5.sınıf hz. muhammedin hayatı 1.dönem 2.yazılı sınavı 2015-2016

HZ. MUHAMMED’ İN HAYATI 5. SINIF 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

1- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin “Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a üç günden fazla küs kalması helal

değildir.” Sözüne uygun olmayan bir davranıştır?
A)Arkadaşlarımızla küs olmamalıyız. B) Küs olduğumuz arkadaşımızla önce kendimiz barışmalıyız
C) Arkadaşımızla küstüğümüzde hiç barışmamalıyız. D) Arkadaşlarımızla uzun süre küs olmamalıyız.

2- Hz. Muhammed (sav.) dürüst ve güvenilir bir kişiliğe sahipti. Bundan dolayı da insanlar ona ………………. diyorlardı.

Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken, Peygamberimizin sahip olduğu unvan aşağıdakiler-den hangisidir?

A- Adaletli Muhammed B- Güvenilir Muhammed C- Dürüst Muhammed D- Akıllı Muhammed

3-   • Hz. Muhammed’in (sav.) ilk eşidir. • Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır.

Peygamberimiz’ın 6 çocuğunun annesidir
Yukarıdaki bilgiler, Peygamberimizin eşlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde C) Hz. Hatice D) Hz. Mariya

4- Peygamberimizin aile içindeki davranışlarıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Aile bireyleriyle çok ilgilenirdi. B) Sevgisini söz ve davranışlarıyla belli ederdi.
C) Yoğun işleri dolayısıyla çocuklarına zaman ayıramazdı. D) Çocukları ve torunlarıyla oyunlar oynardı.

5- Hz. Peygamber bir gün torunlarından birini kucağına almış, onunla şakalaşarak oynuyor ve onu öpüyordu.

Bir arkadaşı, onun bu davranışlarını şaşkınlıkla seyre-diyordu. Sonunda dayanamayarak “Ey Allah’ın Resulü! Benim on

tane çocuğum var ama bugüne kadar hiçbirini öpmedim.” dedi. Hz. Peygamber onun bu sözlerini hayretle dinledikten

sonra şöyle buyurdu: ‘‘ ………………………………………… ‘‘

Paragraftaki boşluğa aşağıdaki hadis-i şeriflerden hangisi gelmelidir?

A- Bizi aldatan bizden değildir. B- Merhamet etmeyene merhamet edilmez.

C- Çocuklarınız arasında adaletli olun. D- Fatıma benim parçamdır. Ona eziyet veren bana eziyet vermiştir.

6- Peygamberimizin Hz. Hatice’den sonra çocuk sahibi olduğu tek eşidir.

Yukarıdaki cümlede peygamberimizin hangi eşin den söz edilmektedir?

A- Hz.Ayşe B- Hz. Mariya C- Hz.Hafza D- Hz.Ümmü Seleme

7- Mekke’ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla kurulan ve

Hz Muhammed‘in de 20 yaşlarındayken katıldığı Erdemliler Birliği anlamındaki topluluğun adı nedir?

A) Hılfu’l-Fudûl B) Daru’l-Erkam C) Fetretü’l-Vahy D) Millet Meclisi

8- Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ……… yılında……………….’de vefat etmiştir.
Cümledeki boşluğa aşağıda verilen seçeneklerden hangisi gelmelidir?

A) 632 / Mekke B) 571 / Medine C) 632 / Medine D) 571 / Mekke

9-   Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberimizin (Sav) kıyafet temizliği ile ilgili davranışlarından değildir?
A) Peygamberimiz her zaman temiz giyinmiştir. B) İnsanların arasına çıkarken elbiselerine dikkat etmiştir.

C) Daima gösterişli ve pahalı elbiseler giymiştir. D) Peygamberimiz arkadaşlarına da temiz giyinmelerini söylemiştir.

