi.

 

9- TEOG Sınavları hakkında bilgi veren Okul Rehber Öğretmeni ………………………., TEOG sınavlarının öneminin her geçen gün daha da anlaşıldığını bu nedenle, bu konuda öğrencileri sık sık motive etmek gerektiğini söyledi.

Sınıf Rehber Öğretmeni ………………………. da, TEOG Sınavlarına hazırlık amacıyla Halk Eğititm aracılığıyla isteyen öğrencilere okulda kurs açılabileceğini, bu konuda arkadaşlarla fikir birliği içinde olduklarını söyledi. Ayrıca ders saatleri dışında da isteyen öğrencilere her türlü yardımın yapılabileceğinin tüm öğretmenlerin ortak görüşü olduğunu belirti.

 

10-Başarının temel unsurlarından birini de aile olduğu vurgulanarak, öğrenci başarısının öğretmen veli- işbirliğinden geçtiğini, bu nedenle sık sık veli toplantıları yapılması gerektiği ifade edildi.

 

11- Okul Müdürü  ………………………., 2014-2015 öğretim yılının tüm meslektaşlarına hayırlı olması dilek ve temennileri ile toplantıya son verdi.

 

ALINAN KARARLAR

 

1-Derslerin işlenmesinde Türk Milli Eğitiminin temel amaç ve ilkelerinin dikkate alınmasına,

2- Ders öğretmenlerinin, 8/A sınıfındaki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkiler ve diğer sorunlarında, paralellik ve tamamlayıcılık prensibiyle hareket etmelerine,

3- Öğrenci velileriyle iş birliğine gidilmesine,

4- Eğitim ve öğretimde karşılaşılan güçlüklerin üstesinden gelebilmek için şubede derse giren öğretmenlerin iş birliğine gitmelerine,

5-Öğrenci devamsızlığının en aza indirilmesi için gayret gösterilmesine,

6- Konuların işlenişinde anlatım ve soru-cevap gibi klasik tekniklerle yetinmeyip, konuların özelliğine göre münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme, kubaşık öğrenme, tiyatro, drama gibi öğrenciyi aktif kılan, onu araştırmaya ve incelemeye sevk eden tekniklere başvurulmasına,

Karar verilmiştir.

……………………….                   ……………………….            ……………………….           ……………………….

    Türkçe                           Matematik                    Fen ve Tek.                              T.C.İnk.Tar. ve A.       

 

 

……………………….         ……………………….                ……………………….                ……………………….

         İngilizce                  Din Kül.ve Ahl.Bil.                Tek. ve Tasarım.          Tek. ve Tasarım

 

 

……………………….                       ……………………….              ……………………….                  ……………………….  ……………..

Görsel Sanatlar                       Müzik                    Beden Eğitimi                    Rehber Öğretmen

 

 

                                                                                                                           08/11/2014

                                                                                                                             Uygundur

……………………….                                ……………………….                          ……………………….

     Sınıf Rehber Öğretmeni                        Müdür Yardımcısı                           Okul Müdürü

 

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.