7.sınıf Türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KURUSARAY ORTAOKULU 7.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. SINAVI

AD – SOYAD:www.sorubak.comSINIF: NUMARA: NOT: 

 

Sınavda 25 soru bulunmaktadır. Her sorunun doğru cevabı 4 puandır. Son iki soru ikişer puandır. Sınav 100 puan üzerindedir. Süre 40 dakikadır.
Kubilay ORAL

Türkçe Öğretmeni


V olarak bilinen maskeli bir adam, geleceğin totaliter rejimle yönetilen İngiltere’sinde korkuyla sindirilmiş halkına egemenliği geri verebilmek için şiddete başvuran biridir. V İngiltere halkını, kendisiyle Guy Fawkes günü olan 5 Kasım’da Parlamento’nun çevresinde buluşmaya davet eder.
 1. Yukarıdaki metinde adı geçen “V” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 2. A) Toplumsal iyileşme için uğraşmaktadır.
 3. B) Gizemli bir yapısı vardır.
 4. C) Hedefleri için şiddet kullanabilmektedir.
 5. D) İngiltere’nin küçük bir kasabasında yaşamaktadır.

 

 1. Yukarıdaki metinde “korkuyla sindirilmiş” sözü ile anlatılmak istenen hangisidir?
 2. A) Baskı ile boyun eğmek zorunda bırakılmış.
 3. B) Baskı ile ülkeden sınır dışı edilmiş.
 4. C) Halk rahatlık içinde yaşamaktadır.
 5. D) Şehre eşkıyalar inmiş ve halka zulmetmiştir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde deyim uygun olarak kullanılmamıştır?
 2. A) Arkadaşına yaptığından sonra gözümden düştü.
 3. B) Babasını birden görünce sevindi ve etekleri tutuştu.
 4. C) Gazetedeki haberi görünce küplere bindi.
 5. D) Ödevimi yapmazsam akşam canımı okur.

 

Romanın pek çok türü var. Ancak ben en çok polisiye severim. Çünkü polisiye diğer türler gibi sıradan değildir ve insanı romanın diğer türlerine nazaran çok daha fazla hayrette bırakır.

 

 1. Yukarıda metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır?

 

 1. A) Karşılaştırma B) Tanık Gösterme
 2. C) Tanımlama D) Sayısal Verilerden Yararlanma

 

 1. “Bir elin nesi var; iki elin sesi var.” atasözü ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik vardır.

 

 1. A) Sekiz günlük yaşam için dokuz günlük azık gerek.
 2. B) Yarım elma, gönül alma.
 3. C) Baş başa vermeyince , taş yerinden oynamaz.
 4. D) Her şeyin yenisi, dostun eskisi.

 

Diğer Sayfaya Geçiniz…
 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zarf yoktur?

 

 1. A) Bu resimlerde mazide kalan tatlı anlarımız var.
 2. B) Gözlerinin içi dün gülüyordu.
 3. C) Önce beni güzelce dinle, sonra bak haline.
 4. D) Sen de bir gün muradına erersin.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zarfla sağlanmıştır?

 

 1. A) Gelmeme nedenini sana söyledi mi?
 2. B) Yarın Adapazarı’na nasıl gideceğiz?
 3. C) Bu kadar eşyayı kime aldın?
 4. D) Nereye gideceğini biliyor musun?

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde virgül farklı bir amaçla kullanılmıştır?
 2. A) Ali, benim en iyi arkadaşım, bugün okula gelmedi.
 3. B) Ben o şairi, Orhan Veli’yi, daha önce duydum.
 4. C) Teyzem, annem, babam ve Ahmet bize gelecek.
 5. D) Teyzem, o tatlı kadın, birden çökmüştü.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir işaret getirilmelidir?
 2. A) Sen ki beni yerden yere vuran
 3. B) Sen ki geceler boyu hasretiyle yakan
 4. C) Sen ki güleri kapısına serdirten
 5. D) Sen ki vicdansız birisiydin beni ağlatan

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi farklı bir yolla oluşturulmuş birleşik fiil vardır?
 2. A) Beni affedecek misin?
 3. B) Benim bu sorunuma bir bakıver.
 4. C) Beni kendine mahkum etti.
 5. D) Viran eyledik bağı bahçeyi.
 6. Aşağıda altı çizili kelimelerden hangisi basit bir fiildir?
 7. A) Gelseydin B) Başlayıverdi
 8. C) Hapsolmuştuk D) Yapabilirdik

