6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları çöz 2014-2015

6.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları 2014-2015

“Çocuklar, dünyada yeşerecek çiçeklerdir. Mis kokulu, rengarenk çiçekler. Ama kirli bir dünya, bu çiçekleri ne kadar yaşatabilir? Araba egzozlarından ve ısınmak amacıyla kullandığımız kömürden çıkan gazlar yüzünden göz gözü görmüyor. Oysa soluduğumuz hava çok basit önlemlerle çok temiz olabilir. Ya denizlerimiz… Onları şimdiye kadar çöplük olarak kullanmadık mı? Bunları görmemekle kendimize kötülük ediyoruz. Sevgili dünyamızın kim bilir ne kadar ömrü kaldı?”
(Not: 1, 2 ve 3’üncü soruları paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Çocukları çok sevdiği
b) Dünyanın geleceğinden endişe duyduğu
c) Çevreyi kirlettiği için pişmanlık duymadığı
d) İnsanların çevreye gereken özeni göstermediklerini düşündüğü

2. Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre kirliliği
B) Çocukların geleceği
C) Denizlerdeki canlılar
D) Uzun yaşamanın sırları

3. Parçada geçen “göz gözü görmemek” deyimi hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Bir işe girişmeyi göze alamamak
B) Dumandan bir şey görülemez olmak
C) İnsanların iç yüzünü anlayamamak
D) Kimseyle iletişim kurmamak

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır?
A) Ağaçlarda kuş sesleri azalmıştı.
B) İçimizde kedi gibi çevik olan sadece Hasan’dı.
C) Mürettebat gemiyi terk etmeye başlamıştı.
D) Havanın ayazını içime çektim.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir?
a) Meyveyi olgunlaşmadan koparmamak gerekir.
b) Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı.
c) Giderek çocuklaşıyorsun Ahmet.
d) Yaylanın soğuk havası sanırım bende rahatsızlığa yol açtı.

6. ‘Kuru’ kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz
anlamda kullanılmıştır?
a) Kuru odunlar çabuk yandı
b) Akşam, kuru üzüm kompostosu var.
c) Yaşları değil, kuru ağaçları kesiniz.
d) Anlatımı çok kuru, hiç beğenmedim.

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır?
a)çocuk b)kulaklık c) kitabım d)arabalar

8. “Sevinç – evler – cankurtaran” kelimeleri yapıları bakımından sırasıyla aşağıdakilerden hangisine uygundur?
a) Basit – türemiş – türemiş
b) Birleşik – basit – birleşik
c) Türemiş – birleşik – birleşik
d) Türemiş – basit – birleşik

9. Kahramanları genellikle hayvanlar veya bitkiler olan, sonunda bir öğüt veren yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
a)Hikaye b)Roman c)Fabl d)Sohbet

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?
A) Kapıcı B) Bursalı C) Silgi D) Çiçek
11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulmalıdır?
a) Bir yere gidilecek mi uçağa binilmeli ( )
b) Van gölünü gördü mü görmedi mi bilmiyorum ( )
c) Karabük ormanlarını siz mi görmüştünüz ( )
d) Güneş doğdu mu ağaçların tepesi ışıldar ( )

12.Yaşanmış veya yaşanma ihtimali olan gerçeğe uygun olayların yer, zaman ve kişi unsurlarıyla birlikte anlatıldığı kısa yazılara …………… denir.
a) Masal b) Makale c) Hikaye d) Roman

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde birleşik sözcük vardır?
a)Bu konuyu ailenizle görüşmelisiniz.
b)Elmanın yarısı yere düştü.
c)Buradan Kızılay’a otobüs gider mi?
d)Onun davetine hepimiz katıldık.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
A) Sağlık Liseleri MEB’na bağlanacak.
B) Dün akşam TV’da güzel bir film vardı.
C) Kaydını İTÜ’ye almayı düşünüyormuş.
D) Yasa tasarısı TBMM’nde görüşülüyor.

I. Kişinin kendi hayatını anlattığı yazı türüdür.
II. Kişinin hayatının başkaları tarafından anlatıldığı yazı türüdür.
15. Yukarıdaki açıklamalar hangi yazı türlerine aittir?
I II
a) otobiyografi biyografi
b) deneme makale
c) anı günlük
d) hikaye roman

16. ”Çok bilen çok yanılır.” Atasözünde aşağıdakilerden hangisi eleştirilmektedir?
a)Çok bilgili olmak
b)Çok konuda yanılmak
c)Kendi bilgilerine çok güvenmek
d)Her konuda çok konuşmak

17. “Bozkır, göz alabildiğince uzanıyordu. Rüzgar ılık ılık yüzümüzü okşuyor, kekik ve iğde kokuları birbirine karışıyordu.”
Yukarıdaki paragrafta kaç değişik duyumuzla ilgili ayrıntıya yer verilmiştir?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

18. Hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılan bir
kelime vardır?
a)Günlerce ondan hiçbir haber alamadım.
b)Bahçenin etrafını dikenli tel ile çevirdim.
c)Fırsatı kaçırdığıma hala yanarım.
d)Söyleyecek hiçbir sözüm yok.

19. Aşağıdaki hangi seçenekte ünlü düşmesi vardır?
a) Her konuda devamlı konuşuyordu.
b) Hasta, beyin ameliyatı olunca iyileşti.
c) Arkasından çok bağırdı ama sesini duyuramadı.
d) Adamı karşısında görünce ağzı açık kaldı.

20. Aşağıdakilerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
a) Askerlik b) Gözlükler c) Balıkçılık d) Tatlı

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.