10- Hz. Peygamber nübüvvetinin onuncu yılında, önce çocukluktan itibaren kendisini koruyan eden amcası Ebu Talib’i

sonra da çocuklarının anası olan sevgili hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmiştir. Bu yıla hangi isim verilmiştir?
A) Hacc yılı B) Ölüm yılı C) Hüzün yılı D) Ayrılık yılı

11- Hz Muhammed’in (sav) amcası Ebu Talib’in kendisine çocukken bakmasına karşılık amcasının oğlu olan

Hz. Ali’yi çocukluğunda yanına alması neyi gösterir?
A) Paraya ihtiyacı olduğunu B) Ebu Talip’i İslam’a çağırdığını
C) Kendisine yapılan iyiliği unutmadığını D) Hz Ali’nin iyi biri olduğunu

12- “625 yılında , Peygamberimiz 50 okçuyu okçular tepesine yerleştirip onlardan ne olursa olsun tepeyi terk etmemelerini

istemiştir. Savaş başladıktan hemen sonra Mekke ordusu dağılmıştı. Savaşın kazanıldığını sanan okçular ganimet almak

için tepeyi terk etmişler. Bunun sonucunda Peygamberimizin dişi kırılmış ve Amcası Hz Hamza ve 70 kişi şehit olmuştur.”

Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Hayber Savaşı

13- “ Medineliler, 621 ve 622 yıllarında Mekke yakınlarında peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde

Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed (sav) ve ona inananları Medine’ye davet ettiler.”

Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir?

A) Hudeybiye Antlaşması B) Akabe Biatları C) Medine Sözleşmesi D) Kardeşlik Antlaşması

14- Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

A) Hz. Hatice B) Selman-ı Farisi C) Zeyd bin Harise D) Ali bin Ebu Talib

15- Aşağıdakilerin hangisi Veda Hutbesinde değinilen bir konu değildir?
A) Can ve Mal güvenliği B) Tüm insanların eşit olması
C) Kan davalarının kaldırılması D) Haccın yapılış şekli

16- – Haksızlıklar çok yaygındı. – İnsanların çoğu putperestti.

– Kabileler halinde yaşarlardı. – Kadınlara değer verilmezdi.

Yukarıda anlatılan özellikler hangi döneme aittir?

A) Asr-ı Saadet Dönemi B) Yeniçağ C) Cahiliye Dönemi D) Fetret Dönemi

17- Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı ve burada eğitim gören öğrencilere ne denir?

A) Suffa- Ashabı suffa B) Ensar – Ashab C) Gazve – Sahabe D) Sahabe – Ashabı suffa

18-   “Temizlik ……………….. yarısıdır.”

Yukarıda yer alan Hadis-i Şerif’te ki boşluğa hangi kelime gelmelidir?

A) Kur’an’ın B) Sağlığın C) İmanın D) Mutluluğun

19- Peygamberimizin anne ve babasının isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Amine – Ebu Talib B) Hatice – Abdullah C) Amine – Abdullah D) Fatma – Hamza

20- Aşağıdakilerden hangisi manevî (kalp) temizliğine örnek sayılır?

A) Dişlerimizi fırçalamak B) Yalan söylememek

C) Elbisemizi temiz tutmak D) Sokağımızı temiz tutmak

21- Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?

A) Yerlere tükürmemek , tükürenleri kibarca uyarmak B) Sınıfları düzenli olarak havalandırmak

C) Tuvalet ve lavaboları temiz bir şekilde bırakmak D) Sıraların üzerine yazılar yazmak

22- Aşağıdakilerden hangisi hem bir ibadettir, hem de temiz olmamızı sağlar?

A) Hac B) Zekat C) Abdest D) Oruç

23- Aşağıdaki savaşlardan hangisi Müslümanlarla müşrikler arasında 624 yılında yapılan ilk savaştır?

A) Hudeybiye B) Uhud C) Hendek D) Bedir

24- Peygamberimiz Mekke’den Medine’ye kiminle birlikte hicret etmiştir?

A) Hz.Osman B)Hz. Ali C) Hz.Ebu Bekir D) Hz.Ömer

25- Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Medine’ye hicretinden sonra meydana gelen olaylardan biri değildir ?

A) Hendek Savaşı B) Akabe Biatı C) Bedir savaşı D) Medine Sözleşmesi

26- Mekke’den Medine’ye 622 yılında hicret eden Müslümanlara …………………., onlara yardım eden Medineli

Müslümanlara …………..denir.

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir?

A) Ensar-Suffa B) Muhacir-Sahabe C) Ensar-Muhacir D) Muhacir- Ensar

www.sorubak.com

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. tuana dedi ki:

    cevapları yazmıyor cevapları yazsa daha iyi olurdu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 4 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.