7.Sınıf Türkçe 2.dönem 2.yazılı soruları

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……….ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ 7.SINIF II.DÖNEM II.SINAV SORULARIDIR.

I. Furkan bize doğru geliyor.
II. Birazdan çaylar demini alır.
III. İrem patlamış mısırı çok sever.
IV Osmanlılar Mohaç’ta galip gelir.
V. Her ayın yedisinde maaşını çeker.
1-yakarıdaki cümlelerin hangisi/hangileri anlam kaymasına uğramıştır?
a) Yalnız II b) yalnız III
c) II ve IV d) II ve II

2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonu soru işareti getirilmez?

a) Bundan daha kötü ne olabilir
b) Ejderhan olmasını mı isterdin
c) Gördün mü şunu Azime
d) Kime gitsem aynı tavır

Herkesin üç kişiliği vardır( ) Ortaya koyduğu( ) sahip olduğu( ) sahip olduğunu sandığı( )
3-Bu cümlede yay ayraç içerisine sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?
A)(:) (,) (,) (…)
B)(;) (,) (,) (.)
C)(,) (,) (,) (.)
D)(:) (,) (,) (.)

4-
Biraz dalacak olsam ta içimden bir şeyin,
Çıkıp dolaştığını duyuyorum denizde,
Ama öyle bitirmiş ki kum beni,
Ardından bir türlü gidemiyorum işte.
Dörtlükteki eylemler için hangisi söylenemez?
A) “olsam” şart kipiyle çekimlenmiştir.
B) “bitirmiş” öğrenilen geçmiş zamanla çekimlenmiştir.
C) “duyuyorum” durum anlamı taşıyan bir fiildir.
D) “gidemiyorum” şimdiki zaman eki almıştır.

“Yazarın herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini kanıtlama yoluna gitmeden özgürce anlattığı yazı türüdür.”
5- Yukarıda tanımı verilen bu yazının türü ne olabilir?
A) Hikâye B) Anı
C) Biyografi D) Deneme

Kitap; düşünenlerin, yaşadığı zamana bir değer katmak isteyenlerin sığınağıdır. O vazgeçilmez bir ihtiyaçtır; kesinlikle boş zamanların uğraşı değildir. Bilgisiz yüreklerin, sorularla uyuşmuş beyinlerin sessizlik aradıkları bir liman gibidir kitap.
6-Yukarıdaki metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A)Kitap, insanın en önemli ihtiyacıdır.
B)Ara sıra kitap okumak yararlıdır.
C)Her çeşit kitabı okumak gerek.
D)Yolculuklarda en iyi dost kitaptır.

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin çeşidi diğerlerinden farklıdır?
A) İş için MEB’e başvurmuş.
B) Sınıfa şöyle bir göz attı.
C) Onun hakkında güzel şeyler hissediyorum.
D) Derste konuyu anlatırken pot kırdı.

8- Aşağıda cümlelerdeki fiillerden hangisi tür bakımından (iş, oluş, durum) diğerlerinden farklıdır?
A) Ayşe bu akşam erken yattı.
B) Bu hafta herkes roman okusun.
C) Yorulunca koltuğa uzandı.
D) Durakta dolmuş bekliyorum.

9-Ağağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı(belirteci) vardır?
A) Vali dışarıyı selamlıyordu.
B) Bir türlü yukarı kata çıkamadık.
C) Buradan ileriye gitme.
D) Yolun yarısından geri dönmek zorunda kaldı.

10-
• Atamam kendimi denize, dünya güzel.
• Açıver pencereni umuda, yarınlara…
• Bekleyedursun yıllar, ben gelmeyeceğim.
• Koşabilirdim zamanın peşinden ben de.
Yukarıdaki cümlelerde hangi anlam özelliğiyle kullanılmış bir birleşik fiil yoktur?

A)Yeterlik B)Yaklaşma C)Tezlik D)Sürerlik

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek-eylem almış bir isimdir?
A) Bu kitaptan bir tane de bana alır mısınız?
B) O gün gelmediğim için sizden özür dilerim.
C) Bir gün bize Bergama’yı gezdiriyorlardı.
D) İnsanı yaşama bağlayan umutlarıdır.

12-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eşseslilik (sesteşlik) özelliği taşımaz?

A) Yol ver dağlar yarime gideyim.
B) Her yıl senden uzaklaşıyorum istemeden.
C) Boş kaldı kadehler zamansız zamanlarda.
D) İçim kan ağlıyor sensiz geçen dakikalarda.

13- Kenar mahalleler birbirine geçmiş, yaşlanmış tahta evler. Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğrilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır; onları seviyorum; çünkü onlarda kendimi buluyorum.
Bu parçanın anlatım biçimi, aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Betimleme (tasvir) B) Tartışma
C) Açıklama D) Öyküleme

14-Nurullah Ataç’ı hep eleştirmen olarak düşünmüşümdür. Oysa Ataç’ın asıl önemi eleştirmenliğinden değil, Türkçe’nin düz yazı dili olarak kullanılması yolunda harcadığı çabadan gelir. “Eleştirmen bir öldü mü bir daha kimse anmaz onu. ” der. Kendi çabalarının nedenini de şöyle açıklar: “Bugün bir ülkede bir dil kuruluyor; o yapıda benim de bir taşım vardır. Ancak, görünmeyen, kimsenin gözüne çarpmayan, ta gerilerde bir taş. ”
Bu parçada yazar söylediklerini inandırıcı kılmak için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
A) Tanık gösterme B) Örnekleme
C) Tanımlama C) Karşılaştırma

15- Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiillerin hangisinde zaman kayması(anlam kayması) yoktur?
A) Okullar iki ay sonra açılıyor.
B) Dudaklarında bir gülüşle bakıyor.
C) Nasrettin Hoca bir gün dama çıkar.
D) Önder, yarın İzmir’e gidiyor.

