6.sınıf Hz.Muhammedin Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları

6.sınıf Hz.Muhammedin Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları 

Hz. Muhammmed’in Hayatı Dersi ………….. Eğitim ve Öğretim Yılı

6.Sınıf II. Dönem I. Yazılı Yoklama

 1-)Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Allah’ın varlığının açık delillerinden biri olarak bahsedilen konulardan biridir.

A) Oruç ibadetinin başlama ve bitiş vakti

B)Evrenin denge ve düzen içindeki işleyişi

C)İnsanın doğaya verdiği zarardan yine kendisinin etkilenmesi

D) Kulun Allaha en yakın olduğu zamanın secde ettiği zaman olması. 

2-)“Şüphesiz biz her şeyi bir ölçü ile yarattık” (Kamer 49)

Aşağıdakilerden hangisi bu âyet ile açıklanamaz. 

A)Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesi

B) Ay’ın dünya etrafında dönmesi

C) Verilen nimetlere şükredilince daha da arttırılması

D) Dünya’nın Güneş’in etrafında dönmesi 

3-) Peygamber efendimiz, Güneş ve Ay tutulmaları, yıldız kayması vb. gibi doğa olaylarını nasıl değerlendirmektedir.

A)Bu olaylar Allah’ın evrene koyduğu kurallardır.

B)Bu olaylar bazı kötü olayların olacağına işarettir.

C)Bu olaylar dünyada bazı önemli kimselerin ölmesine işarettir.

D) Bu olaylar kıyametin yaklaştığına işarettir.

4-) “O Yedi göğü kat kat yaratandır. Rahman’ın yaratışında hiçbir ………….. göremezsin. Bir kere daha bak hiçbir …………….. görüyor musun? (Mülk:4) Ayetteki boşluklar aşağıdaki kelime guruplarından hangisi ile tamamlanmalıdır. 

A) Ayrıntı- Kusur

B) Düzen-Çelişki

C) Uyumsuzluk-Düzensizlik

D) Terslik-Delil 

5-) Allah evrenin yaratılışı ile ilgili; uzaydaki düzen ve işleyiş ile ilgili birçok âyet indirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin gönderiliş gayesi olamaz. 

A) İnsanı, evrendeki denge ve düzeni inceleyerek Allah’ın varlığına ulaştırması

B)Evrendeki tüm işleyişin insana hizmet için yaratıldığı

C) İnsanların bu ayetleri inceleyerek kıyametin kopması ile ilgili tahminlerde bulunması

D)İnsanların Allah’ın yüceliğini ve kudretini fark etmesini sağlaması 

6-)Peygamber Efendimiz insanları evrenin düzen ve güzellikleri üzerinde düşünmelerini tavsiye etmiş bu tavsiyeye uyanları “…………………………….” olarak nitelemiştir.

 Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır.

A) Allah’ın en âlim kulları

B) Allah’ın en akıllı kulları

C) Allah’ın en hayırlı kulları

D) Allah’ın düşünceli kulları 

7-) İslam ahlakı ortak yaşam alanlarını kullanırken bize bazı sorumluluklar yükler. Bu sorumluluklara dikkat etmediğimizde ahirette nasıl bir durumla karşılaşırız. 

A) Kul Hakkıyla yargılanırız.

B) Yerine getirmediğimiz ibadetlerin cezasını çekeriz.

C) Yaptığımız en küçük bir iyiliğin bile mükafatını alırız.

D) Allah, dilerse yapmadığımız ibadetlerden dolayı bizi cezalandırmayabilir. 

8-)Müslüman, başkalarının …………-………………… olduğu kimsedir. (Müslim, İman 5) Peygamber efendimizin bu hadisi aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanmalıdır.

 A) Elinden ve dilinden emin…

B) Kendisinden rahatsız…

C) Haksızlığına razı…

D) Kendisine muhtaç… 

9-) Aşağıdakilerden hangisi ahirette kul hakkı ile karşılaşacağımız bir durumdur. 

