5.sınıf türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GAZİ M.KEMAL ORTAOKULU 5.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 3. YAZILI

BAŞARILI KONUŞMANIN YOLLARI
Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız kelimelere ve sesinize özen gösterin. Hem baş¬kalarının konuşmalarını, hem de kendi konuşmalarınızı inceleyin. Sapta¬yacağınız kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı lâf yapıyor olmak, konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından şöyle söz etmişti: “Kızım mı? O sade-ce söyler, hiçbir zaman konuşmaz.”
Unutmayın, konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi düşüncelerinde, kendi gö-rüşlerinde direnmesi değil.
Konuşmadaki tutumumuzu bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan göstermeyi bilmeliyiz.
(T. Weaver – Güzel Konuşma Yolları)( İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.)
1) Parçaya göre konuşmada başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?(3Puan)
A) İçtenlikli olmalıyız.
B) Ses tonumuza özen göstermeliyiz.
C) Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz.
D) Hep biz konuşmalıyız.

2. Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalı-yız?(3Puan)
A) Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B) Olmuyorsa konuşmayı bırakmalıyız.
C) Kırıcı şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
D) Az konuşmalıyız.

3. Parçaya göre başarılı bir konuşmada aşağıda-kilerden hangisi vardır?(3Puan)
A) Kırıcılık B) Düşünce alışverişi
C) Kendini övme D) Bağnazlık

4. Parçaya göre konuşmadaki tutumumuzu nasıl göstermeyi bilmeliyiz?(3Puan)
A)Kendimizi överek ve hor görerek.
B) Şiir okuyarak.
C) Bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan.
D) Öfkeli bir şekilde hiddetlenerek.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme vardır? (3Puan)
A) Uzun uzun bana baktı.
B) Elini açtı ve Allah’a dua etti.
C) Hayatı boyunca hep sadık kaldı.
D) Havasından geçilmiyordu.

6.Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi zıt anlamlıdır? (3Puan)
A) yıl – sene B) kelime – sözcük
C) küçük – büyük D) süt – yoğurt

7.“Ablam, bir gün bu delikte bir farenin yaşadığını fark etti.”
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur? (3Puan)
A) Ne Zaman B) Kim
C) Nerede D) Nasıl

8. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır? (3Puan)
A) Çocukların bisiklet bindiği meydanı, otopark yapmışlar.
B)Kutusunda duran, yayı gevşemiş bir keman gibiydim.
C) Yağmurla gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu.
D)Öğretmenim, ilk uçaklar yapılırken kuşların örnek alındığını söyledi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımında yanlış-lık yapılmıştır? (3Puan)
A) Annem, “Kitabını da unutma” diye seslendi.
B) Ahmetde oynamak istiyor mu?
C) Seni de aramızda görmek isteriz.
D) Kitapta yazılanları okumadın mı?

10. “İki dinle, bir söyle.” atasözünün anlamı aşağıdaki seçe-neklerin hangisinde verilmiştir? (3Puan)
A. Çok fazla konuşmak yerine az ve öz konuşmak gerekir.
B. Uzun uzun konuşarak insanların dinlemelerini sağlamak gerekir.
C. Konuşmasını bilmeyen dinlemesini de bilmez.
D) Hiç konuşmadan hep dinlemek gerekir

11. Aşağıdakilerin hangisinde bulunan sözcüklerin tümü so-yut anlamlıdır? (3Puan)
A) Beyin, Sağlık, Elektrik, Nem
B) Ateş, Yıldırım, Irmak, Buhar
C) Hüzün, Ümit, Korku, Sevinç
D) Hava, Bulut, Güneş, Ses

12. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? (3Puan)

1.başkasına 2.şeyi 3.sana 4.yapma 5.istemediğin 6.yapılmasını

A)1-6-5-2-4-3 B)3-6-5-2-1-4
C)6-3-1-5-2-4 D)5-2-4-6-1-3

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusu-dur? (3Puan)

A) Otobüsten iner inmez beni karşısında görünce şaşırdı.
B) Beni merak edeceğini bildiğim için annemi aradım.
C) Öğretmenimiz bizi her gün sevgiyle karşılar.
D) Arkadaşımın yeni aldığı kalem çok güzeldi.

14.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? (3Puan)

A)Dün baraja balık tutmaya gittik.
B)Aramadığı için ona söylemedim.
C)Yalan söylediği için ona inanmıyorum.
D)Uyumadığı için gözleri kızarmış.

15.Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eği-timin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çün-kü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? (3Puan)
A) Eğitim öğretim durumu
B) Çalışmanın faydaları
C) Okuma alışkanlığı
D) Kalkınmanın gerekliliği

16. Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır? (3Puan)
A)Her gün iki saat kitap okurdu.
B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.
C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.
D)Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? (3Puan)
A- Köyümüz kasabaya çok uzak.
B- Bu davranışınla hepimizin gözünden düştün.
C- Araba acı bir frenle durabildi.
D- Otobüse binmezsek biletler yanar.

