7.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları çöz

7.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları 2014-2015 

“Yabancı ülkelere gitmiş olanlar görmüşlerdir.Orada gün erken başlar.İnsanlar erkenden ayaktadır.Bunca uygarlık yan gelip yatmakla elde edilmemiştir.Bunun karşılığı gece gündüz çalışmaktadır.Gece hayatı,işsiz mirasyedinin harcıdır.”
Haldun TANER
İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.

1.Bu metinde geçen “Orada gün erken başlar.” Cümlesi ile anlatılmak istenen nedir?
a)Yabancı ülkelerde güneşin erken doğduğu.
b)Yabancı ülkelerde kentlerin hep ışıklı olmasından
c)Yabancı ülkelerdeki insanların erken kalkıp çalışmaya başlamasından
d)Yabancı ülkelerdeki insanların uykuyu sevmediği

2.Bu metne göre yabancılar erken kalkmalarının karşılığında ne elde ediyorlar
a)Sağlıklı bir yaşam b)Uygarlıkta ilerleme
c)İş yaşamında mutluluk d)Güne neşe ile başlama

3.Yazar bu metnin anlatımında aşağıdakilerin hangisinden yararlanmıştır?
a)Gözlemlerinden c)Düşündüklerinden
b)Okuduklarından d)Duyduklarından

“İnsan aklını derin bir denize benzetirsek, bilgiler de bu denizin içindeki incilerdir. İnsan bu incileri denizden çıkarıp kullanmadıkça, bu incilerin taştan bir farkı olmayacaktır.”
4. Yukarıdaki paragraftan anlatılmak istenen nedir?
A) Bilgiler yararlandıkça değer kazanır.
B) Bilgilerin çoğalması zaman alır.
C) Kolay ulaşılan bilgi en çok kullanılandır.
D) Bilgiler en az inci kadar değerlidir.

5. “Turist, Mimar Sinan’ın eseri Selimiye karşısında hayran hayran bakakaldı.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümleye hangi anlamı katmıştır?
A) Zaman B) Yer-yön
C) Durum D) Azlık-çokluk (miktar)

6.Kişisel görüşlerin, samimi bir dille, karşısındaki ile konuşuyormuş havası içerisinde anlatıldığı yazılara ne ad verilir?
a) Sohbet b) Deneme c) Makale d) Hatıra

7.“Babam o sabah eve erken geldi.” Cümlesinde ne tür zarf kullanılmıştır?
a) zaman zarfı b) durum zarfı c) yer, yön zarfı d) soru zarfı

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf kullanılmamıştır?
a)Aspendos Tiyatrosu milattan önce inşa edilmiş.
b) Bahçe kapısından girdiği gibi yukarı çıktı.
c) Efes Harabeleri’ni dinlenmeden gezdik.
d) Yeşil pencereli büyük bir konakta oturuyorlar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi şarta bağlanmıştır?
A. Çalıştı ve başardı.
B. Dereceye girmek için elinden geleni yaptı.
C. Sonbahar gelince bir hüzün sarar beni.
D. Bana doğruyu söylersen seni affedeceğim.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlam kayması vardır?
a) Yarın Amerika’ya gidecek.
b) Dedem boş zamanlarında oyuncaklar yapar.
c) Geçen hafta spora başlamış
d) Bu haber yarın bütün gazetelerde yayınlanıyor.

11. “Çalışmalıyım” eylemi hangi kipe göre çekimlenmiştir.
a) istek b) emir c) geniş zaman d) gereklilik

12. “ yazmak, morarmak, eğlenmek” fiillerinin nitelikleri için aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?
a) durum, oluş, iş b) oluş, durum, iş
c) İş, oluş, durum d) İş, durum, oluş

13. “Bazen insanlar öylesine kıskanır ki birbirini, kendi sahip olduğu şeyin aynısını başkasında görünce kendi malı değersiz, ötekinin malı değerli olur onun için.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir durum söz konusudur?
A) Dost ile ye, iç, alışveriş etme.
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
C) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
D) El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.

14. “Gidiyorum” fiilinin zaman ve kişisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Gelecek zaman-3.çoğul kişi b) Şimdiki zaman-1.tekil kişi
c) Geçmiş zaman-2.tekil kişi d) Geniş zaman-3.tekil kişi

15. “O bizimle hiçbir yere gelmez.” Cümledeki eylemin kipi, zamanı ve şahsı aşağıdakilerden hangisidir?
a) haber kipi-geniş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi
b) dilek kipi-geniş zamanın olumsuzu-2. tekil kişi
c) haber kipi-geçmiş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi
d) dilek kipi-geniş zamanın olumsuzu-3. tekil kişi

16. “Penceremi açtığımda patlamış egzoz borusunun sesi yerine, kavak yapraklarının türküsünü dinlemek istiyorum.” diyen bir insan için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Müzik zevkinin gelişmiş olduğu
b) Yeşil bir çevreyi özlediği
c) Çevresinden rahatsızlık duyduğu
d) Gürültüden uzak yaşamak istediği

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kipi kullanılmıştır?
a) Kültürümüzü tanıtmak için çok dolaşmış.
b) Bu akşam televizyonun karşısında uyumuşum.
c) Bu yazarın diğer iki hikayesini de okumalısın.
d) Proje ödevlerinizi iki ay sonra toplayacağım.

18. “Yıkılmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
a) Yola engel olan bina yıkıldı.
b) Ayağı taşa takılan adam yere yıkıldı.
c) Evin bütün işleri onun üzerine yıkıldı.
d) Kuvvetli fırtınada bahçedeki ağaçlar yıkıldı.

19. “Bozkır, göz alabildiğince uzanıyordu.Rüzgar ılık ılık yüzümüzü okşuyor, kekik ve iğde kokuları birbirine karışıyordu.”
Yukarıdaki paragrafta kaç değişik duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmiştir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

20. “Gerektiğinde bir konuya yeniden dönmek fırsatı bırakmak, kesip atmamak” anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?
A) açık kapı bırakmak B) açığa çıkarmak
C) açığını kapatmak D) açıkta kalmak

BENZER YAZILAR

3 Responses

  1. fatma dedi ki:

    arkadaşalr cevap anhtarını verebilirmisiniz

  2. bade dedi ki:

    bence güzel bir site sorular kolaydı inşallah bugünkü sınavda güzel not alırım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

94 − = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.