6.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016 Güncel

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KOCAAVŞAR ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ

2. DÖNEM 3. YAZILI SORULARI

ADI, SOYADI:                                                                                              SINIFI:                                              NU.:

“Kilim, Anadolu’nun çadırından sedirine, çuvalından heybesine kadar yaygındır. Bazen çorap olur, bazen kuşak… Anadolu kızı, çeyizindeki kilimiyle övünür. Anadolu delikanlısı, kilimdeki renklerde sevgilisini görür gibi olur. Kilim, Anadolu’da gönül dolusu türküdür.”

(1. ve 2. sorular yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.)

1) Metne göre Anadolu’nun kızları neyle övünür?

A)Güzel olmalarıyla

B)Çeyizindeki kilimiyle

C)Çorap ve kuşağıyla

D) Kilimlerin rengiyle

2) Metne göre kilim, Anadolu için nedir?

A)Çorap ve kuşak deseninidir.

B)Kızların övünç kaynağıdır.

C)Çok değerlidir.

D)Gönül dolusu türküdür

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “gibi” edatı cümleye olasılık anlamı katmıştır?

A) Onun gibi temiz kalpli insan az bulunur.
B) Derneğin çalışmaları bu hafta bitecek gibi.
C) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!
D) Bardaktan boşanır gibi yağmur yağıyordu.

4)“ile” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde bağlaç olarak kullanılmıştır?

Bu adamla yolculuk yapılmaz.
Seninle ben çok iyi anlaşıyoruz.
C) Benimle uğraşmanın yanlış olduğunu öğren.
D) İnsanlarla geçinmenin yollarını araştır.

5) “Armağan” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) yardım B) Ödül
C) bağış D) hediye

6) “Ben de temmuz öğlesi sıcağı … sokağa çıktım. Akşama … Taksim’de kasım ayazına tutuldum.” cümlesindeki boşluklara aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi getirilmelidir?

A) ile – sanki B) çünkü – doğru
C) fakat – az D) ile – doğru

7) “Ağaca çıkmasını bilirim;

Tanırım meyvenin oluşumunu;

Taş kırmak da gelir elimizden,

Ateş yakmak da, aş pişirmek de. “

Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi belirtilmemiştir?

Aş pişirmekte usta olduğunu
Ustalığını kimlerle paylaştığı
C) Ağaçlarla haşır neşir olduğu
D) Meyvelerin iyisini seçebildiğini

8) “Yüzünü sabun ile iyice yıkadı.Bu kitapları senin için aldım.Sınava katılamayacağım;çünkü hastayım.Bu sınavı ancak çok çalışırsan kazanabilirsin.”tümcelerinde altı çizili sözcüklerin sırasıyla türleri aşağıdakilerden hangisidir?

a) ilgeç-bağlaç-adıl-önad
b) bağlaç-adıl-bağlaç-adıl
c) ilgeç-adıl-bağlaç-önad
d) bağlaç-önad-ilgeç-önad

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır?

A)Siyah arabaya siyah cam çok yakışmış.

B)Suların içine kendini bir balık gibi salıverdi.

C)Eski ve kötü bir evde yaşıyordu.

D)Kapkara bir kedi gördüm.

10) Aşağıdakilerden hangisi türemiş kelime değildir?

A) Kalemlik
B) Balıkesir
C) Bilgin
D) Açık

11) “Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Kimileri gerçekleri görmezden mi geliyor?
B) Tiyatro elemelerine kimler katılacak?
C) Nasıl bir gelecek düşlüyorsun?
D) Hangi müzik türlerinden hoşlanırsın?

12) Hangi cümlede “kaygı” söz konusudur?

A) Dilerim bu saatte başına bir şey gelmez.
B) Bir an evvel gelse de gitsek.
C) Telefon ettikten sonra gelse iyi olur.
D) O güzel günler bir daha gelse.

13) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?

A) yurt B) bol C) sinek D) süre

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili ekin görevi diğerlerinden farklıdır?

Gönlüm herkese hoşgörülü ile bakıyor.
Derdim büyüktür kimselere söyleyemem.
Bilim çağında yaşıyorum.
Sözüm çevreyi
15) “Ben bu fakir insanların içinden yetiştim.İnsanların gelir düzeyi düşük, olanakları az.Buradaki insanlar diğer semttekiler gibi değil. Örneğin komşu semtteki insanların, doktora gidemeyecek kadar maddi sıkıntısı yok. Ama buradaki insanların böyle bir imkanı yok. Bu nedenle burada açtım iş yerimi.”

Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine bir cevap niteliği taşımaktadır?

Neden bu yoksul semtte iş yeri açtınız?
Bu semtin insanları dar gelirli mi?
Bu semtteki insanlara neden yardım ediyorsunuz?
Neden iş yeri açtınız?

16) Aşağıdaki dizelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?

Senden kurtulmak için buraları terk eyledim.
Seni görmek beni çok mutlu edecektir.
Ödevlerini yaptıktan sonra dışarı çıkabilirsin.
Sensiz bir dünya hayal edemiyorum.

17) “Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eğitimin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çünkü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.”

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eğitim öğretimin görevi
B) Çalışmanın faydaları
C) Okuma alışkanlığı
D) Kalkınmanın gerekliliği

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut

isim yoktur?

A) Düşümde gördüm Leyla’yı dün gece.
B) Artık hasret bitti.
C) Şair duygularını izliyor şiirinde.
D) Çamurdan yürünmüyor sokaklarda.

19) “Bir araştırma yapılmış. Aynı gün aynı bahçeye iki fidan dikmişler. Birisiyle ilgilenmişler; bir bahçıvan her gün gelip sulamış onu, toprağını havalandırmış, dallarını budamış büyüdükçe. Arada sırada yapraklarını okşamış, hatta konuşmuş onunla ve öpmüş filizlerini. Diğer fidan da büyümekteymiş, yağmurlardan su, rüzgarlardan gıda alarak. İkisi de meyve vermeye başlamışlar aynı baharda. Ne var ki bahçıvanın ilgi gösterdiği ağacın meyveleri hem daha iri, hem de daha olgunmuş. Ölçümlerde de protein değerleri diğerinden daha yüksek çıkmış. Üstelik birinci ağaç, bahçıvanın geldiği kapıya eğik büyümüş sevgiyle.”

Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahçıvanın önemi
B) Ağaç sevgisi
C) Sevginin gücü
D) Sulamanın gerekliliği

20) Yeni şiir ne istiyor ( ) Hemen söyleyeyim ( ) Eskiyi yıkmak ( ) Çünkü her yeni sanat hareketi eskiyi yıkmakla başlar ( )

Parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki işaretlerden hangileri getirilmelidir?

A.(?), (:), (.), (.) B.(?), (.), (.), (.)

C.(?), (;), (…), (.) D.(?), (:), (;), (.)

Not: Her sorunun doğru cevabı beş puandır.

Süre: 40 dk. BAŞARILAR!

Güray KARAGÖZ

Türkçe Öğretmeni www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

21 − 16 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.