A) Akşam namazını vaktinde kılmamak

B) Aşure günü oruç tutmamak

C) Ortak kullanım alanlarını kirletmek

D) İmkanımız olduğu halde hacca gitmemek 

10-) Aşağıdakilerden hangisi peygamber efendimizin ulaşımı kolaylaştırmak konusundaki tavsiyelerindendir. 

A) Yollardan insanların ulaşımına engel olacak ve onlara rahatsızlık verecek şeyleri kaldırmak

B) Su kuyularının hayvan barınaklarının uzağına yaptırmak

C)Binaların genel görüntüyü bozacak şekilde yapılmasına izin vermemek

D) Peygamber efendimizin Medine’deki bazı bölgeleri özel koruma bölgesi ilan etmesi

11-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin doğayı ve fizikî çevreyi korumakla ilgili uygulamasına bir örnek değildir. 

A) Amcasının üst kata ilave olarak yaptırdığı odayı manzarayı bozuyor diye yıktırması

B)Su kuyularının yanına hayvan barınaklarının yapılmasını yasaklaması.

C) Medine’nin etrafında 20 km lik alanı özel koruma bölgesi ilan etmesi.

D) Abdest alırken aşırı su kullanan bir sahâbîyi uyarması

 12-) Peygamber efendimiz, düzenli olarak Mescidi süpüren zenci bir kadın, öldüğünde mezarına gidip hayır duada bulunmuştur. Bunu hangi amaçla yapmıştır. 

A) Derisinin renginden dolayı hiç kimsenin aşağılanmayacağını göstermek için

B) Çevre konusunda emek harcayan insanlara değer verdiğini göstermek için

C) Kadınlara değer verdiğini göstermek için

D) Fakir ve kimsesizlere değer verdiğini göstermek için 

13-) “Göklerdeki ve yerdeki her şeyi kendi katından bir nimet olarak sizin hizmetinize veren Allah’tır” (Casiye 13) Bu ayetten çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir. 

A) İnsan kainattaki denge ve düzenden hareketle Allah’ın varlığına ulaşabilir.

B) Allah’ın verdiği nimetlere şükredersek Allah arttırır.

C) Allah dünyayı idare etme yetkisini insana vermiştir.

D)Yedi kat gök ve yer evrendeki düzenin bir parçasıdır 

14-) İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebi ile karada ve denizde bozulma ortaya çıktı. (Rum 41) Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir. 

A) Deniz ve kara ulaşımını kolaylaştırmak

B) Ekolojik dengeyi korumak

C) Toprak ve suyun nimetlerinden faydalanmak

D) Deniz ürünlerinde ve toprak mahsullerinde çeşitliliği arttırmak

15)Kur’an-ı Kerim’in ve Hz. Peygamberin ekolojik dengeyle ilgili yaklaşımı aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir. 

A)Ekolojik dengeyle ilgili yaklaşım koruyucu ve önleyici tedbirler çerçevesindedir.

B) Yasaklayıcı tedbirler çerçevesindedir.

C) Özgürlükçü tedbirler çerçevesindedir.

D) Baskıcı tedbirler çerçevesindedir.

16-) “Hiçbir Müslüman bir meyve fidanı dikmez ki; ondan her yenen hatta kuşların ve yırtıcıların yedikleri bile o fidan sahibi için sadaka olmasın”

Bu hadis ile kastedilen ifade aşağıdakilerden hangisidir. 

A) Kuşların ve yırtıcıların yedikleri, fidan sahibi için sadaka olmaz.

B)Bir müslümanın diktiği meyve fidanından yenilen her meyve fidan sahibine sadaka olur.

C) Meyve vermeyen ağaç dikmek dinî açıdan bir fayda sağlamaz

D) Hiçbir Müslüman, kuşlar ve yırtıcılar için bir meyve fidanı dikmez. 

