6.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2016-2017

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI  TEMEL DİNİ BİLGİLER DERSİ 6. SINIFILAR 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI

{A}–Aşağıdaki çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

(3×22=66 Puandır)

1.“İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah,

Yardımcısıdır doğruların hazreti Allah.”

Ziya Paşa

Sadakat: Doğruluk

İkrah : Zorlama, zorluk

Aşağıdaki ayetlerden hangisi yukarıdaki şiirle doğrudan alakalıdır?

a) “Rabb’imiz Allah’tır, deyip sonra da
dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar

üzülmeyeceklerdir.”

b) “Ailene namaz kılmalarını emret, kendin
de namaz kılmaya sabırla devam et…” (Taha/132)

c)“Akrabaya, yoksula, yoldakalmışa hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.” (İsra/26)

d) “Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir.” (Rum/21)

2.Aşağıdakilerden hangisi çocuğun anne-babasına karşı görevleri arasında yer almaz?

a) Anne-babaya saygı göstermek
b) Anne-babaya hizmet etmek
c) Anne-babanın yerine ibadet etmek
d) Anne-babaya karşı dürüst olmak

3. “Kıyamet gününde insanların Allah katında derecesi en kötü olanı, karı koca sırrını yayan kimsedir.” hadisi hangi konu ile ilgilidir?
a) Öğrencinin öğretmenine karşı görevleri
b) İşverenin çalışanlarına karşı görevleri
c) Eşlerin birbirine karşı görevleri
d) Öğrencilerin birbirilerine karşı sorumlulukları

4.Aşağıdakilerden hangisi aile içi sağlıklı iletişim ve empatiye örnek verilemez?

a) Sofranın toplanmasında annemize yardım etmek
b) Kardeşlerimizin eşyalarını izinsiz almamak
c) Kardeşlerimizle güzel geçinmek
d) Babamızla bağırarak konuşmak

“Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızdabir sevgi ve merhamet var etmesi de onun delillerindendir.”(Rûm suresi 21. ayet.)
Yukarıdaki ayette aşağıdaki görüşlerden hangisine değinilmemiştir?

a) Eşler birbirleriyle huzur bulur.
b) Eşler aynı türden yaratılmıştır.
c) Eşler arasında sevgi ve merhamet vardır
d) Eşler bir bütünün parçaları gibidir

6.Peygamber Efendimizin çok sevdiği ve onlara karşı davranışlarıyla bizlere örnek olduğu torunları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

a) Hasan – Hüseyin
b) Ebubekir – Ömer
c) Fatıma – Zeynep
d) Hatice – Aişe

İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz?
a) İçkinin kullanımının yasaklanması
b) Anne babaya karşı yumuşak davranılması
c) Kumar oynanmasının yasak olması
d) Uyuşturucu kullanılmasının önlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi ailede mutluluğun temellerinden değildir?
a) Karşılıklı sevgi ve saygı
b) Şiddete başvurmak
c) Kendimizi karşımızdakinin yerine koymak
d) Karşılıklı güven ve sadakat

“Nikah benim sünnetimdir..” Hadis-i Şerif’i hangi konunun önemini vurgulamaktadır?
a) İbadetin önemi
b) İlim öğrenmenin önemi
c) Evliliğin önemi
d) Dürüstlüğün önemi

İnsanlığın ilk ailesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
a) Hz. Muhammed – Hz. Hatice
b) Hz. Ali – Hz. Fatıma
c) Hz. İbrahim – Hz. Hacer
d) Hz. Adem – Hz. Havva

İslam’a göre aşağıdakilerden hangisinin yenilmesi haramdır?
a) Kendiliğinden ölmüş inek
b) Avlanarak vurulmuş tavşan
c) Kurban eti
d) Geyik eti

– Falcılık
– Kurşun döktürmek

– Boyu ölçülen çocuğun kısa kalacağı inancı

Yukarıda örnekleri verilen toplumda yer alan bazı yanlış inanışlar hangi kavramla adlandırılır?