 

 1. Aşağıda cümlelerde nokta (.) yanlış kullanılmıştır?

 

 1. A) Saat 9.30’da ders varmış.
 2. B) Sınavda 1. olmuş.
 3. C) Prof. Doç. Dr. Ahmet Ünal okula geç geldi.
 4. D) T.B.M.M çalışmalarını sonlandırmak üzere.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf görevinde kullanılmıştır?
 2. A) Uzun boylu olanlar bir adım ileri çıktı.
 3. B) Üst kattakilerin hepsi aşağı
 4. C) Tüm arkadaşlarım, yukarı mahallede oturuyor.
 5. D) Soğukta titreyen çocuğu içeri aldılar.

 

 1. Aşağıda bulunan altı çizili fiillerden hangisi durum fiilidir?
 2. A) Yılanı gören at birden şaha kalktı.
 3. B) Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.
 4. C) El sözüne kanıp da yuvanı yıkma.
 5. D) Adam hızlı hızlı buraya gel

 

Elif, bütün bu güzel çiçek kokuları içinde, bu parlak ve yakıcı güneşin altında, bundan sonra öteki insanlar gibi yaşayabileceğini düşünüyordu.

 

“Bu dünya hepimizin… Yaşanılacak başka bir dünya da yok! Kirliliğe karşı hep birlikte bir çaba gösterilmezse, gelecek kuşaklar canlı çiçekler yerine plastik çiçeklerle avunacaklar; çiçeği saksıda, ormanı tabloda seyretme talihsizliğini yaşayacaklar.”

 

 1. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi ile ilgili bir ayrıntı yoktur?
 2. A) Görme                         B) Tatma
 3. C) Dokunma  D) Koklama

 

 1. Aşağıdaki tümcelerle bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi son tümce olur?
 2. A) Hava henüz karanlıktı.
 3. B) Odanın içine gecenin serinliği doldu.
 4. C) Önce hoşa gidiyor,sonra üşütüyordu insanı.
 5. D) Pencereyi ardına kadar açtım.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

amaç-sonuç ilişkisi vardır?

A)İyi bir iş bulmak için İstanbul’a gittim.

B)Yağmurların başlamasıyla çiftçiler rahatladı.

C)Yaptıklarının yanlışlığını anladığından özür diledi.

D)Teyzesinden para istediği için annesi oğluna çok kızmış.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde dilek kipi vardır?

A)Dün onu ziyarete gittim.

 1. B) Annem bu saatte işten dönmüş olmalı.

C)Tatilde Antalya’ya gideceğiz.

 1. D) Çocuklar törende uslu durmuşlar.
 2. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde fiil emir kipinde çekimlenmiştir?

A)Damlaya damlaya göl olur.

B)İşleyen demir ışıldar.

C)Bugünün işini yarına bırakma.

D)Kuru laf karın doyurmaz.

 

Eee! Ne yapalım? Fikir adamıyım, bilim adamıyım ben; derin derin düşüncelerimden çıkıp da süslenmeye, dış güzelliklerle uğraşmaya ayıracak vaktim mi var benim? Okuyup okuyup da içimi bezeyeyim, kafamı donatayım, yeter bana.
 1. Yukarı örneklendirilen metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 2. A) Söyleşi B) Makale
 3. C) Masal D) Destan

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
 2. A) Buzdolabı B) Hanımeli
 3. C) İlkokul D) Hiç birşey

 

 1. Aşağıdaki fiillerden hangisinin oluş bildirir?
 2. A) Geldi. B) Paslandı.
 3. C) Kırdı. D) Tuttu.

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hep yapılan bir olaya işaret eder?
 2. A) Geldi. B) Gelecek.
 3. C) Gelir. D) Gelmiş.

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi istek kipinin 2. tekil kişisi ile çekimlenmiştir?
 2. A) Gelmelisin. B) Gelsen.
 3. C) Gelesin. D) Gel.

 

 1. Aşağıdaki fiillerden hangisi sürerlik bildirmemektedir?

 

 1. A) Sen gidedur. B) Alışılagelmiş bir gelenek.
 2. C) Adam bakakaldı. D) Şu işi yapıver.

 

 1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
 2. A) Sobacılık B) Gözlükçü
Sınav Bitti. Kontrol ediniz.
 1. C) Herkez D) Herhalde

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.