6.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 2.sınav soruları ve cevapları 2016-2017

2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………… ORTAOKULU 6. SINIF

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

3-)Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.(20X4:80PUAN)

1-) I. Kuş bakışı görünümle çizilmiş olması

Yer şekilleri hakkında bilgi vermesi
III. Belirli bir düzleme aktarılması

gibi özelliklerden hangisi bütün haritalarda bulunan ortak özellikler arasında yer alır?

A )Yalnız I B )I ve III

C )II ve III D )I, II ve III

2-) İyi bir insan ve yurttaş olmak, haksızlık karşısında susmayıp “Bana ne?” demeyip sorunların çözülmesi için çaba harcamayı gerektirir.

Buna göre,

Yankesicilik yapan kişiyi gördüğü hâlde susmak,
Sokak köpeğine eziyet eden bir kişiyi uyarmak,
III. Kayıp bir cüzdanı polise teslim etmek,

gibi durumlar değerlendirildiğinde iyi bir insan ve yurttaşın yapması gerekenler hangisidir?

A )Yalnız I B )Yalnız II

C )I ve III D )II ve III

3-) – Bol yağışlı Ekvator ve çevresinde yaşayan insanların evlerini ahşaptan yapmaları

– Kutuplarda yaşayan insanların kürkten giysiler giymeleri

– Çöllerde yaşayan insanların tarım yapamaması

gibi bilgiler aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir?

A )İklim, insan yaşamını nasıl etkiler?

B )Yer şekilleri insan yaşamını nasıl etkiler?

C )İnsan Dünya’yı nasıl değiştirir?

D )İnsanlar birbirlerini nasıl etkiler?

4-) İlk Çağda Anadolu’da,

– Akdeniz bölgesinde kurulan uygarlıklar ev yapımında taşı,

– İç bölgelerde kurulanlar kerpici,

– Karadeniz bölgesinde kurulanlar ahşabı kullanmışlardır.

Buna göre, İlk Çağda Anadolu’da kurulan uygarlıkların yapılarda kullandıkları malzemelerin farklı olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A )Bazılarının kıyıda bazılarının iç bölgelerde kurulması

B )Ekonomik faaliyetlerinin değişiklik göstermesi

C )Uygarlıkların gelişim düzeylerinin farklı olması

D )Doğal çevrede var olan yapı malzemesinin ve iklimlerin farklı olması

5-) Aşağıdaki Türkiye haritasında dört farklı alan numaralandırılmıştır.

Buna göre, temel özellikleri;

– Yazları serin, kışları ılıman

– Her mevsim yağışlı

– Doğal bitki örtüsü orman

olan iklim tipi yukarıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde görülür?

A )I B )II C )III D )IV

6-)

A )Türk Tarih Kurumunun kurulması

B )Yurt dışına öğrenciler gönderilmesi

C )Geometri alanında çalışmalar yapılması

D )Türk Dil Kurumunun kurulması

7-) Hun askerler, küçük yaştan itibaren eğitilmeye başlanırdı. Onlara at sürmesi, yay ve kılıç kullanması öğretilirdi. Okçuluk talimleri genellikle fare, kuş, gelincik; daha sonra tavşan ve tilki gibi küçük hayvanlara karşı yaptırılırdı. Böylece Hunlar, mükemmel derecede at süren ve yay kullanan, kusursuz bir atlı okçu savaşçı olarak yetişirdi.

Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A )Hunlar, askerlerini küçük yaştan itibaren yetiştirirdi.

B )Hun askerlerin eğitiminde hayvanlar kullanılırdı.

C )Hun askerleri atlı ve okçuydu.

D )Hun askerleri, hilal taktiğine göre eğitilirdi.

😎 Uygurlar, Çinlilerle olan kültürel etkileşim sırasında Manihaizm dinini benimsemişlerdir. Bu din Uygurların yaşam şeklini değiştirmiş; hayvansal gıdalar yemeyi ve savaşmayı yasaklamıştır. Bunun üzerine Uygurlar, tarımla uğraşmış, yerleşik hayata geçmiş; surlarla çevrilmiş şehirler kurmuşlardır. Uygurlarda mimari de bunun sonucunda gelişmiştir. Tapınak yapımına da önem vermişlerdir.

Uygurların bu dini benimsemeleri sonucu, atalarından gelen hangi özellikleri yok olmuştur?

A )Halıcılık B )Savaşçılık

C )Demircilik D )Tüccarlık

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

67 + = 74

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.