7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………………. ORTAOKULU
7/….. SINIFI TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA
Adı Soyadı : www.sorubak.com
Sınıfı Numarası : Puanı:

SANAT VE SANATÇI
Bana göre iki türlü sanatçı vardır: Biri toplumun önünden gider, biri toplumu arkadan izler.
Toplumun önünden giden sanatçı, o topluma yeni bir dünya görüşü getirir. Bir toplumsal düzen kurar. Bunun koşullarını belirler. Eserleriyle topluma nasıl yaşamaları, nasıl çalışmaları gerektiğini söyler. Bu iş, aynı zamanda bir düşünüm işidir de… Yabancı ülkelerde böyle sanatçılar vardır. Yeni bir dünya görüşü, yeni bir yaşayış düzeni getirmişlerdir; toplumun önünde gitmişlerdir. Toplumu getirdikleri dünya görüşüne uydurmuşlardır. Bu çeşit sanatçılar az yetişir; işleri de çok zordur. Bir sanatçının toplumun önünde gidebilmesi, büyük iştir.
Ben toplumun önünde gidecek bir Türk sanatçısının çıkmasını ve ülkemizde uygarlığın en temel gereklerinin toplum tarafından benimsenmesini sağlamak için çalışmasını, yazmasını, yapıtlar vermesini isterdim.
Memduh Şevket ESENDAL

SORULAR
İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.
1.Yazara göre kaç türlü sanatçı vardır? Özellikleri nedir?(5 puan)

2.Yazara göre toplumun önünde giden sanatçının özellikleri nasıldır?(10 puan)

3.Yazara göre yabancı ülkelerdeki sanatçılar ne yapmışlardır?(5 puan)

4.Yazar Türk sanatçısının nasıl olmasını istiyor?(10 puan)
5. Aşağıdaki fiillerin istenilen kip ve şahısta çekimini noktalı yerlere yazınız.( 10 puan )
* başla- şimdiki zaman olumlu-3.çoğul şahsının soru çekimi :
*yap- gereklilik kipi olumsuz- 2.çoğul şahıs çekimi :
*gel- gelecek zaman olumlu-1.çoğul şahsı soru çekimi :
*konuş- geniş zaman olumsuz- 3. tekil şahıs çekimi :
*oku- emir kipi olumsuz-2. tekil şahıs çekimi :

6.Aşağıdaki fiilleri yapı bakımından inceleyiniz.(basit ve türemiş fiil) (10 puan)
Yaz-, bildir-, kaynat-, öğren-, bakış-, okuttur-, iste-, çalış-, sevindir-, yaşa-

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? (5 puan)
A) Onlar, 1994’de mezun oldular. B) Maç izlemeye arkadaşımda gelecek.
C) Kayıktakileri tanımıyorum. D) Ahmet’te onu tanımıyor.

8. Tanınmış bir yazar ( ) ( ) İnsanlar güller arasında dikenler olduğundan yakınacağına ( ) dikenler arasında gül bulduklarına sevinsinler ( ) demiş ( )
Parantezle belirtilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerini getiriniz.(5 puan)

9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfları bulup çeşitlerini belirtiniz. ( 10 puan )

CÜMLELER
Zarflar Durum
Zarfı Yer Yön
Zarfı Miktar
Zarfı Zaman
Zarfı Soru
Zarfı
Bu parka ara sıra geliriz.
Seni göremeyince geri dönmüş.
Karnım bugün çok acıktı.
Eylül, derslerine güzel güzel çalıştı.
Sinemaya ne zaman gideceğiz?

10.“Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır.”( Sokrates )sözünden yola çıkarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan planlı bir yazı çalışması yapınız. ( 30 puan )
(Başlık,plan : 5, konuyu anlama,ifade etme : 10, özgünlük : 10 , yazım-noktalama: 5 )
…………………………….
BAŞARILAR….
Başlık,plan : 5,
Konuyu anlama,ifade etme : 10,
Özgünlük : 10 ,
Yazım-noktalama: 5
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ……………………. ORTAOKULU
7/….. SINIFI TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI YOKLAMA
Adı Soyadı :
Sınıfı Numarası : CEVAP ANAHTARI Puanı:100 /YÜZ

