7.sınıf Sosyal Bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

1-)   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız. (10  puan)

( iletişim, sansür, tekzip ,beden dili ,empati ,RTÜK, kamuoyu)

 1. ………………… kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak anlayabilme becerisidir.
 2. Etkili bir iletişim kurmak için konuşmalarımızı ……………………ile desteklemek gerekir.

3.Herhangi bir haberin kitle iletişim araçlarında yayınlanmasının yasaklanmasına ……………………… denir.

 1. ………….………….………. ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının kişi hak ve özgürlüklerine uygun yayın yapmasını denetleyen bir kuruluştur.
 2. Bir yayın kuruluşunda yayınlamış asılsız bir haberi yalanlamak amacıyla yapılan habere…………………………………………denir.

 

2-) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi koyunuz. (6puan)

(   ) Nüfusun dağılışında iklimin önemli bir etkisi vardır.

(   ) Başkalarına karşı ön yargılı olmak iletişimi kolaylaştırır.

(   ) Türkiye’de ilk nüfus sayımı 1935’de yapılmıştır.

(   ) Ülkemizde dağlık alanlar nüfus bakımından seyrektir.

(   ) Özgürlük kişinin her istediğini yapabilmesidir

(    ) İletişimde sözsüz mesajlar sözlü mesajlardan daha etkilidir.

3-) Sadece grafiğe bakarak verilen cümleleri doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz.(6 puan)

(   ) Nüfus sürekli artmıştır

(   ) 1975 yılındaki nüfusumuz 35 milyondur

(   ) 1990-2000 yıllarındaki artan nüfus sayısı, 1970-1975 yılları arasında artandan fazladır

(   ) 1927 yılından 1950 yılına kadar nüfusumuz 4 kat artmıştır.

(   ) 1940-1945 yıllarında nüfus çok artmıştır.

(    ) Nüfusun en fazla olduğu yıl 2000 yılıdır.

 

4-) Nüfus nedir(tanımını yaparak), Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri aşağıdaki kutucuklara yazınız?(10P)

Nüfus:

Doğal faktörler:

1)

2)

3)

4)

Beşeri  Faktörler:

1)

2)

3)

4

5)dışarıya göç veren illerde kadın nüfusu erkek nüfusundan fazladır. Göç alan illerde ise erkek nüfusu kadın nüfusundan fazladır.

Bu bilgilere göre;

 1. İstanbul, II. Siirt, III. Kocaeli  ,     IV. Sivas

Gibi illerden hangisi ya da hangilerinde erkek nüfusun kadın nüfusundan daha fazla olması beklenir?

7)Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Kurtuluş Savaşında halkı doğru bilgilendirmek için yaptığı çalışmalardan biri değildir?

 1. a) Anadolu Ajansını kurması
 2. b) İrade-i milliye gazetesini kurması
 3. c) Hâkimiyet-i milliye gazetesini kurması
 4. d) Cumhuriyet gazetesini kurması
 5. A) I ve II B) I ve IV C) I ve III                   D) II ve III

 

8) Bilim adamı,doktor,mühendis gibi yetişmiş insan gücünün gelişmiş ülkelere göç etmesi hangi olaya örnek olarak gösterilebilir?

a)Beyin göçü     b)İç göç     c)Dış göç      d)Nüfus artışı

 

6-)  Aşağıda verilen seçeneklerin hangisinde ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla ve en az olan bölgeleri sırası ile bir arada verilmiştir?

A)İç Anadolu – G. Anadolu      B) Akdeniz – Marmara

 1. C) Ege- Karadeniz D) Marmara- Doğu Anadolu

 

9)Nüfus sayımı sonucunda aşağıdakilerin hangisine ulaşma imkânımız yoktur?

a)Şehirlerin yüzölçümüne           b)Okuryazarlık oranına

c)Nüfus artış hızına

 1. d) Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılışına

 

10-) Ülkemizin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel alanda anket ve sayımlar yaparak sonuçlarını değerlendirmek, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? 

 1. A) Devlet planlama Teşkilatı
 2. B) Türkiye İstatistik Kurumu
 3. C) Nüfus idaresi genel Müdürlüğü
 4. D) Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

 

11-)Ailesi İstanbul’da olan Serhan İzmir’de üniversitede

okumaktadır. Okullar kapanmadan bir hafta önce annesini telefonla arayarak arkadaşlarıyla Marmaris’e tatile gitmek için izin istemiştir. Şimdi arkadaşlarıyla tatilde olan Serhan haftaya İstanbul’a dönecektir.