18 Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir? (3Puan)
A) dedikodu B) delikanlı
C) Çanakkale D) Dertli

19. .Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde nokta kullanılır? (3Puan)
A)TBMM
B)MEB
C)Prof
D)THY

20.Esra, herkesten başkaydı; şimdiye kadar hiç kimseyi üzme-mişti. Bu cümledeki altı çizili ismin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? (3Puan)

A) Ben B) Sen C) O D) Biz
21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? (3Puan)

A) Kırlarda yürümek çok eğlencelidir.
B) Üzerinde güzel bir elbise vardı.
C) Sınıfımızdaki kızlar erkeklerden daha fazla.
D) Güneşli havalar insanı mutlu eder.
22. Ahmet’in karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir tane elma kopardı ……………..kopardığı elma çürüktü.
Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir? (3Puan)

A) bu nedenle B) bundan dolayı

C) çünkü D) ancak

23. Aşağıda bir kısmı verilmiş hikayeyi tamamlayınız. Hikayeye uygun bir başlık bularak yazınız. Ve verilen çerçeve içine hikayeyi anlatan bir resim çiziniz.
Başlık, yazının okunabilirliği ve noktalama ve yazım kurallarına uygunluk: 8 puan, konuyu ifade edebilme ve resim:26 puan
…………………………….
Teneffüs zili çalmıştı. Sinan tek başına bahçeye çıktı. Bahçede gezinirken yerde bir saat gördü. Saat çok güzeldi. Eline aldı, bir süre inceledi. Çevresine baktı. Kimsecikler yoktu. Saati alıp cebine koydu ve hemen oradan uzaklaştı. Doğruca sınıfa girdi ve sırasına oturdu. Hiç kimseye bir şey söylemedi. Öğretmen geldi. Ders başladı. Bu arada sınıf kapısı çaldı. Bir çocuk ağlayarak içeri girdi.
-Babamın bana hediye ettiği saati kaybettim. Bulan var mı? Dedi.
Sinan çok heyecanlandı. Ne yapacağını bilemedi. Başını öne eğdi ve çocuğun gitmesini bekledi. Çocuk ağlayarak sınıftan çıktı.
www.sorubak.com

Muharrem PEKTAŞ
Türkçe Öğretmeni
BAŞARILI KONUŞMANIN YOLLARI
Eğer konuşmada başarılı olmak isterseniz, her şeyden önce içtenlikli olun. Konuşmanızda karşınızdakinin isteklerine de yer verin. Hep siz konuşmayın. Kullandığınız kelimelere ve sesinize özen gösterin. Hem baş¬kalarının konuşmalarını, hem de kendi konuşmalarınızı inceleyin. Sapta¬yacağınız kusurları gidermek için bıkıp usanmadan çalışın. Söylendiği gibi, ağzı lâf yapıyor olmak, konuşma sanatında usta sayılmaya yetmez. Vaktiyle bir anne kızından şöyle söz etmişti: “Kızım mı? O sade-ce söyler, hiçbir zaman konuşmaz.”
Unutmayın, konuşma duygu ve düşünce alışverişinde bulunmaktır; yoksa herkesin kendi düşüncelerinde, kendi gö-rüşlerinde direnmesi değil.
Konuşmadaki tutumumuzu bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan göstermeyi bilmeliyiz.
(T. Weaver – Güzel Konuşma Yolları)( İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.)
1) Parçaya göre konuşmada başarılı olmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?(3Puan)
A) İçtenlikli olmalıyız.
B) Ses tonumuza özen göstermeliyiz.
C) Kullandığımız kelimelere dikkat etmeliyiz.
D) Hep biz konuşmalıyız.

2. Konuşmayla ilgili kusurlarımızı gidermek için ne yapmalı-yız?(3Puan)
A) Bıkıp usanmadan çalışmalıyız.
B) Olmuyorsa konuşmayı bırakmalıyız.
C) Kırıcı şekilde konuşmaya çalışmalıyız.
D) Az konuşmalıyız.

3. Parçaya göre başarılı bir konuşmada aşağıda-kilerden hangisi vardır?(3Puan)
A) Kırıcılık B) Düşünce alışverişi
C) Kendini övme D) Bağnazlık

4. Parçaya göre konuşmadaki tutumumuzu nasıl göstermeyi bilmeliyiz?(3Puan)
A)Kendimizi överek ve hor görerek.
B) Şiir okuyarak.
C) Bağnazlığa, kırıcılığa ve kendimizi övmeye vardırmadan.
D) Öfkeli bir şekilde hiddetlenerek.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme vardır? (3Puan)
A) Uzun uzun bana baktı.
B) Elini açtı ve Allah’a dua etti.
C) Hayatı boyunca hep sadık kaldı.
D) Havasından geçilmiyordu.