SANAT VE SANATÇI
Bana göre iki türlü sanatçı vardır: Biri toplumun önünden gider, biri toplumu arkadan izler.
Toplumun önünden giden sanatçı, o topluma yeni bir dünya görüşü getirir. Bir toplumsal düzen kurar. Bunun koşullarını belirler. Eserleriyle topluma nasıl yaşamaları, nasıl çalışmaları gerektiğini söyler. Bu iş, aynı zamanda bir düşünüm işidir de… Yabancı ülkelerde böyle sanatçılar vardır. Yeni bir dünya görüşü, yeni bir yaşayış düzeni getirmişlerdir; toplumun önünde gitmişlerdir. Toplumu getirdikleri dünya görüşüne uydurmuşlardır. Bu çeşit sanatçılar az yetişir; işleri de çok zordur. Bir sanatçının toplumun önünde gidebilmesi, büyük iştir.
Ben toplumun önünde gidecek bir Türk sanatçısının çıkmasını ve ülkemizde uygarlığın en temel gereklerinin toplum tarafından benimsenmesini sağlamak için çalışmasını, yazmasını, yapıtlar vermesini isterdim.
Memduh Şevket ESENDAL

SORULAR
İlk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.
1.Yazara göre kaç türlü sanatçı vardır? Özellikleri nedir?(5 puan)
Cevap: Yazara göre iki türlü sanatçı vardır: Biri toplumun önünden gider, biri toplumu arkadan izler.
2.Yazara göre toplumun önünde giden sanatçının özellikleri nasıldır?(10 puan)
Cevap: İçinde bulunduğu topluma yeni bir dünya görüşü getirir. Bir toplumsal düzen kurar. Bunun koşullarını belirler. Eserleriyle topluma nasıl yaşamaları, nasıl çalışmaları gerektiğini söyler.

3.Yazara göre yabancı ülkelerdeki sanatçılar ne yapmışlardır?(5 puan)
Cevap: Yeni bir dünya görüşü, yeni bir yaşayış düzeni getirmişlerdir; toplumun önünde gitmişlerdir. Toplumu getirdikleri dünya görüşüne uydurmuşlardır.

4.Yazar Türk sanatçısının nasıl olmasını istiyor?(10 puan)
Cevap: Yazar; toplumun önünde gidecek bir Türk sanatçısının çıkmasını ve ülkemizde uygarlığın en temel gereklerinin toplum tarafından benimsenmesini sağlamak için çalışmasını, yazmasını, yapıtlar vermesini istiyor.
5. Aşağıdaki fiillerin istenilen kip ve şahısta çekimini noktalı yerlere yazınız.( 10 puan )
* başla- şimdiki zaman olumlu-3.çoğul şahsının soru çekimi : başlıyorlar mı?
*yap- gereklilik kipi olumsuz- 2.çoğul şahıs çekimi : yapmamalısınız
*gel- gelecek zaman olumlu-1.çoğul şahsı soru çekimi : gelecek miyiz?
*konuş- geniş zaman olumsuz- 3. tekil şahıs çekimi : konuşmaz
*oku- emir kipi olumsuz-2. tekil şahıs çekimi : okuma
6.Aşağıdaki fiilleri yapı bakımından inceleyiniz.(basit ve türemiş fiil) (10 puan)
Yaz-, bildir-, kaynat-, öğren-, bakış-, okuttur-, iste-, çalış-, sevindir-, yaşa-
BASİT FİİLLER: Yaz-, öğren-, iste-, çalış-, yaşa-
TÜREMİŞ FİİLLER: bildir-, kaynat-, bakış-, okuttur-, sevindir-
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? (5 puan)
A) Onlar, 1994’de mezun oldular. B) Maç izlemeye arkadaşımda gelecek.
C) Kayıktakileri tanımıyorum. D) Ahmet’te onu tanımıyor.

8. Tanınmış bir yazar ( 🙂 (“) İnsanlar güller arasında dikenler olduğundan yakınacağına ( ,) dikenler arasında gül bulduklarına sevinsinler ( “) demiş ( .)
Parantezle belirtilen yerlere uygun olan noktalama işaretlerini getiriniz.(5 puan)

9. Aşağıdaki cümlelerde yer alan zarfları bulup çeşitlerini belirtiniz. ( 10 puan )

CÜMLELER
Zarflar Durum
Zarfı Yer Yön
Zarfı Miktar
Zarfı Zaman
Zarfı Soru
Zarfı
Bu parka ara sıra geliriz. ara sıra X
Seni göremeyince geri dönmüş. geri X
Karnım bugün çok acıktı. çok X
Eylül, derslerine güzel güzel çalıştı. güzel güzel X
Sinemaya ne zaman gideceğiz? ne zaman X

10.“Bir şeyler değiştirmek isteyen insan önce kendinden başlamalıdır.”( Sokrates )sözünden yola çıkarak duygu ve düşüncelerinizi anlatan planlı bir yazı çalışması yapınız. ( 30 puan )
(Başlık,plan : 5, konuyu anlama,ifade etme : 10, özgünlük : 10 , yazım-noktalama: 5 )
…………………………..
BAŞARILAR….
Başlık,plan : 5,
Konuyu anlama,ifade etme : 10,
Özgünlük : 10 ,
Yazım-noktalama: 5

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


+ 49 = 59

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.