5.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları çöz 2014-2015

2014-2015 5.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları çöz 

A GRUBU

 1. “ Şekil – biçim” kelimeleri arasındaki anlam

ilişkisi, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 1. A) Giysi – kıyafet B) Kolay – zor
 2. C) Raf – dolap D) Defter – kâğıt

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç

nokta (…) kesinlikle getirilmelidir?

 1. A) Tahtadan yapılmıştı bahçenin kapısı
 2. B) A, ne güzel sen burada mıydın
 3. C) İşi yetiştirmek için çok çalışıyordu
 4. D) Başarıları herkes tarafından biliniyordu da,

bu yanı

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde “ki”nin yazımıyla

ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 1. A) Bir şey biliyorduki konuşuyordu.
 2. B) Heyecanla yandaki odaya yöneldi.
 3. C) Mutfaktaki değişikliği hemen fark etti.
 4. D) Çantasındaki kitabı çıkarıp okumaya başladı.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert ünsüz benzeşmesine örnek bir sözcük yoktur?
 2. A) Sokakta kaldı. B)  Kitabını aldı.
 3. C) Simitçi geldi.     D)  Evde çalıştı.

 

 1. “ Benim canım arkadaşım, gözümde tütüyorsun,”cümlesindeki altı çizili ifadenin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Mutlu olmak B) Aşırı sevinmek
 3. C) Çok özlemek D) İçine doğmak

 

 1. 6. “ Bir gün bu delikten bir tarla faresi çıktı.”

cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin

cevabı yoktur?

 1. A) Ne zaman? B) Ne?
 2. C) Neyi? D) Nereden?

 

 1. “ Küçük şeyler birike birike büyük miktarlara

ulaşır.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden

hangisini açıklar?

 1. A) Sakla samanı, gelir zamanı.
 2. B) Damlaya damlaya göl olur.
 3. C) Ak akçe kara gün içindir.
 4. D) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

 

8.Aşağıdaki cümlelerin noktalı virgül doğru kullanılmıştır?

A)Kardeşim 4; sınıfta okuyor.

B)Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer?

C)İzmir; 30 Ağustos 1978 doğumluyum.

D)Saat 12;25’te yola çıktık.

 

 1. 9. Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

Her zaman güzel mi bu kadar,

Bu eşya, bu pencere?

(Orhan Veli Kanık)

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden

hangisidir?

 1. A) Yaşama sevinci
 2. B) Vatan sevgisi
 3. C) Çocukluğa özlem
 4. D) Yalnızlık korkusu

 

 

 1. (1) Diyelim ki yolda yıllardır karşılaşmadığınız bir arkadaşınıza rastladınız. (2) Hemen“Aman, ne güzel bir tesadüf böyle!” dersiniz.(3) Oysa bunun gerçekleşmesi sizin onu fark etmenizle bağlantılıdır. (4) Bu da demek oluyor ki hayatımızı tesadüfleri fark

ederek ya da etmeyerek gerçekleştirdiğimiz

eylemlerle ilerletiyoruz.

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi bu

metnin ana fikridir?

 1. 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

 1. 11. Bülbül, kargaya sormuş ( )

̶ Dünyada buradan daha güzel bir yer var

mı ( )

Karga şöyle karşılık vermiş ( )

̶ Olduğunu sanmıyorum ( )

Parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla

aşağıdaki noktalama işaretlerinden

hangileri getirilmelidir?

 1. A) (;) (?) (:) (!)
 2. B) (:) (?) (:) (.)
 3. C) (;) (!) (.) (!)
 4. D) (:) (!) (,) (,)

 

 1. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi “çoğu kez” anlamında kullanılmıştır?

A)Senin söylediklerine tamamen inanmak istiyorum.

B)Büyükannem genellikle akşamları kitap okurdu.

C)Bir kelime bile sevdiğimiz insanı bazen kırabilir.

D)Geceyi oldukça rahat geçireceğimizi umarım.

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaş­tırma” söz konusudur?

A)Seni bu başarından dolayı kutlarım.

B)Çalışıyorsunuz diye yanınıza girmedim.

C)Okulu bitirmene biz de senin kadar sevindik.

D)Doğruyu söylediğim için bana kızıyorlardı.

 

14.Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı  vardır?

 1. A) Çocukların bisiklet bindiği meydanı, otopark yapmışlar.

B)Kutusunda duran, yayı gevşemiş bir keman gibiydim.

 1. C) Yağmurla gelen fırtına evlerin çatılarını uçurdu.

D)Öğretmenim, ilk uçaklar yapılırken kuşların örnek alındığını söyledi.

 

15.

 1. uzun
 2. hayatın
 3. yaşanmasında değil
 4. yaşanmasındadır
 5. değeri
 6. iyi

Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur?

 1. A) 1 – 2 – 5 – 3 – 6 – 4 B) 2 – 5 – 1 – 3 – 6 – 4
 2. C) 2 – 5 – 6 – 4 – 3 – 1 D) 1 – 2 – 6 – 5 – 3 – 4

 

 1. “Ekmeden biçilmez.” atasözünü açıklayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
 2. A) Emek harcanmadan verim alınmaz.

B)Herkesin kendine özgü bir çalışma biçimi vardır.

