5.sınıf Kur’an-ı Kerim 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

5.sınıf Kur’an-ı Kerim 2.dönem 1.yazılı soruları

1. Biz insanları yaratan Allah’ın sözüdür o. Bizi çok seven Rabbimizden gelen bir mektuptur. Bize Allah’ı anlatır, Peygamberimizi tanıtır ve nasıl yaşayacağımızı öğretir. O, yaşadığımız hayatı bütün yönleriyle kuşatır. İnanç, ibadet ve ahlak ilkelerinden bahseder.

Yukarıda, aşağıdakilerden hangisi açıklanmaktadır?
a) Hadis-i Şerif b) Kur’an c) Mevlid d) Mesnevi

2. Kur’an-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir rehberdir. Allah’ın, kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur. İçerisinde yer alan esasları anlayıp hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda düzenlemek için Kur’an-ı Kerim’i okumamız gerekir.

Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kur’an’ı niçin okumalıyız?
B) Kur’an nasıl bir kitaptır?
C) Kur’an hangi temel konuları açıklar?
D) Kur’an kimin sözüdür?

3. Allah’ın kitabına karşı öncelikli görevimiz, onu gönülden sevmektir. Allah’ı sevdiğimiz gibi Kur’an’ı da sevmeliyiz. Ona, Allah’ın sözü olduğu için saygı göstermeliyiz. Ona olan sevgi ve saygımızı ifade etmenin yolu, yalnızca onu öpüp başımıza koymak değildir.

Buna göre Kur’an’ı sevdiğimizi en güzel nasıl gösterebiliriz?
A) Mübarek gün ve gecelerde sadece yüzünden okuyarak
B) Ayet ve surelerin anlamını kavrayıp uygulayarak
C) Odamızın en yüksek yerine koyarak
D) Kur’an’ı belimizden aşağı tutmayarak

4. Yüce Allah ilk insan Adem’i ……………….. yaratmış, onu diğer varlıklara üstün kılmıştır. O, her şeyin sahibi olan Allah’ın yarattığı üstün bir varlıktır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) ateşten B) havadan C) anne-babadan D) topraktan

5. Allah meleklere, karşısında saygıyla eğilmek suretiyle Adem’e secde etmelerini emrettiğinde büyüklük taslayarak Allah’ın bu emrini yerine getirmeyen kişi kimdir?

A) Cebrail B) Mikail C) İblis D) İsrafil

6.
Habil ve Kabil Hz. Adem’in çocuklarıdır.
Yeryüzünde ilk cinayeti işleyen kişi Habil’dir.
Adem ile Havva, Şeytan’ın kendilerine düşman olduğunu hiç hatırlarından çıkarmamışlardır.
İblis melek değil cindir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru yanlış olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) D-Y-D-Y B) D-Y-Y-D C) D-D-D-D D) Y-D-Y-D

7. Bu sure ahlaki ilkeleri ön plana çıkaran Kur’an surelerinden biridir. Peygamberimizin Medine’ye hicretinden önce Mekke döneminde inmiştir. 12-19. Ayetleri arasında yer alan ayetlerde bilge bir kişinin oğluna verdiği nasihat ve tavsiyelerden söz ettiği için sure bu bilge kişinin adını almıştır. Surenin öne çıkan konusu doğru bilgi, bunun söz ve davranışlara yansıtılmasıdır.

Yukarıda söz edilen sure aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lokman suresi B) Fatiha suresi
C) Bakara suresi D) Yasin suresi

8. Kur’an-ı Kerim bizlere pek çok şeyi öğrettiği gibi duayı da öğretir. Allah’ın, dualarımıza karşılık vereceğini söyler. Gizli veya açık şekilde dua edilebileceğini belirtir. Peygamberler veya Salih kimselerin dualarından örnekler vererek nasıl dua edeceğimizi, dualarımızda Rabbimizden neler istememizin uygun olacağını belirtir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki metinden çıkarılamaz?
A) Sesli olarak dua edebiliriz.
B) Kur’an’da bazı peygamberlerin dualarından örnekler vardır.
C) Allah, kullarının yaptığı duaları boşa çıkarmaz.
D) Dualarımızda Rabbimizden her şeyi isteyebiliriz.

9. “…Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahrette de iyilik ver. Ve bizi cehennem ateşinin azabından koru…” (Bakara suresi, 201)
Yukarıda meali verilen dua hangi duadır?
A) Âmentü Duası B) Salli-Bârik Duası
C) Rabbena Duası D) Sübhaneke Duası

10. Peygamberimiz “Bizi yediren, içiren ve bizi Müslümanlardan yapan Allah’a hamdolsun!” duasını ne zaman söylemiştir?
A) Yatarken B) Abdest alırken
C) Yemekten sonra D) Uyanınca

11. Yapılan iyiliğin kıymetini bilip değerini dile getirmek, iyilik edeni övmek, Allah’a teşekkür etmek anlamında kullanılan kavram hangisidir?
A) Rahmet B) İhlas C) Şükür D) Dua

12. Allah ile iletişiminde kulun, görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil, sadece Allah emrettiği için yerine getirmesi, onun rızasını hedeflemesine ne ad verilir?

A) İhlas B) Şükür C) Tevbe D) Merhamet

13. Allah’ın emri gereği gemi yapımına başladı. Gemi insanların kurtuluşu için gerekliydi. Kavminden inkar edenlerdeniz olmayan, göl olmayan, daha doğrusu neye yarayacağını tam anlayamadıkları bu gemiyi yaparken onu her gördüklerinde onunla alay ediyorlardı. O ise Allah’ın emrini yerine getirme gayreti içindeydi. Günler, aylar geçti ve nihayet geminin yapımı tamamlandı.

