6. sınıf hz. muhammedin hayatı 2. dönem 2. yazılı sınav soruları 2016-2017

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hz. Muhammed’in Hayatı Dersi 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı

Peyami Safa Ortaokulu 6. Sınıflar II. Dönem II. Yazılı Yoklama

1-)Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocukları için yapması gereken görevlerden biri değildir.

A) Güzel bir isim koyması
B) Evlilik çağına gelince evlendirmesi
C) İslam ahlakı ve terbiyesi ile yetiştirmesi
D) Tarım ve hayvancılığın inceliklerini öğretmesi

2-) Hiçbir baba çocuğuna …………………….. daha üstün bir hediye veremez. (Tirmizi, Birr, 33

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A) Çiftçilik yapacağı bir araziden
B) Güzel terbiyeden
C) Kimseye muhtaç bırakmayacak bir mirastan
D) Barınma ihtiyacını karşılayacak bir evden

3-) -) Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği bir şeyi din kardeşi için de arzu etmedikçe gerçek anlamda……………..

Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir.

A) Sevgisini göstermiş olmaz
B) İman etmiş olmaz
C) Malını paylaşmış olmaz
D) Teşekkür etmiş olmaz

4-) Peygamber efendimizin bir hadisine göre “hoş sohbet etme güzelce bakıp sahip çıkma konusunda en çok hak sahibi olan kimdir”

A) Anne ve babadır.
B) Yetimler ve çocuklardır.
C) Komşular ve akrabalar
D) Köleler ve çiftçilerdir

5-) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) din kardeşliği ile ilgili tavsiyelerinden değildir.

A) Birbiri ile küs olan müminler en fazla gün sonra barışmalıdır.
B) Müminler birbirlerine karşılıklı olarak güven duymalılar.
C) Müminler kardeş olduğu için birbirlerinin mallarını izinsiz kullanabilirler
D) Mümin, yardıma ihtiyacı olduğunda mümin kardeşine yardımcı olmalıdır.
6-) Peygamber efendimizin bildirdiğine göre Anne-babaya itaat edilmediğinde Allah’ın cezalandırması nasıl olur.

A) Allah ana-babaya kötü davrananları kıyamet günü kör olarak diriltir.
B) Allah anne-babasına kötü davrananların hiçbir ibadetini kabul etmez.
C) Ana-babasına kötü davrananlar cehennemden hiç çıkamayacaklardır.
D) Allah ana-babaya itaatsizliğin cezasını bu dünyada verir. Ahirete bırakmaz.

7-) Safiye Türkçe sınavdan 100 almıştır. Hacer: kopya çektiğini görmediği halde Safiye’ye : “Mutlaka kopya çekmişindir yoksa sen yüz alamazsın” demiştir. Hacer’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir.

A) Su-i zanda bulunmuştur.
B) Hüsn-ü zanda bulunmuştur
C) Gıybet etmiştir.
D) Ona ihanet etmiştir.

😎 Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz’in yeni doğmuş bebeklere gösterdiği davranışlardan biri değildir.

A)Hayatlarının bereketli olması için dua etmesi

B)Güzel bir isim koyması

C)Bebeğin tırnaklarını kesmesi

D)Damaklarına yumuşatılmış hurma sürmesi

9-) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin çocuklara karşı gösterdiği davranışlardan değildir.

A) Erkek çocukları kız çocuklardan daha çok severdi.
B) Karşılaştığı çocuklara selam verirdi.
C) Çocuklarla oynar onlara şakalar yapardı.
D) Hal ve hatırlarını sorar, sorunları ile ilgilenirdi.

10-) Anne-babasının her ikisinin veya sadece birinin yaşlılığına ulaştığı halde cennete giremeyenin ……………………….

Yukarıda bir bölümü verilen hadiste boş bırakılan yerler aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır.

A) Elleri kırılsın B) İyi gün yüzü görmesin
C) Burnu sürtülsün D) Gözleri kör olsun.