6.Aşağıdaki kelimelerden hangi ikisi zıt anlamlıdır? (3Puan)
A) yıl – sene B) kelime – sözcük
C) küçük – büyük D) süt – yoğurt

7.“Ablam, bir gün bu delikte bir farenin yaşadığını fark etti.”
cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin
cevabı yoktur? (3Puan)
A) Ne Zaman B) Kim
C) Nerede D) Nasıl

8. Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı vardır? (3Puan)
A) Çocukların bisiklet bindiği meydanı, otopark yapmışlar.
B)Kutusunda duran, yayı gevşemiş bir keman gibiydim.
C) Yağmurla gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu.
D)Öğretmenim, ilk uçaklar yapılırken kuşların örnek alındığını söyledi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “de”nin yazımında yanlış-lık yapılmıştır? (3Puan)
A) Annem, “Kitabını da unutma” diye seslendi.
B) Ahmetde oynamak istiyor mu?
C) Seni de aramızda görmek isteriz.
D) Kitapta yazılanları okumadın mı?

10. “İki dinle, bir söyle.” atasözünün anlamı aşağıdaki seçe-neklerin hangisinde verilmiştir? (3Puan)
A. Çok fazla konuşmak yerine az ve öz konuşmak gerekir.
B. Uzun uzun konuşarak insanların dinlemelerini sağlamak gerekir.
C. Konuşmasını bilmeyen dinlemesini de bilmez.
D) Hiç konuşmadan hep dinlemek gerekir

11. Aşağıdakilerin hangisinde bulunan sözcüklerin tümü so-yut anlamlıdır? (3Puan)
A) Beyin, Sağlık, Elektrik, Nem
B) Ateş, Yıldırım, Irmak, Buhar
C) Hüzün, Ümit, Korku, Sevinç
D) Hava, Bulut, Güneş, Ses

12. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? (3Puan)

1.başkasına 2.şeyi 3.sana 4.yapma 5.istemediğin 6.yapılmasını

A)1-6-5-2-4-3 B)3-6-5-2-1-4
C)6-3-1-5-2-4 D)5-2-4-6-1-3

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme söz konusu-dur? (3Puan)

A) Otobüsten iner inmez beni karşısında görünce şaşırdı.
B) Beni merak edeceğini bildiğim için annemi aradım.
C) Öğretmenimiz bizi her gün sevgiyle karşılar.
D) Arkadaşımın yeni aldığı kalem çok güzeldi.

14.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? (3Puan)

A)Dün baraja balık tutmaya gittik.
B)Aramadığı için ona söylemedim.
C)Yalan söylediği için ona inanmıyorum.
D)Uyumadığı için gözleri kızarmış.

15.Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eği-timin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çün-kü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.
Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? (3Puan)
A) Eğitim öğretim durumu
B) Çalışmanın faydaları
C) Okuma alışkanlığı
D) Kalkınmanın gerekliliği

16. Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır? (3Puan)
A)Her gün iki saat kitap okurdu.
B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.
C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.
D)Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.
17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır? (3Puan)
A- Köyümüz kasabaya çok uzak.
B- Bu davranışınla hepimizin gözünden düştün.
C- Araba acı bir frenle durabildi.
D- Otobüse binmezsek biletler yanar.

18 Aşağıdakilerden hangisi birleşik kelime değildir? (3Puan)
A) dedikodu B) delikanlı
C) Çanakkale D) Dertli

19. .Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde nokta kullanılır? (3Puan)
A)TBMM
B)MEB
C)Prof
D)THY

20.Esra, herkesten başkaydı; şimdiye kadar hiç kimseyi üzme-mişti. Bu cümledeki altı çizili ismin yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir? (3Puan)

A) Ben B) Sen C) O D) Biz
21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? (3Puan)

A) Kırlarda yürümek çok eğlencelidir.
B) Üzerinde güzel bir elbise vardı.
C) Sınıfımızdaki kızlar erkeklerden daha fazla.
D) Güneşli havalar insanı mutlu eder.
22. Ahmet’in karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir tane elma kopardı ……………..kopardığı elma çürüktü.
Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakiler-den hangisi getirilmelidir? (3Puan)

A) bu nedenle B) bundan dolayı

C) çünkü D) ancak

23. Aşağıda bir kısmı verilmiş hikayeyi tamamlayınız. Hikayeye uygun bir başlık bularak yazınız. Ve verilen çerçeve içine hikayeyi anlatan bir resim çiziniz.
Başlık, yazının okunabilirliği ve noktalama ve yazım kurallarına uygunluk: 8 puan, konuyu ifade edebilme ve resim:26 puan
…………………………….
Teneffüs zili çalmıştı. Sinan tek başına bahçeye çıktı. Bahçede gezinirken yerde bir saat gördü. Saat çok güzeldi. Eline aldı, bir süre inceledi. Çevresine baktı. Kimsecikler yoktu. Saati alıp cebine koydu ve hemen oradan uzaklaştı. Doğruca sınıfa girdi ve sırasına oturdu. Hiç kimseye bir şey söylemedi. Öğretmen geldi. Ders başladı. Bu arada sınıf kapısı çaldı. Bir çocuk ağlayarak içeri girdi.
-Babamın bana hediye ettiği saati kaybettim. Bulan var mı? Dedi.
Sinan çok heyecanlandı. Ne yapacağını bilemedi. Başını öne eğdi ve çocuğun gitmesini bekledi. Çocuk ağlayarak sınıftan çıktı.
www.sorubak.com

Muharrem PEKTAŞ
Türkçe Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

97 − = 94

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.