5.sınıf fen dersi 2.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016

2015- 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZELVADİ ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ 5. SINIF II. DÖNEM III. YAZILI(A)
Soyadı :
Adı :
Sınıfı :
No :

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz(20*5=100puan)

1.Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasızdır? A)Yılan B)SolucanC)Kurbağa D)Güvercin
2. Aşağıdakilerden hangisi temel canlı sınıfında yer almaz? A) mikroskobik canlılar B)bitkiler C) hayvanlar D)maymunlar

3. Aşağıda werilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Boğaz köprüsü doğal anıttır.
B) Kaplıcalar sıcak su kaynağıdır.
C) Dünyamız çeşitli katmanlardan oluşmuştur.
D) İnsan omurgalı canlıdır.

4.Aşağıdakilerden hangisi, devredeki
ampulün parlaklığını arttırır? A) Devreden bir pilin çıkarılması
B) Devreye anahtar bağlanması
C) Devreye ampul bağlanması
D) Devreye pil eklenmesi
5. “ İnsan – İnek – yarasa ”
Yukarıdaki üç canlının ortak özelliği ne olabilir?
A) Doğurarak çoğalmaları. B) Uçabilmeleri.
C) Omurgasız olmaları. D) Yumurtayla çoğalması

6. Gözle göremediğimiz küçük canlıları görmemizi sağlayan aletin adı nedir?
A) MikroskopB)Teleskop
C) Gözlük D) Termometr
7. Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır?
A) Devreye anahtar bağlamak. B) Pil sayısını artırmak. C) Devredeki ampul sayısını azaltmak. D) Devredeki ampul sayısını artırmak.
8. “…………. saydam olmayan maddelerden geçer, ama……….. saydam olmayan maddelerden geçemez.” cümlesinde boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir?
A) Ses-yansıma B) Işık-ses kaynağı
C) Işık-ses D) Ses-ışık
9. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıtlardan biri değildir?
A)Manavgat şelalesiB)Peri bacaları
C)Kız kalesiD)Pamukkale travertenleri
10. Aşağıda verilenlerden hangisi anahtarın sembolüdür?

11. Güneş doğarken güneşe doğru yürüyen birinin gölgesi ne tarafa düşer?
A) Batı B) Güney C) Kuzey D) Doğu
12. Ali teneffüste okulun bahçesine çıkıyor ve etrafındaki canlıları inceliyor.Ali aşağıdaki canlılardan hangisini okulun çevresinde görmüş olamaz? A) Güvercin B)Sinek C) SerçeD) Ahtapot
13.Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz?
A) Devreye bir ampul daha eklendiğinde.
B)Pilin gücü azaldığında.
C)Devreye bir pil daha eklendiğinde.
D) Devreden bir pil çıkarıldığında.
14. Kanı süzerek atık maddelerden temizleyenorganımız aşağıdakilerden hangisidir?
A ) İdrar kesesi B ) BöbreklerC ) Üretra D ) Mide
15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A )Pil sayısı artarsa, lamba parlaklığı artarB )Anahtar kapalı iken ampul ışık vermez.. C ) Ampul sayısı artarsa parlaklık azalır. D ) Kabloların içinde iletken tel bulunur.

16. Yandaki elektrik devresi kaç ampul ve pilden oluşur?
A) 2 pil, 3 ampul B) 3 pil 2 ampul
C) 3 pil 3 ampul D) 6 pil 3 ampul

17. Özdeş pil ve ampullerle aşağıdaki elektrik
devreleri kuruluyor. Devrelerdeki ampullerin
parlaklığının çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olur?

I II III
A) I, II, III B) III, II, I
C) II, I, III D) II, III, I

18. Yer kürenin katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru werilmiştir?
A) Çekirdek, ateş küre, yer kabuğu
B) Manto, ağır küre, taş küre
C) Çekirdek, taş küre, ateş küre
D) Yer kabuğu, ateş küre, çekirdek
1. devre 2. Devre

19.Yukarıdaki elektrik devreleriyle yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Pil sayısı sabit değişkendir.
B) Ampul sayısı sabit değişkendir.
C) Ampul parlaklığı bağımlı değişkendir.
D) Ampul sayısı bağımsiz değişkendir.