a) Faiz
b) Bilgisizlik
c) Hurafe
d) İlim

Aşağıdakilerden hangisi bidat ve hurafelerin ortaya çıkış sebeplerinden değildir?
a) Dînî konulardaki bilgisizlik
b) Eski kültürlerden kalan inanışlar
c) Her konuyu okuyarak öğrenme isteği
d) Çıkar sağlamak isteyen kimi insanların ortaya attığı yanlış inançlar

14. Peygamber Efendimizin (s.a.v) bir mümin kardeşiniz hakkında onun hoşlanmayacağı şekilde konuşmanızdır diye tarif ettiği kötü davranış aşağıdakilerden hangisidir?
a) Haset
b) Gıybet
c) İftira
d) Yalan

15. İnsanları Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoyar
İnsanlar arasında kin ve nefret tohumları saçar
III. Kişiye haksız kazanç sağlar

Yukarıdaki öncüllerden hangileri dinimizce yasaklanan kumar ve şans oyunlarının (loto, iddaa, ganyan, piyango) sebep olduğu zararlardandır?

a) I ve II
b) II ve III
c) I ve III
d) I – II – III

“Bir gün Peygamber Efendimizin ailesi bir koyun kesmişti. Peygamber Efendimiz bir ara,
“Ondan geriye ne kaldı?” diye sordu.

Hz. Aişe,

“Sadece bir kürek kemiği kaldı.” cevabını verdi.

Rasûlullah,

“Hakikatte bir kürek kemiği hariç, hepsi duruyor!(kürek kemiği dışındakiler bize kaldı)” buyurdu.

Yukarıdaki olaydan çıkarılabilecek en iyi ve en kapsamlı sonuç hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a) Kurban kestiğimizde paylaşmamız gerekir
b) Bize asıl fayda sağlayacak olan Allah rızası için verdiklerimizdir
c) Koyunun kürek kemiği en faydalı yeridir
d) Paylaşmaya önce koyunun kürek kemiğinden başlamamız gerekir

17.İslam’a göre kadınlara helal olup erkeklere haram olan şeyler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Altın takmak – İpek elbise giymek
b) Gümüş takmak – Yün elbise giymek
c) İçki içmek – Kumar oynamak
d) Gıybet etmek – İftira atmak

Aşağıdakilerden hangisi “… Mallarınızı,aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin.” (Nisa219) ayetinde yasaklanan davranışlardan değildir?
a) Rüşvet alıp vermek
b) Faiz alıp vermek
c) Kumar oynamak
d) Alın teriyle çalışıp kazanmak

Hasan: Biz Ramazan ayında Umre yapacağız.
Hüseyin: Babamlar Hacc ibadetinin yapmak için Kurban bayramında Mekke’de olacak

Ali: Biz bu sene Ramazan ayında farz olan Hacc ibadetimizi yapacağız.

Fatıma: Hacc ibadeti Kurban bayramı günlerinde yapılır.

Yukarıda 4 arkadaştan hangisi bize yanlış bilgi vermektedir?

a) Hasan
b) Ali
c) Hüseyin
d) Fatıma

Hem İslam’a göre giyinmenin ölçüsünü tarif eden hem de namaza hazırlık şartlarından olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) Necasetten taharet
b) Niyet
c) Setr-i avret
d) İftitah tekbiri

İslam’a göre aşağıdakilerden hangisinin yenilmesi haram değildir?
a) Av eti
b) Akıtılmış kan
c) Leş
d) Domuz eti

Dini açıdan makbul olan davranışların mükafatına ne ad verilir?
a) Helal
b) Haram
c) Sevap
d) Günah

Aşağıdakilerden hangisi giyim kuşamla ilgili sakınılması gereken davranışlardandır?
a) Temiz giyinmek b) Erkeklerin pantolon giymesi
c) Kadınların altın takması d)Erkeklerin ipek giymesi

Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?
a) Yoksullar
b) Yolda kalmışlar
c) Amca- Hala
d) Anne- Baba

Hac yapan kişinin Kabe’nin etrafında yedi kez dönmesine ne ad verilir?
a) S’ay
b) Tavaf
c) Şavt
d) Vakfe

—–Başarılar Dilerim!….

Adem GÜLER

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

53 − = 52

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.