7.sınıf Hz. Muhammed’ in Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEVLANA İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (SİYER) DERSİ 7/B SINIFI II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

ADI-SOYADI:                                                                                               NO:

Farz ne demektir?
A) Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaptığı güzel davranışlar
B) Günlük hayatta sergilediğimiz güzel davranışlar
C) Dinimizce yapılması yasaklanan iş ve davranışlar
D) Allah’ın (c.c.) yapılmasını kesin olarak emrettiği işler

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) doğduğu gece gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) Ahmed’in yıldızı görüldü. B) Gök gürledi, şimşekler çaktı.
C) Save gölü kurudu. D) Kisra’nın sarayının burçları yıkıldı.

Peygamberimiz (s.a.v.) amcası Ebu Talib ile birlikte Şam’a ticaret için yolculuğa çıktığında Busra’da verdikleri molada amcasına yeğenini geri götürmesini söyleyen kişi kimdir?
A) Meysere B) Varaka bin Nevfel C) Bahira D) Haris

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde değindiği bir konu değildir?
A) Emanetler sahiplerine verilmelidir.
B) Her türlü faiz haramdır.
C) Her türlü kan davası kaldırılmıştır.
D) Allah bazı ırkları diğerlerinden üstün yaratmıştır.

Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) 622 yılında Medine’ye hicret etmiştir.
B) Önce yakın çevresi ve akrabalarını İslam’a davet etmiştir.
C) İlk haccını 627 yılında yapmıştır.
D) Hendek Savaşı’na hazırlık olarak sahabelerle birlikte hendek kazmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi ahirette ilk hesaba çekileceğimiz ibadet olacaktır?
A) Oruç B) Namaz C) Zekat D) Hac

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ibadet anlayışıyla uyuşmaz?
A) İbadetlerde devamlılık önemlidir.
B) İbadetler içtenlikle ve ihlas ile yapılır.
C) İbadetlerde gösterişten kaçınılır.
D) Hiç ara vermeden bütün yıl oruç tutulur.

Çok katlı apartmanda oturan bir kişinin aşağıdaki hangi davranışı yanlış değildir?
A) Merdivenlerde yüksek sesle konuşmak
B) Asansörün kapısını çarparak kapatmak
C) Evde arkadaşlarımızla top oynamak
D) Televizyonun sesini kendi duyacağımız kadar açmak

Aşağıdakilerden hangisi, Peygamberimize (s.a.v.) hiç tereddüt göstermeden hemen iman eden kişidir?
A) Ali B) Hz. Ömer C) Hz. Ebu Bekir D) Hz. Osman

“…Ve kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab, 71)
Kuran’ı doğru anlamada Müslümanın öncelikli başvuru kaynağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Akıl B) Sünnet C) Duyu organları D) Din alimleri
Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi …….., yerdeki ismi …….
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Ahmed – Mahmud B) Ahmed – Muhammed
C) Mahmud – Muhammed D) Muhammed – Ahmed

Peygamberimizin (s.a.v.), “Merhaba ey Rabbimin bana itab ve ikazda bulunmasına sebep olan kişi” diye iltifat ettiği âmâ (kör) sahabe efendimiz kimdir?
A) Ümmü Âmâ B) Erkam bin Ebil Erkâm
C) Abdullah b. Ümmü Mektum D) Cafer-i Tayyar

İslam’ın ilk dönemlerinde Müslümanların toplandığı Safa Tepesi’nin eteğinde bulunan evin adı nedir?
A) Dar-ul Erkam B) Hılful Fudül
C) Mescid-i Haram D) Suffa Mektebi

Aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi konu bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) “Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızık­landır.”
B) “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”
C) “Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”
D) “Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim….”