 1. C) Bazı işler, yardım alınmadan başarılamaz.

D)Her sorunun bir çözümü vardır.

 

17.Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?

A)Her gün iki saat kitap okurdu.

 1. B) Çıkan fırtına sonucu birçok evin çatısı uçtu.
 2. C) Yazdığı bir kitapla bütün dünyayı etkiledi.

D)Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.

 

 1. (1) Bir çöplüğü eşelerken

(2) Horoz inci bulmuş yerden

(3) Ötmeye başlamış birden

(4) Demiş şunu alan var mı?

Numaralandırılmış dizelerden hangisi kesinlikle hayal ürünüdür?

 1. 1 B) 2 C) 3 D) 4

 

19.Çiçek açmış ağaçlara bak ne güzel;

Gel bizim olsun serçelerin neşesi!

Gel seninle kırlara açılalım gel!

Neler vadetmiyor akarsuyun sesi!

(Cahit Sıtkı Tarancı)

Bu şiirde şairin içinde bulunduğu duyguyu aşağıdakilerden hangisi anlatmaktadır?

 1. A) Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç
 2. B) Bir şeyi görme ve ona kavuşma isteği

C)Kurulan hayallerin peşinde koşma isteği

D)Bir şeyin gerçekleşeceğine duyulan inanç

 

 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta konması gerekir?

A)Hoş geldiniz

B)Çocuk çarşıdan niçin gelmedi

C)Anadolu’nun karlı dağları, coşkun ırmakları , yeşil ovaları

D)Ankara Türkiye’nin başkentidir

 

21.“Çiçek saksılarını koymaya veya çiçek yetiş­tirmeye ayrılmış yer.” anlamında bir kelime yapmak için “çiçek” kelimesine aşağıdaki­lerden hangisi eklenmelidir?

 1. A) -çi B) -lik C) -li D) –siz

 

 1. “Düş – rüya” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin hangisin­de vardır?

A)Gökyüzü – gezegen    B)Elektrik – lamba

C)Rüzgâr – yel                D)Müzik – ses

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A)Onun kitapları, okurun duygularını dile getirdiği için seviliyor.

B)Yazar, seçtiği romanları tanıtırken iyi değer­lendirmeler yapmış.

C)Bir araştırmacı, okuduğu kaynak kitaplar­dan not alır.

D)İrem konuşmasını bir tekerlemeyle başlattı.

 

 1. “Doğru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olarak kullanılmıştır?

A)Bu işin doğrusunu bir de sen anlat.

B)Hayatı boyunca hep doğru şeyler yaptı.

C)İki noktayı birleştirerek bir doğru çizdi.

D)İki yanlış bir doğru eder.

 

 1. Ahmet’in karnı acıkmıştı. Bahçelerindeki elma ağacından bir tane elma kopardı … kopardığı elma çürüktü.

Bu parçadaki boşluğa, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 1. A) bu nedenle B) bundan dolayı
 2. C) çünkü D) ancak
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?

A)Duvarların rengini çok beğendim.

B)Odada iki kapılı bir dolap vardı.

C)Balıkçıdan üç kilo hamsi almış.

D)Müzik dersi bugün saat 11.00’de başlayacak.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?

A)Suna, niye daha erken yatmadın?

B)Eyvah, yemeği ocakta unuttum.

C)Seninle dost olmak istiyorum.

D)Bütün Antepliler meydanda  toplanmıştı.

 

 1. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A)Ablam, ingilizce öğrenmek için kursa başladı.

B)Bugün Türk Dil Kurumuna gidecekti.

C)Araştırmacılar, Mars’a insan göndermeyi planlıyor.

D)Kurtuluş Savaşı’nın geçtiği yerler hakkında bilgi veriyordu.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaş­tırma” vardır?

A)Fundalıkların arasından beyaz bir kaya yükseliyordu.

B)Kayık, Bozcaada’nın güneybatısına doğru yol alıyordu.

C)Yandaki odaların birinden bir şarkı sesi geliyordu.

D)Yazıları, konuşmalarından daha akıcıdır.

 

 1. Dr( ) Ahmet’in kırtasiyeden not defteri( ) tükenmez kalem ve küçük bir çanta satın aldığını gördüm.

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerin­den hangileri getirilmelidir?

 1. A) (,) (;) B) (…) (!)
 2. C) (.) (,) D) (?) (.)

 

 1. Göz açıp kapayıncaya kadar sofra kuruldu. Masaya sakız gibi beyaz bir örtü yayıldı. Aşçı yemekleri getirmeye başladı.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi, aldığı ek nedeniyle yeni bir anlam kazanmıştır?

 1. A) Sofra B) Aşçı C) Beyaz          D) Masaya

 

32.Annem Biz de sizinle beraber gelelim. dedikten sonra ayakkabılarını giydi. Bu cümlede tırnak içine alınması gereken sözcük veya sözcük grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Annem

B)Dedikten sonra

C)Biz de sizinle beraber gelelim.

D)Ayakkabılarını giydi.

 

33.Aşağıdaki kısaltmaların hangisinde nokta kullanılır?

A)TBMM

B)MEB

C)Prof

D)THY

 

Başarılar dilerim.

Hafize KOÇ

 

 

 

 

 

2 Responses

 1. furkan fb dedi ki:

  şıkkı yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

54 − 45 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.