17-) Aşağıdakilerden hangisi doğal dengenin bozulmasına yol açan etkenlerdendir.

 A)Tarımda organik gübre ve ilaç kullanmak 

B) Sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak.

C)Aşırı tüketim-Hırs-Heves

D) İhtiyacımız olan her aleti geri dönüşebilen malzemelerden üretmek

18-) Kur’an-ı Kerimde dengeli toplum olarak tarif edilen kimselerin temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir. 

A)Çok şükredicidirler

B) Doğal nimetleri ölçülü kullanırlar

C) Sahip oldukları nimetleri başkaları ile paylaşırlar

D) Başkaları için kendilerini feda ederler

19-)Göğü yükseltti ve dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın (Rahman 7-8) Aşağıdakilerden hangisi bu ayet ile çelişmektedir.

A)Fabrika atıkları için arıtma tesisleri kurmak

B) Yakıt tüketiminde çevre dostu araç ve yöntemler kullanmak

C)Tarımda kimyasal ilaç ve gübre kullanmak

D)Kesilen ormanların yerine yeni ormanlar kurmak

20-)  Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğayı koruma ve sevmesinin bir göstergesi değildir.

A)Hayvanları aç ve susuz bırakanları uyarması

B) Savaş hallerinde ormanların kesilmesine izin vermesi

C)Yeşil alanlarla ilgili koruyucu önlemler alması

D)Ağaç dikme konusunda teşvik edici olması

6.sınıf Hz.Muhammedin Hayatı 2.dönem 1.yazılı soruları Online Çöz

BENZER YAZILAR

66 Responses

 1. 1567 dedi ki:

  arkadaşlar herkes ,
  cevapları yasın diyor fakat bu site bizim öğrenmemiz için koyuyor zaten … bu arada sorular çok güzel herkese sınavlarında başarılar.

 2. ekresen dedi ki:

  bencede kolay

 3. Selena gomez dedi ki:

  Cok guzel ama 4 ve 5 uniteyle ilgili yap birtanede

 4. müberra acar dedi ki:

  hocada mal dıya zaten bu soruları sorardı ne saçma bişey ya

 5. Eş cinsel dedi ki:

  Çok güzel ama bir de cevaplarıno verseniz

 6. zozan dedi ki:

  Keske cevaplar olsa

 7. Nick... dedi ki:

  100 aldım

 8. Ucrawayfucea4z dedi ki:

  Buradaki herkes salak siz imam hatiplimisiniz

 9. selin dedi ki:

  🙂 😉

 10. selin dedi ki:

  gzl (l)

 11. selin dedi ki:

  harika 🙂

 12. selin dedi ki:

  ful çıkardım

 13. irem zehra dedi ki:

  sorular biraz zor ama düşünce sorusu çalışmaya gerek yok hepp okuduğunu anlama soruları

 14. Nick... dedi ki:

  Guzle !* 🙂

 15. Mavişş dedi ki:

  Çok güzel sorular.%80’İ aynı sorulardı bence şunlarda olsa çok daha iyi olurdu.
  -Şıkları işaretleyebilme.
  -Yanlış yapınca doğru cevap (açıklamalı anlatımla)
  -Vede boşluk doldurma, doğru- yanlış ve klasik
  soru
  Bunlar olursa tam hazırlık ve yoklama sınavı olur 😀

 16. tühhh yaaa dedi ki:

  çokkk kolay keşke sınavdada aynısı çıksa yaaa off…

 17. m.furkan efe dedi ki:

  bir önceki sayfadaki soruları hocamız sınavda sormuştu inşallah bunu da sorar

 18. Yusa dedi ki:

  Arkadaslar 20mayista bizimde snaw olcak acaba bnlar mi cikar?