20.Canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da izlerine ………………. denir.
Yukarıdaki tanımda bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Maden B) Fosil
C)KayaçD) Toprak
O P T İ K
1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D

Süre:40 dakikaBaşarılar…….
FEN VE TEKNOLOJİ
İ.HÜSEYİN IŞIK
2015- 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZELVADİ ORTAOKULU FEN VE TEKNOLOJİ 5. SINIF II. DÖNEM III. YAZILI(B)
Soyadı :
Adı :
Sınıfı :
No :

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz(20*5=100puan)

1.Gözle göremediğimiz küçük canlıları görmemizi sağlayan aletin adı nedir?
A) MikroskopB)Teleskop
C) Gözlük D) Termometr
2. Gizem teneffüste okulun bahçesine çıkıyor ve etrafındaki canlıları inceliyor. Gizem aşağıdaki canlılardan hangisini okulun çevresinde görmüş olamaz? A) Güvercin B)Sinek C) SerçeD) Ahtapot

3. Yer kürenin katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru werilmiştir?
A) Çekirdek, ateş küre, yer kabuğu
B) Yer kabuğu, ateş küre, çekirdek
C) Çekirdek, taş küre, ateş küre
D) Manto, ağır küre, taş küre
4.Aşağıdakilerden hangisi, devredeki ampulün parlaklığını arttırır?
A) Devreden bir pilin çıkarılması B) Devreye anahtar bağlanması C) Devreye ampul bağlanması D) Devreye pil eklenmesi
5. Aşağıdaki canlılardan hangisi omurgasızdır? A)Yılan B)SolucanC)Kurbağa D)Güvercin
6.“ İnsan – İnek – yarasa ”
Yukarıdaki üç canlının ortak özelliği ne olabilir?
A) Doğurarak çoğalmaları. B) Uçabilmeleri.
C) Omurgasız olmaları. D) Yumurtayla çoğalması

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A )Kabloların içinde iletken tel bulunur.B ) Pil sayısı artarsa, lamba parlaklığı artar C ) Ampul sayısı artarsa parlaklık azalır. D ) Anahtar kapalı iken ampul ışık vermez.

8. “…………. saydam olmayan maddelerden geçer, ama……….. saydam olmayan maddelerden geçemez.” cümlesinde boşluklara sırasıyla hangi kelimeler getirilmelidir?
A) Ses-yansıma B) Işık-ses kaynağı
C) Işık-ses D) Ses-ışık
9. Aşağıdakilerden hangisi doğal anıtlardan biri değildir?
A) Manavgat şelalesi B) Peri bacaları
C)Kız kalesiD)Pamukkale travertenleri
10. Yandaki elektrik devresi kaç ampul ve pilden oluşur?
A) 2 pil, 3 ampul B) 3 pil 2 ampul
C) 3 pil 3 ampul D) 6 pil 3 ampul
11. Güneş doğarken güneşe doğru yürüyen birinin gölgesi ne tarafa düşer?
A) Batı B) Güney C) Kuzey D) Doğu
12. Aşağıdakilerden hangisi temel canlı sınıfında yer almaz? A) mikroskobik canlılar B) bitkiler C) hayvanlar D) maymunlar
13.Basit bir elektrik devresinde ampulün parlaklığı hangi durumda azalmaz?
A) Devreye bir ampul daha eklendiğinde.
B) Pilin gücü azaldığında.
C) Devreye bir pil daha eklendiğinde.
D) Devreden bir pil çıkarıldığında.
14. Kanı süzerek atık maddelerden temizleyenorganımız aşağıdakilerden hangisidir?
A ) İdrar kesesi B ) BöbreklerC ) Üretra D ) Mide
15. Bir elektrik devresinde aşağıdakilerden hangisi ampulün parlaklığını azaltır?
A) Devreye anahtar bağlamak. B) Devredeki ampul sayısını artırmak. C) Devredeki ampul sayısını azaltmak. D) Pil sayısını artırmak

16. Aşağıda verilenlerden hangisi anahtarın sembolüdür?

17. Özdeş pil ve ampullerle aşağıdaki elektrik
devreleri kuruluyor. Devrelerdeki ampullerin
parlaklığının çoktan aza doğru sıralanışı nasıl olur?

I II III
A) I, II, III B) III, II, I
C) II, I, III D) II, III, I

18. Aşağıda werilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Boğaz köprüsü doğal anıttır.
B) Kaplıcalar sıcak su kaynağıdır.
C) Dünyamız çeşitli katmanlardan oluşmuştur.
D) İnsan omurgalı canlıdır.
19.Canlıların milyonlarca yıl öncesinden günümüze kadar gelen kalıntı ya da izlerine ………………. denir.
Yukarıdaki tanımda bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Maden B) Fosil
C) Toprak D)Kayaç
I. devre 2. devre
20.Yukarıdaki elektrik devreleriyle yapılan deneyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Ampul sayısı bağımsiz değişkendir.
B) Ampul sayısı sabit değişkendir.
C) Ampul parlaklığı bağımlı değişkendir.
D) Pil sayısı sabit değişkendir.
O P T İ K
1 A B C D
2 A B C D
3 A B C D
4 A B C D
5 A B C D
6 A B C D
7 A B C D
8 A B C D
9 A B C D
10 A B C D
11 A B C D
12 A B C D
13 A B C D
14 A B C D
15 A B C D
16 A B C D
17 A B C D
18 A B C D
19 A B C D
20 A B C D

www.sorubak.com

Süre:40 dakika Başarılar…….
FEN VE TEKNOLOJİ
İ.HÜSEYİN IŞIK

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.