6.sınıf din kültürü 2017-2018 1.dönem 1.yazılı soruları

2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Fatih Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 6. sınıflar 1.Dönem  1.Yazılı Yoklama Sınav Soruları

A) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.(12×5=60 puan)

İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını ve birliğini anlayıp bulabilirler. Fakat ona nasıl kulluk edeceklerini, emir ve yasaklarının neler olduğunu bilemezler. Bu durum aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır?
A) Meleklere B) Peygamberlere
C) Öğretmenlere D) Cinlere

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı bir şekilde verilmiştir?
A) Hikaye anlatmak
B) İnsanlara dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını
C) İman esaslarını öğretmek
D) İnsanlık tarihinden ibretlik olayları anlatmak

Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitaplar için söylenemez?
A) Kutsal kitaplar Allah’ın sözlerinden oluşur.
B) Kutsal kitaplar dinin kaynağının Allah olduğunu bildirir.
C) Kutsal kitaplarda peygamberimizin de sözleri vardır.
D) Kutsal kitaplar adaleti, iyiliği ve güzelliği tavsiye eder.

Aşağıda yapılan tanımlardan hangisi yanlıştır?
A)Peygamber: Allah tarafından elçi olarak

seçilmiş kimsedir.

B)Cebrail: Vahiy getiren meleğin adıdır.

C)Vahiy: Allah’ın mesajlarını peygamberlere

bildirmesi olayıdır.

D) Elçi: Peygamberlerin görevlendirdikleri müslümanlardır.

Aşağıdaki hangi seçenekte ilk ve son gönderilen peygamberler birlikte verilmiştir?
A)Hz. İs -Hz.Musa                    B)Hz.Adem-Hz.Muhammed

C)Hz.Nuh -Hz.Muhammed     D)Hz.Adem-Hz.İbrahim

Aşağıda verilen kutsal kitapları ve gönderildiği peygamberleri eşleştiriniz.
Zebur…….                                           a. Hz. Musa

Tevrat……                                           b. Hz. İsa

Kur’an……                                        c.  Hz. Muhammed

İncil……..                                            d. Hz. Davut

Kur’an’ı Kerim……….yılının………ayında,
…………Gecesinde, ……..Dağı’nın …….. mağarasında

indirilmeye başlanmıştır.

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdaki kelimelerden     hangileri gelmelidir?

A) 622-Muharrem-Berat-Hira-Nur
B) 622- Ramazan- Kadir- Nur- Hira
C)610- Ramazan- Kadir- Nur- Hira

D) 610- Recep- Kadir- Sevr- Hira

Peygamberlerin akıllı ve zekî olmaları”nı belirten sıfatları aşağıdakilerden hangisidir?
A) Emânet B) İsmet    C) Fetânet    D) Sıdk

“Kur’an-ı Kerim” için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kur’an’da toplam 114 sure vardır.
B) Kur’an-ı Kerim’de yaklaşık 6236 ayet bulunur. .
C) Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi İhlas son suresi Nas’tır
D) Kur’an 610 yılında indirilmeye başlanmıştır.

“İnsanın özü ile sözünün, içi ile dışının bir olması demektir. İnsanın söylediğini yapması, verdiği sözde durması ve doğru sözlü olmasıdır. Bütün Peygamberler bunu ilke edinmiştir.”
3-Yukarıda anlatılan özellik, Peygamberlerin sıfatlarından hangisidir?

A) Sıdk B) Emanet       C) İsmet    D) Tebliğ

Aşağıdakilerden hangisi namaz abdestinin farzlarından biri değildir?
A) Yüzü yıkamak B)Elleri yıkamak
C) Ağzı yıkamak D) Ayakları yıkamak

Suyun bulunmadığı zamanlarda toprak ve ya toprak cinsinden bir şey ile yapılan temizliğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gusül         B) Teyemmüm
C) Abdest                         D) Boy Abdesti

B) Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarına “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız. (6 puan)
(   ) Bütün peygamberlere gelen ayetlerin hepsi de Arapçaydı .

(   ) Kuran’ı Kerim 23 yıl boyunca ayet ayet, sure sure indirilmiştir.

(   ) Guslün farzı üçtür: Ağza su vermek, Burna su vermek, tüm vücudu kuru yer kalmadan yıkamak.

(   ) İlahi kitaplar hiç değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır.

(   ) Peygamberler, peygamberlik görevlerini çok çalışarak ve uğraşarak elde etmişlerdir.

(   ) Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahyi iletme görevlerine tebliğ denir.

C)  Aşağıdaki resimleri abdestin alınış sırasına göre numaralandırınız. (10 puan)

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

“6.sınıf din kültürü 2017-2018 1.dönem 1.yazılı soruları” üzerine 2 yorum

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


− 5 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.