 19. maviş bozyıl dedi ki:

  ada

 20. Buse dedi ki:

  Cevapları da olsaydı süper…

 21. Fenerbahçe:-) dedi ki:

  Keşke cevaplarınıda yazsaydınız yaaa!!!!!;-)

 22. Dicle dedi ki:

  Bu sorular çok kolay öğretmenimiz bize bu kadar kolay sormuyor

 23. Abdullah dedi ki:

  sırasıyla cevaplar
  b
  c
  a
  c
  c
  c
  a
  a
  c
  a
  d
  b
  a
  b
  a
  bc
  b
  c
  b

 24. serdo dedi ki:

  İyidir ya kanka

 25. Nick... dedi ki:

  insallah yazılıda aynısı cıkar cokkkkk kolaydı 100 aldım

 26. yaw he he :D dedi ki:

  bence guzel bi de cevap olsa tam olcak içimden bi ses sınavdan yüz alcam diyor 😀

  bunu söyleyince aklıma bişi geldi
  -knk sınavdan kesin yüz alcam
  +bende dudak

 27. arda dedi ki:

  çooooooooooooooooookkkkkkkkk güzel

 28. Ceren Sudee dedi ki:

  Cevapları olsa iyi olurdu.Ama yinede çok güzel 😀 🙂 :*

 29. sude dedi ki:

  sorular süper ve kolay

 30. beyza dedi ki:

  ders kitabında gördüklerimizin aynısı çok teşekkürler:)

 31. beneren dedi ki:

  yarın sınavım var bunlar mı çıkacak ?

 32. sanane dedi ki:

  cevapları nerde 😉 😉 😉 😉

 33. sanane dedi ki:

  cevapları nerde 😉

 34. eren dedi ki:

  çok iyi bundan sorsun hoca

 35. yağmur dedi ki:

  yaaa yazılıda hiç biri çıkmadı tabi bizim hocamız kendi eliyle yazdığı için napalım.ama bide yazıları büyük ve bitişik yazıyo sinir oluyom yaaa 50 yaşında adam ama çok iyi biri amaan size niye anlatıyosam neyse site güzelmişşş

 36. burak dedi ki:

  Yaaaa bu çok güzelde yazılıda inşallah aynısı çıkar:):):):):)

 37. furkan dedi ki:

  cevapları yazın

 38. AslıHan dedi ki:

  Teşekkürler çok güzel 🙂 Ama keşke cevapları olsa 🙁

 39. kronos128 dedi ki:

  her sınavımı bu siteden çalışırım artık

 40. kronos128 dedi ki:

  çookk güzelll! sınavda aynısı çıktı ve 100 aldım çookk teşekkür edetim

 41. abdullah dedi ki:

  bence çok kolaydı inşallah yazılıda aynısı çıkar yazılım 07.05.2015 salı günü ya son saat ya da sondan bir önceki saat 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀 🙂 😀

  • kronos128 dedi ki:

   benimde aynı gündü ama hoca pazartesi yaptırdı ve 100 aldım inşallah sende alın!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 42. abdullah dedi ki:

  bence çok kolaydı inşallah yazılıda aynısı çıkar yazılım 07.05.2015 salı günü ya son saat ya da sondan bir önceki saat 🙂 😀 :):D 🙂 😀 🙂 😀

 43. abdullah dedi ki:

  bence çok kolaydı inşallah yazılıda yanısı çıkar yazılım 07.05.2015 salı günü ya son saat ya da sondan bir önceki saat 🙂 😀 ;D (^^^)

 44. İnşallah canım ya dedi ki:

  İnşallah aynısı çıkar teşekkurler yinede 😉

 45. zeynep dedi ki:

  cevaplarını da yazar mısınız bu arada teşekkürler 🙂

 46. seyma dedi ki:

  Yaaaa cevaplarida olsa tam guzellll

 47. Nick... dedi ki:

  cevapları ne

 48. öznur katı dedi ki:

  teşekur edrim sınavda aynısı çıktı… inşaalah 100 alırım…

 49. murat dedi ki:

  yav he he ya

 50. ahmet dedi ki:

  Bence guzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

81 − = 78

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.