  Yukarıda paragrafta Serhan’ın hangi hak ve özgürlüklerinden bahsedilmemiştir?

 1. A) Eğitim ve öğrenim hakkı
 2. B) Seyahat özgürlüğü
 3. C) Haberleşme özgürlüğü
 4. D) Bilim özgürlüğü

 

12-)  I.İrade-i Milliye Gazetesi

II.Hakimiyet-i Milliye Gazetesi

III.Anadolu Ajansı

 Atatürk’ü yukarıdaki kurumların açılmasına öncülük etmeye yönelten nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A)İşgallerin haksız olduğunu tüm Dünya ya duyurmak

B)Basın yayın kuruluşlarını denetim altına almak

C)Milli Mücadele hakkında halkı doğru bilgilendirmek

 1. D) İşgalci güçlerin yanlış haberlerini etkisiz kılmak

 

13-)  Bir bölgede nüfus yoğunluğunun az olması birçok nedene bağlıdır. Ege bölgesinde nüfus yoğunluğu en az olan yerlerden biri de engebeli (dağlık) olan Menteşe yöresidir. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen yerde nüfusun az olması Menteşe yöresi ile aynı nedene bağlanamaz? (5 P)

A)Tuz gölü ve çevresi              B)Yıldız dağları bölümü

C)Karacadağ ve çevresi               D)Hakkari yöresi

 

14-) “Neyi söylediğin kadar nasıl söylediğin de önemlidir”

Aşağıdakilerden hangisi verilen sözü destekler niteliktedir?

 1. A) İnsanlar düşündüklerini doğru ifade etmelidir.
 2. B) İnsanlar arası ilişkilerde düşünceler önemli yer tutar.
 3. C) İnsanlar çok konuşarak düşüncelerini ifade edebilirler.
 4. D) İnsanlar her bildiklerini söylemelidirler.

 

15-) Yandaki resme göre iletişimdeki en büyük engel hangisidir?

 1. A) Bireysel farklılıklar.
 2. B) Ses tonu.
 3. C) Jest ve mimikler.
 4. D) Karşımızdaki kişiyi dinlememek.

 

16)İletişimi başlatmak için bazen bir kelime bile yeterli olabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatmak için kullanılan kelimeler arasında yer almaz?

A)Günaydın                           C) Kolay gelsin

B)Nasılsın                             D) Sen bilirsin

 

17)Aşağıdakilerden hangisi, geçici göçlere (mevsimlik göç) örnek ola­rak gösterilemez?

 1. A) Antalya’ya otelde çalışılmaya gidilmesi
 2. B) Yazın hayvanların otlatılması için yaylalara çıkılması
 3. C) Tayini çıkan bir öğretmenin görev yapacağı ile git­mesi
 4. D) Doğu ve güneydoğudaki illerimizden Giresun ve Ordu gibi illere fındık toplamak için gidilmesi.

 

18)Fatma’nın çantası, evi, hatta cebindekiler bile başkalarının bilmemesi gereken şeylerle dolu olabilir. Bunlara Fatma’nın……….denir. Yukarıda verilen boşluk hangi seçenek ile dolabilir?

A)Konut dokunulmazlığı

B)Özel yaşamın gizliliği

C)İfade özgürlüğü

 1. D) İnanç özgürlüğü sorubak.com

 

19)Osmanlı Devletinde ilk nüfus sayımı, II. Mahmut döneminde 1831 yılında yapılmıştır.

Bu nüfus sayımı, aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yönelik yapılmıştır?

 

A)Nüfus artış hızını

B)Kırsal kesimde yaşayan nüfusu

C)Nüfusun cinsiyet durumunu

D)Vergi ve asker yükümlülüklerini

 

20)Nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını gösteren aşağıdaki grafiklerden hangi­sinde, nüfus artış hızında bir azalma var­dır?

 

21)Yukarıda verilenlerden hangisinde yaz

Mevsiminde nüfus artışı, turizm faaliyetine bağlı olarak artmaktadır?

 1. A) V ve III B) Yalnız I
 2. C) II ve IV D) I ve III

 

NOT:TEST SORULARININ DOĞRU CEVABI 4 PUANDIR.SÜRENİZ 40 DK.DIR.BAŞARILAR

                                                                         HİLAL AKMAN

Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir.(M.Kemal )

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

38 + = 42

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.