Yazarın bu kitapçıkta ele aldığı son şair olan Âşık Veysel, Türk saz şiiri geleneğinin son büyük halkasıdır. O, şiiriyle, yaklaşık bin yıllık geleneği yenilemiştir. Dış dünyayı göremeyen, fakat iç dünyası son derece aydınlık bir şair olarak, edebiyatımızda kendine has bir sesin sahibi olmuştur.
16-Yukarıdaki altı çizili cümlede Aşık Veysel’in hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Ustaca saz çalması
B) Kendisinden sonra gelen sanatçıları etkilemesi.
C) Özgün eserler meydana getirmesi.
D) Zor bir yaşam sürmüş olması

17-Nasıl geçti sınavın? Soruları doğru cevapladın umarım. Biraz zorlanmışsındır ama. Yorulduysan az sonra dinlenebilirsin.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükler zarf görevinde kullanılmıştır. Bu zarfların türleri sırasıyla aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Soru Zarfı – Durum zarfı – Yer Yön Zarfı – Miktar Zarfı
B) Soru Zarfı – Durum zarfı – Miktar Zarfı – Zaman zarfı
C) Soru Zarfı – Durum zarfı – Yer Yön Zarfı –Zaman zarfı
D) Soru Zarfı – Miktar zarfı – Durum Zarfı – Zaman zarfı

18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştır¬ma söz konusudur?
A) Burada çalışmak herkesin hoşuna gider.
B) Diğer yazarlar gibi süslü bir dil kullanmaz.
C) Şiir duygularımızın özlü bir şekilde dile gel¬mesidir.
D) Sevgi dolu gözlerle bana bakıyordu.

1. Dirseklerini masaya dayadı ve başını yana eğip bir süre düşündü.
2. Sonra bir saniye bile ara vermeden yazmaya başladı.
3. Çalışma odasında bir aşağı bir yukarı iki defa dolaştı.
4. Parmaklarını kapatıp açtı ve yazı takımını eline alarak masaya oturdu.
5. Önceden lambasını yakmış olduğu büyük yazı masasının önünde durdu.
19-Cümleler olayların oluş sı¬rasına göre nasıl sıralamalıdır?
A) 2 – 4 – 3 – 5 – 1 B) 3 – 5 – 4 – 1 – 2
C) 4 – 2 – 1 – 3 – 5 D) 5 – 1 – 2 – 4 – 3

20-“gitmeliyim, yazsam, alayım”
Yukarıdaki eylemlerin kipleri hangi seçenekte doğru sıra ile verilmiştir?
A) Gereklilik kipi, istek kipi, dilek şart kipi
B) Dilek şart kipi, istek kipi, gereklilik kipi
C) istek kipi, gereklilik kipi, dilek şart kipi
D) Gereklilik kipi, dilek şart kipi,istek kipi

21-Aşağıdaki zaman ve anlam kaymasına yoktur?

A) Büyük ihtimalle bu yaz, tatile Trabzon’a gideriz.
B) Başka bir fotoğrafta babamla masa başında kiraz yiyoruz.
C) Her sabah güneşin doğuşunu izlerim.
D) Yazar, okuduğum bu kitapta doğduğu kasabayı ayrıntılı olarak anlatır.

Şekerin zor bulunduğu yıllarda bir öğretmen, bir köye konuk olur. Akşam yemekten sonra evde bir telaştır başlar. Ev sahibi sandığın anahtarını bir türlü bulamaz. Sonunda sandığı kırmaya karar verir, sandık kırılır, öğretmen işin farkına o zaman varır. Ev sahibi kırdığı sandıktan küçük bir çıkın çıkarır, içerisinde üç şeker vardır. Evet, konuğa şekerli bir kahve ikram etmek için sakladığı üç şeker.
22-Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Misafir umduğunu değil bulduğunu yer.
B)Misafirler ev sahibine fazlaca yük olmamalıdır.
C) Misafire değer verip konuksever olunmalıdır.
D)Misafirler bazen ev sahibini zor durumda bırakabilir.

23-“Düzenli” sözcüğü hangi cümlede eylemin durumunu belirtmiştir?
A) O, derslerine düzenli çalıştı.
B) Düzenli kişileri herkes sever.
C) Düzenli ödevler her zaman iyi not alır.
D) Onun düzenli bir odası vardı.

24-Aşağıdaki verilen altı çizili belirteçlerden hangisi belirttiği anlamıyla yanlış eşleştirilmiştir?
A)Bana dostça davranıyordu.-Durum
B)Tren istasyona gece ulaştı.-Zaman
C)Yeni gelen kız çok konuşuyor.-miktar
D)Kar yağınca içeri girdik.-zaman

Bana çok değer vermişmiş.
Program iptal edilmeseydi “Türkçe” üzerine bir konuşma yapacaktım.
Her hafta tiyatroya giderdi.
25—Yukarıdaki cümlelerde aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?
A)Terk edilmiş bir alışkanlık.
B)İnanmama.
C)Kesinlik
D)Gerçekleşmemiş bir niyet.

TÜRKÇE ZÜMRESİ

www.sorubak.com

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

44 − = 41

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.