6.sınıf hz. muhammed’in hayatı 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEVLANA İMAM HATİP ORTAOKULU

SINIFLAR HZ. MUHAMMED’İN HAYATI (SİYER) DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI

ADI:                                                                    SINIF:

SOYADI:                                                              NO:

Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına (D), yanlışsa (Y) yazalım. (Her biri 2 puan)

( ) Peygamberimiz (s.a.v.) doğduğu sırada putlara tapmanın yaygın olduğu ve türlü kötülüklerin yaşandığı
döneme “Cahiliye Devri” denir.

( ) Dedesinin vefatından sonra Peygamberimizin (s.a.v.) sorumluluğunu amcası Ebu Talip üstlendi.
( ) Bedir Savaşı müşriklerin zaferiyle sonuçlandı.
( ) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendisine ve Müslümanlara dayanılmaz eziyet ve işkencelerde bulunan
Mekkelileri Mekke’yi fethettiği zaman affetti.

( ) Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını anlatan kitaplara ilmihal denir

Aşağıdaki soruların uygun cevaplarını işaretleyelim. (Her biri 5 puan)
“Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızıklandır.”
“Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”
III. “Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”

“Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı
isterim….”

Yukarıdaki hadis-i şeriflerden hangisi peygamberimizin (s.a.v.) Allah’a olan sevgisini anlatmaktadır?
A)I-II-III B)I-II-IV C)I-III-IV D)II-III-IV

Peygamberimizin (s.a.v.) hadisine göre yemeğin başında besmele çekmeyi unutan Şeyma ne yapmalıdır?

A) Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi demelidir.
B) Elhamdülillah demelidir.
C) Bir şey demesine gerek yoktur.
D) Euzu besmele çekmelidir.

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır? (3 Puan)

A) Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç konusunda Allah’a güvenmesi
B) Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya gayret etmesi
C) Müslümanın, kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara beddua etmesi
D) Müslümanın, İslam’ın emirlerine tam bir şekilde uyması

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) ümmeti hakkında korktuğu şeylerden değildir? (4 P.)

A) Tembellik B) Vefasızlık
C) Şişmanlamak D) Çok uyku

Aşağıdakilerden hangisi ölçülü beslenmenin önemini anlatmaktadır?

A) “Sizden biri yemek yediği zaman midesinin 1/3’ini yemeğe, 1/3’ini içmeye, 1/3’ini de nefes almaya ayırsın.”
B) “Ben, bir şeye dayandığım halde yemek yemem.”
C) “Ey Aişe, değerli olana saygı göster. Çünkü ekmek, değerini bilmedikleri için ellerinden kaçıran hiçbir topluma kesinlikle geri dönmemiştir.”
D) “Ya Rab, açlıktan sana sığınırım; açlık insanı hareketsiz bırakan ne kötü bir haldir!”

Peygamberimizin (s.a.v.) beslenmeyle ilgili tavsiyelerine uyarak aşağıdakilerden hangisini yapmamalı­yız?

A) Canımızın çektiği her şeyi yemeliyiz.
B) İsraftan kaçınmalıyız.
C) Temiz ve sağlıklı gıdalarla beslenmeliyiz.
D) Tıka basa yemek yememeliyiz.

Peygamberimizin (s.a.v.) gençlik yıllarında Hılfül Fudul’e katılması neye önem verdiğini gösterir?

a)Eğitime b)Adalete

c)Kardeşliğe d)Sevgi ve saygıya

Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir?

a) Medine-632 b)Medine-630
c)Mekke-632 d) Mekke-571

Veda hutbesinde aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

a)İnsanların eşit olduğuna b)Zekat vermeye

c)Kadın haklarına d)Can ve mal güvenliğine

Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı ve burada eğitim gören öğrencilere ne denir?

a)Suffa – Ashabı suffa b)Ensar – Ashab

c)Gazve – Sahabe d)Sahabe – Ashabı suffa

Hicretten hemen önceki yıldı. Medine’den gelen Müslümanlar, peygamberimizle buluşmuşlar ve O’na kendisini koruyacaklarına, asla terk etmeyeceklerine dair söz vermişlerdi.

Peygamberimiz ve Medineli Müslümanlar arasında yapılan bu sözleşmeye ne ad verilir?

A)Medine vesikası B)Mekke antlaşması

C)Akabe biatı D)Hudeybiye antlaşması

Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Azim b) Tevekkül c) Şükür d) Zikir

Müslümanların zor zamanlarıydı. Bir gece Hz. Muhammed Kâbe’de idi. Önce Kudüs ‘teki Mescid-i Aksa’ya oradan da Allah’ın huzuruna götürüldü. O gece namaz 5 vakit olarak yeniden emredildi.

Yukarıdaki yazıda aşağıdaki hangi tanım açıklanmıştır?

A) İsra- Miraç B) Muhacir- Ensar
C) Mevlit- Kandil D) Akabe- Biat

Peygamber Efendimiz, “Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler.” buyurmaktadır. Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?

A) Mescid-i Nebevi’ye B) Mescid-i Aksa’ya
C) Mescid-i Küba’ya D) Mescid-i Haram’a

15.Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, “Ey Allah’ın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:“…Allah’ım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar.” Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır?

A)Azmi-Şükrü B)Sabrı -Merhameti

C) Zikri-Şükr D)Tevekkülü-Cömertliği

“Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.”
Yukarıdaki hadis-i şerif Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır?

a) Cömertlik ve kibarlığını
b) Allah’a olan güveni ve davasına bağlılığını
c) Sabırlı ve kanaatkâr oluşunu
d) Cesaretli ve adil oluşunu

“Allah’ım! Beni, senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek şeyin sevgisiyle rızıklandır.”
II.“Kim sevdiğini Allah için sever, kızdığına Allah için kızarsa imanı olgunlaşmış demektir.”

III.“Bizi yedirip içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah’a hamdolsun.”

IV.“Allah’ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı

isterim….”

Yukarıdaki hadis-i şeriflerden hangisi peygamberimizin Allah’a olan sevgisini anlatmaktadır?

A)I-II-III B)I-II-IV C)I-III-IV D)II-III-IV

– Haksızlıklar çok yaygındı.

– İnsanların çoğu putperestti.

– Kabileler halinde yaşarlardı.

– Kadınlara değer verilmezdi.

Yukarıda anlatılan özellikler hangi döneme aittir?

A) Asr-ı Saadet B)Yeniçağ C) Cahiliye D)Yakınçağ

Dosyanın tamamını ve görselli sorularını indirmek için tıklayınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 72 = 77

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.