7.sınıf Türkçe 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

7.SINIF TÜRKÇE YAZILISI

2014 – 2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI

AKÇAKOCA İMAM HATİP ORTAOKULU 7.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVI

ADI                 :

SOYADI         :

SINIFI            :

NUMARASI  :

 

TELEVİZYON TUTSAKLIĞI

Televizyon son yıllarda ülkemiz insanlarını tutsaklaştırdı. Yayın başlar başlamaz evdeki bütün etkinliklerin durduğunu, tüm ev halkının televizyonun etrafını kuşattıklarını görmüşsünüzdür.

Eskiden komşular akrabalar bir araya gelir, görüşüp konuşurlardı. Öldü bütün bu görüşmeler, dertleşmeler. Onların yerini bilmem hangi dizideki kahramanın serüvenleri alıyor. İnsanlarımız kendilerinden çok onların dertlerine üzülüyor, onlara acıyor.

Televizyonun insanları aşırı derecede büyülediğini, bağımlı kıldığını gören uzmanlar ona “aptal kutusu” diyorlarmış. Eğer bu ad bir gerçeği yansıtıyorsa insanlarımızın büyük bir bölümüne aptal demek gerekir. Çünkü insanlarımızın televizyona karşı aşırı düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz.

Televizyon büyük bir buluştur. Bu gerçeğe kimse itiraz etmiyor; ama ülkemizdeki kullanımı yanlış. Bu gerçeğe bakınca televizyonun yarardan çok zarar getirdiğini görüyor ve keşke bu aptal kutusu bulunmasaydı diyesim geliyor.

NOT: 1. 2. ve 3. soruları metne göre cevaplayınız.

 1. Yazar metinde neyden yakınmaktadır (şikâyet etmektedir)? (5 p)

……………………………………………………

 1. Metne göre uzmanlar televizyona hangi adı takmışlardır? Neden? (5 p)

………………………………………………………

 1. Metnin ana düşüncesini yazınız. (5 p)

……………………………………………………

 

4.Aşağıdaki tabloda altı çizili kelimelerden yazımı yanlış ve doğru olanları belirtiniz. (5p)

 

(     ) Ödevlerinin birçoğunu yaptı.

(     ) Bu kitap setinden bir takım aldım.

(     ) Herşeyi her yerde söyleme.

(     ) Herkez meydanda toplanmıştı.

(    ) Cumhuriyetin 91. ’ inci yılı coşkuyla kutlandı.

 

5.Aşağıdaki cümleyle ilgili olarak doğru yolu takip ettiğimizde hangi işarete ulaşırız?(5P)

 

Bizim mutluluğumuz başkalarının mutluluğunda gizlidir.

 

  Öznel Cümle                                       Nesnel Cümle

 

Seni görmek için geldim.Seni göremediğim için üzüldüm.

 

    Sebep-Sonuç                               Amaç-Sonuç

   D                   Y                             D                   Y

 

6.“Onun ipiyle kuyuya inilmez.” cümlesindeki deyimin taşıdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)

 1. tutarsızlık b. umursamazlık
 2. güvensizlik d. sabırsızlık

 

7.Aşağıdaki görselde neden büyük harfler kullanılmıştır?Yanına kısaca yazın.(5P)

 

 1. Sevgili çocuklar fiilleri anlam özellikleri göre uygun bölümlere yerleştiriniz.(10p)

       

Görmek-ağlamak-boyamak-paslanmak-uzamak-oturmak-çürümek-uyumak-kırmak-yeşermek

İş (Kılış) FiilleriDurum FiilleriOluş Fiilleri
 

 

 

9.Aşağıdaki fiillerin anlam özellikleri hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?(5 P)

 

 1. A) İş – Oluş – Durum

 

 1. B) İş – Durum – Durum

 

 1. C) İş – İş – Durum

 

 1. D) İş – Oluş – Oluş

 

10.Fiillerin kip ve kişi eki almadan sadece “-mak\-mek“ ekleriyle belirtilen biçimlerine “fiilin mastarı“ denir.

Buna göre aşağıdaki fiillerin hangisinin mastarı yanlış gösterilmiştir?(5p)

A.Başlamıştı→başlamak

 1. B. Anlatacağım→anlatmak

C.Yorulmuşlar→yorulmak

D.Söyleniyordu→söylenmek

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?(5p)

 1. Ağaç yaş iken eğilir.

B.Ödevlerini zamanında yapmalısın.

 1. C. Dersi dikkatli dinlememiş.
 2. D. Babası sağlık ocağında doktormuş.

 

12.Aşağıdaki ölçütlere göre çekimli fiiller oluşturun.(5P)

Görüş→ istek kipi, 1. çoğul kişi

Yaz →görülen geçmiş zaman, 3. tekil kişi→

Gel → emir kipi, 2. tekil kişi→

Oyna→ şimdiki zamn,1.tekil kişi→

Sol→ Geniş zamanın olumsuzu,3.çogul kişi→

 

 13.Aşağıdaki cümlelerdeki fiillerden hangisinin    kipi   diğerlerinden farklıdır?(5P)

 A) Köylüler yaz gelince sürekli tarlada çalışırlar.

 1. B) Aldık babamın gurbetten gönderdiği hediyeleri.
 2. C) Hep birlikte pikniğe gidelim.
 3. D) Evde yüksek sesle müzik dinlemeyi seviyorum.

 

 1. Yaklaşık bir aydır bu proje üzerinde çalışıyorum.Bu akşam da çalışmaya devam etmeliyim,çünkü yarın sabah projemi teslim edeceğim.Hatta iki gün geç bile kaldım.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi ile çekimlenmiş bir fiil yoktur?(5P)

 Geniş Zaman

 1. Şimdiki Zaman
 2. Gelecek Zaman
 3. Görülen(Bilinen) Geçmiş Zaman

 

 

1.Yarın gidip kendisiyle bu konuyu konuşursun.

2.Neden böyle davrandığını hepimize açıklasın.

3.Anlamadığı yerlerde kardeşime yardımcı oluyorum.

4.Her akşam, o gün okulda işlenen konuları tekrar eder.

 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde fiiller aynı şahıs ekinde çekimlenmiştir aşağıya yazınız?(5P)

 

 

16.Aşağıdaki boşlukları size uygun şekilde doldurun.(20P)

  

Eğer bir harf olsaydım …………….. olurdum.Çünkü

…………………………………………

 

Eğer bir eşya olsaydım ……………………… olurdum.Çünkü

………………………………………………..

 

Eğer bir renk olsaydım ………………………………… olurdum.

Çünkü…………………………………………

 

Eğer bir çiçek olsaydım ………………………………… olurdum.

Çünkü……………………………..

 

Eğer bir yazar olsaydım ………………………………… olurdum. Çünkü………………………….

 

Eğer bir meyve olsaydım ………………………………… olurdum. Çünkü……………………………….

 

Eğer bir ağaç olsaydım ………………………………… olurdum. Çünkü…………………………………….

 

Eğer bir ÜNLÜ kişi olsaydım ……………………………olurdum. Çünkü………………………..

 

Eğer bir YİYECEK olsaydım ………………………………… olurdum. Çünkü……………………….

 

Eğer bir mevsim  olsaydım ………………………………olurdum. Çünkü……………………

 

JBAŞARILAR J

               JNURAY GÜLBAHARJ

                                            JTÜRKÇE ÖĞRETMENİJ

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.