11-) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a) şakalaşmak ile ilgili gösterdiği bir davranış değildir.

A) Asla şaka yapmaz; yapılmasından da hoşlanmazdı
B) Şaka ile de olsa yalan söylemezdi.
C) Bazen arkadaşları da ona şaka yapardı.
D) Arkadaşlarına kırıcı olmayan şakalar yapardı.

12-) “Kendinize yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına yapmayınız.” Hadisinde aşağıdakilerden hangisinin önemine değinilmiştir.

A) Empati kurmanın B) Dedikodu yapmama
C) Paylaşıcı olma D) Nazik davranma

13-) Aşağıdaki davranışlardan hangisi “Müslümanların kusurlarını örten kimsenin Allah da dünya ve ahirette ayıplarını örter.” hadisine aykırıdır?

A) Bazı davranışların neden kötü olduğunu açıklamak
B) İnsanların kusurlarını hoş görmek
C) İnsanları hata yapmamaları için uygun bir şekilde uyarmak
D) Başkalarının özel hayatını araştırmak

14-) Anne babalar çocuklarına karşı görevlerini yerine getirmezseler çocukların onlara karşı davranışı nasıl olmalıdır.

A) Anne-baba ihtiyarlayınca çocuklar onların bakımlarını üstlenmek zorunda olmazlar.
B) Öldüklerinde cenazelerine katılmak zorunda olmazlar.
C) Her ne olursa olsun çocuklar asla saygısızlık etmezler
D) Yaptıkları vasiyetlerini yerine getirmezler.

15)Aşağıdaki hadislerden hangisi diğerlerinden farklı bir konudadır.

A)Müminler birbirlerini sevmekte birbirlerini korumakta bir vücuda benzer.

B) Bir kimse bir Müslümanın kusurunu örterse Allah da onun dünya ve ahiretteki kusurlarını örter.
C) Yaşlılara saygılı davranan kimselere Allah mutlaka yaşlandığında hürmet edecek birini gönderir.
D) Kardeşinizle aranızın kötü olmasından sakınınız.

16-) “ Bir mü’minin kardeşine üç günden fazla küs durması helal değildir…” bu hadis-i şerife göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez.

A) Üç günden fazla küs durmak doğru değildir.
B) Küs olanlar birbirleri ile karşılaşmamaya çalışmalıdır.
C) Küs olduğumuz biri ile barışmanın yollarını aramalıyız.
D) Küs olduğumuz biri ile barışmak için ilk adımı biz atmalıyız.

17-) Aşağıdakilerden hangisi anne-baba öldükten sonra çocuklarının yapması gereken görevlerden değildir.

A) Vasiyetlerini yerine getirmek
B) Anne-babanın arkadaşlarına ikramda bulunmak
C) Geride bıraktıkları mirası paylaşmak
D) Bağışlanmaları için dua etmek

18-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin bakımını üstlendiği çocuklardan biri değildir.

A) Halid b. Velid B) Ali b. Ebi Talip
C) Zeyd b. Harise D) Enes b. Malik

19-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimizin iletişimde kullandığı yöntemlerden biri değildir

A) Vurgulamak istediği yerleri iyice anlaşılsın diye üç kez tekrarlardı
B) Az zamanda çok şey anlatmak için hızlı konuşurdu.
C) Kıssalar anlatarak konuyu ilgi çekici hale getirirdi.
D) Akılda kalıcı olsun diye şekiller çizerek de anlatırdı.

20-) “Küçüklerimize merhamet etmeyen büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir” bu hadiste “bizden değildir” ifadesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir.

A) Kişinin dinden çıktığı
B) İbadetlerinin kabul edilmediği
C) İslamı tam olarak hayatına yansıtamadığı
D) Allah katında hiç bir değerinin kalmadığı

www.sorubak.com

YAZILI SORULARINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 46 = 48

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.