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) mucizelerinden değildir?
A) Şakk-ı Kamer mucizesi
B) Çağırdığı ağacın Peygamberimizin (s.a.v.) yanına gelmesi
C) Demiri elinde hamur gibi yoğurması
D) Allah’ın (c.c.) izniyle geleceğe ait birtakım olayları önceden bildirmesi

Peygamberimiz (s.a.v.), hicret yolunda mağaraya sığındıklarında müşrikleri görünce telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.” diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir.
Peygamberimizin (s.a.v.) bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tevekkül B) Azim C) Şükür D) Zikir

Peygamberimiz (s.a.v.) her hicri ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutar, ashabına da bu günlerde oruç tutmasını tavsiye ederdi.
Yukarıda bahsi geçen günlere ne ad verilir?

A) Eyyam-ı Biyd B) Eşhuru-l Hurum
C) Eyyam-ı Muharrem D) Eyyam-ı Hicri

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur.
Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?

A) Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
B) Müminler sahip olduklarını paylaşmalıdır.
C) Gerçek mümin kendisi için istediği şeyleri kardeşi için de ister.
D) Gerçek kardeş zor zamanda kardeşine yardım edendir.

“Ey Âdemoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 31)
Hangisi israf etmek sayılmaz?

A) Moda olduğu için elbisesi varken fazladan elbise almak
B) Karnı tok olduğu halde yemeye devam etmek
C) Cebindeki ihtiyacının fazlası parayı yoksula vermek
D) Tabağında kalan veya bayatlayan yemek artığını evcil veya sokak hayvanlarına vereceğine çöpe atmak

“Allah’ın Resûlünde sizin için pek güzel bir örnek vardır.” (Ahzap, 21)
Ayet-i kerime ile ifade edileni hangi cümle yanlış anlatır?

A) Resulullah (s.a.v.) bizim için güzel örnektir.
B) Peygamberimizin (s.a.v.) örnekliğine ihtiyacımız vardır.
C) Peygamberimizin (s.a.v) yaptıkları Rabbimizden onaylıdır.
D) Peygamberimizin (s.a.v.) yaptıkları yanlış da olsa örnektir.

“Elbiseni temiz tut.” (Müddessir, 4) ayet-i kerimesi en geniş manasıyla nasıl ifade edilebilir?
A) Peygamber elbisesini temizlemelidir.
B) İnanan bir insana elbise temizliği de inancının gereği olarak emredilmiştir.
C) Temizlik, sadece toplumsal bir gerekliliktir.
D) Temizlik keyfi bir meseledir, başkasını ilgilendirmez.

Dinimizin giyim ve kuşamdaki emrini hangi seçenekteki cümle daha doğru tarif etmiştir?
A) Sade, temiz ve israftan kaçınarak giyinmek
B) Süslü ve gösterişli giyinmek
C) Pahalısından ve marka giyinmek
D) Canımızın istediği gibi yakışanı giyinmek

Seçeneklerden hangisi Müslüman erkek ve kadının giyiminde dikkat etmesi gereken ortak kurallardan biri değildir?
A) Pahalı ve gösterişli olması
B) Vücut hatlarını belli edecek kadar dar olmaması
C) Vücut hatlarını gösterecek kadar şeffaf olmaması
D) Toplumda yadırganmayacak kadar sade olması

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabb’i Allah içindir.” (En’am, 162)
Yukarıda zikredilen ayet-i kerimede ifade edilen ibadetlerin önemli özelliği hangisidir?

A) Samimiyet B) Temizlik
C) Allah için yapılması D) Doğru yapılması

Hangisi “salih amel” kapsamına girmez?
A) Yapılan işlerde mümkün olduğunca estetiğe önem vermek
B) Kendi çıkarını, toplumun çıkarından önde tutmak
C) İyiliği emredip kötülükten sakındırmak
D) Allah’ın rızasının insanlara faydalı olan işlerde olduğunu bilmek

25+1. “Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki, Allahü Teâlâ komşuyu komşuya …………… kılacak sandım.”

Boşluğa gelmesi gereken ifade hangisidir?

A) Şefaatçi B) Arkadaş C) Akraba D) Mirasçı

Yazılı sorularını indirmek için tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 81 = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.