Yukarıdaki metinde hakkında bilgiler verilen peygamber kimdir?
A) Hz. Hud (a.s.) B) Hz. Nuh (a.s.)
C) Hz. Salih (a.s.) D) Hz. Musa (a.s.)

14.
I. Hz. Salih peygamberin kavmi Semud kavmi diye bilinir.
II. Hz. Hud peygamberin kavmi ise Ad kavmi diye anılıyordu.
III. Hz. Nuh’un kavmi korkunç bir sesle helak edilmiştir.
IV. Ad kavmi her şeyi söküp atan bir kasırga ile helak edilmiştir.
V. Allah’ı inkar etmenin neticesi hem bu dünya hayatında, hem de ahret hayatında perişanlıktır.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

15. Tilavet  Kur’an’ın sesli ve tecvitli okunması
Kıraat  Namaz kılarken Kur’an’dan bir parça okunması
Dârül Kurra  Kur’an okuma yöntemlerini öğreten yer.
Mahreç  Harflerin çıkış yeri.
Hatim  Kur’an’ın tamamını ezbere bilen kişi.
Yukarıdakilerden hangisinin tanımı yanlıştır?

a) Tilavet b) Kıraat c) Dârül Kurra d) Hatim

16. ………………; Hz. Muhammed’e vahiy yoluyla indirilmiş,………… yazılmış, tevatür yoluyla nakledilmiş, okunmasıyla ……………… edilen, insanların bir benzerini getirmekten aciz kaldığı Allah kelamıdır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) Kur’an-ibadet-mushaflara B) Kur’an-deftere-dua
C) Kur’an-mushaflara-ibadet D) Mushaf-Kur’an’a-sevap

17. Kur’an-ı Kerim, 620 yılında, Rebiulevvel ayının Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlamıştır. ( 1 ) Hz. Muhammed’e (sav) Allah tarafından gönderilen son ilahi kitaptır. ( 2 ) Öğütleri, ilkeleri ve mesajları kıyamete kadar geçerlidir. ( 3 ) Kur’an-ı Kerim sözlerin en güzeli ve en üstünüdür. ( 4 )
Yukarıda kaç numaralı cümlede yanlışlık yapılmıştır?
a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

18. – – – – – – harflerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu harfler, kendilerinden sonraki harfle bitişmez.
B) Bu harfler, kendilerinden sonraki harfle bitişir.
C) Bu harfler peltek harflerdir.
D) Bu harfler kalın harflerdir.

19.

Yukarıdaki duanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Rabbim! İşimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim, işimi hayırla tamamla.
B)Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
C)Rabbim! İlmimi artır.
D)Rabbimiz! Bize dünyada da ahirette de iyilik ver.

20. – – – harflerinin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Peltek harfler B)Dudak harfleri
C)Kalın harfler D)Kendinden sonraki harfle bitişmez

22. Aşağıdaki kelimeleri cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olarak yerleştiriniz. ( 2*10 = 20 puan)

( Allah’a – Fatiha – Kevser – ahiret – Peygamberimiz – sevap
namaz kılmak – dua – Kur’an-ı Kerim – rahmet – Kur’an’ı – annemi babamı )

*Dinimiz İslam’ın temel kaynağı …………………………dir.

*Allah’ı anmanın en güzel yollarından biri de ……………… tır.
*“Sizin en hayırlı/üstün olanınız ……………… öğrenen ve öğreteninizdir.”

*…………….., insan ile Allah arasındaki en güçlü bağdır, ibadetin özüdür.

*İslam ……………… ve merhamet dinidir.

*Kur’an’ı öğrenip anlamaya çalışmamız konusunda bize örneklik eden kişi ……………………………dir.

*Peygamberimiz Kur’an okurken zorluk çeken ve buna rağmen onu okumaya çalışan kimselerin daha çok ……………. kazanacağını müjdelemiştir.

*“Ey Rabbimiz! Beni, ……………………. ve bütün mü’minleri kıyamet günü affeyle!”

*“ İnsanlara teşekkür etmeyen kimse, ………………… da şükretmemiş olur.”

*…………………… suresinde rahmet kelimesinden türeyen Allah’ın Rahman ve Rahim isimlerine yer verilir.

22. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız. ( 1*10= 10 puan)

( ) Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacı, insanların doğruya, güzele ulaşmaları ve her iki dünyada da mutlu olmalarını sağlamaktır.
( ) İlk insan ve ilk peygamber olan Hz. Musa’nın kıssası, Kur’an da en çok anlatılan kıssadır.
( ) Kur’an okumak, insanın kendini yaratan Allah ile konuşmasıdır.
( ) Allah ile konuşarak iletişim kurabiliriz.
( ) Kur’an’a önem verip onun bizden istediği gibi yaşarsak, her alanda ileri bir düzeye ulaşabiliriz.
( ) Şükür, yalnızca dil ile yapılan bir teşekkürdür.
( ) Öncelikle anne-babamıza karşı merhametli olmalıyız.
( ) Küçüklerine sevgi, büyüklerine saygı göstermeyen bizden değildir.
( ) Kur’an’ın ilk suresinde “ Ya Rab! Ancak sana ibadet ederiz.” ayetiyle ihlasa, yani görevlerin Allah rızasını kazanmak için yapılmasına dikkat çekilmiştir.
( ) Tufan ile helak edilen kavim Hz. Salih (A.S)’in kavmidir.

 

NOT: 1 – 20. Sorular 3’er puan; 21. ve 22. sorular 10’ar puandır.
Başarılar Dilerim

BENZER YAZILAR

2 Responses

  1. ismini vermek istemeyen kişi dedi ki:

    çoooook iyiii

  2. prolarkralı dedi ki:

    bence çok ama çok güzel bir site herkese tavsiye ederim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 3

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.