4.sınıflar fen dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

4 / 2015-2016 ÖĞRETİM YILI AKİF PAŞA İLKOKULU FEN BİLİMLERİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI PUAN:………….
NO:…………… ADI – SOYADI:……………………………………………………..

SORULARI ÇOK DİKKATLİ OKUYUN VE CEVAPLAYIN.

A-Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.(15 puan )

1- ( ) Cisimlere kuvvet uygulamak suretiyle şekilleri değiştirilebilir.
2- ( ) Floresan lamba, ampülden önce icat edilmiştir.
3- ( ) Işık kirliliği caretta caretta türü deniz kaplumbağalarını olumsuz etkiler.
4- ( ) Bazı mikroskobik canlılar hastalıklara neden olur.
5- ( ) Besinleri küflendiren canlılar gözle görülebilir.
6- ( ) Karışımlar sadece katı maddelerden oluşur.
7- ( ) Toplu taşıma araçlarının kullanımı hava kirliliğini azaltır.
8- ( ) Aynı hacimdeki taş ile demir bilyenin kütleleri eşittir.
9- ( ) Aydınlatma araçlarının doğru kullanılması ülke ekonomisini olumlu etkiler.
10- ( ) Gözle görülemeyen canlıları mikroskop yardımıyla görebiliriz.
11- ( ) Işık kirliliği geceleri gök cisimlerinin gözlenmesini engellemez.
12- ( ) Çevre kirliliğini önlemek için temizliğe en uzak yerden başlamak gerekir.
13- ( ) Kuvvet uygulayarak bir cismin hızını , yönünü ve şeklini değiştirebiliriz.
14- ( ) Okul, hastane, tiyatro, dolmuş gibi ortamlarda yüksek sesle konuşabiliriz.
15- ( ) Florasan, led ve halojen lambalar günümüzde yaygın olarak kullanılan aydınlatma araçlarıdır.

B- Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. ( 10 puan )
Yaşam alanı canlılık Ozon tabakası Balina cansız
parçalar hava ağaçlandırma insan Mikroskobik canlılar
• Çevre kirliliğinin en önemli sebebi ………………..……… faaliyetleridir.
• ……………………………… nın yaşam alanı okyanuslardır.
• Mikroskobik canlılar topraktaki bazı atıkları …….…………………………
• Erozyonu önlemek için en etkili yol ………………………………… çalışmaları yapmaktır.
• ……………………………..……… Güneşin zararlı ışınlarının Dünyaya ulaşmasını engeller.
• Bir canlını yaşayıp çoğalabildiği ortama ……………………………………… denir.
• Taş, kağıt ve makas ……………………… varlıklardır.
• Tohumlar uygun şartlar oluştuğunda …………………… özelliği kazanır.
• Soba,egzoz ve fabrikalardan çıkan duman ………………………….……… kirliliğine sebep olur
• Hamurun mayalanması, sütün yoğurt olması ………………………………………… sayesinde gerçekleşir.
C- Aşağıdaki sorular çoktan seçmelidir.Doğru seçeneği işaretleyiniz.(5*15=75 Puan)
SORU 1) Mikroskobu aşağıdakilerden hangisini görmek için kullanırız?
A) Peynirin küflenmesini sağlayan canlıları
B) Erik ağacının yapraklarını
C) Çiçeğe konan kelebeği
D) Suyun buharlaşmasını

SORU 2) Aşağıdakilerden hangisi farklı elektrik kaynağıyla çalışır?
A) Televizyon B) Otomobil C)Buzdolabı D)Ütü

SORU 3) Ufukta, yaklaşmakta olan bir geminin ilk önce bacasının görünmesi bize aşağıdaki bilgilerden hangisini verir?
A- Dünyanın kendi etrafında döndüğünü
B- Dünyanın güneş etrafında döndüğünü
C- Dünyanın yuvarlak olduğunu
D- Dünyanın çoğunun denizlerle kaplı olduğunu

SORU 4) Sesin işitilebilmesini sağlayan özellik hangisidir?
A) Sesin enerjisi B) Sesin yönü
C) Sesin doğallığı D) Sesin şiddeti

SORU 5) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi kirletmeyen enerji kaynağıdır ?
A) Güneş B) Petrol C) Odun D) Kömür

SORU 6) Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlılara ait özelliklerden biri değildir?
A ) Hava, su , toprak gibi bütün ortamlarda bulunabilirler.
B ) Açıkta bırakılan besinler mikroskobik canlılar nedeni ile bozulur. C) Bazı mikroskobik canlılar hastalanmamıza neden olur. D) Mikroskobik canlılar çıplak gözle görülebilirler.

SORU 7) Aşağıdakilerden hangisine zararlı mikroskobik canlılar sebep olmaz?
A ) Peynirin küflenmesi
B ) Sütten yoğurt elde edilmesi
C ) Ekmeğin küflenmesi
D ) Çorbanın ekşimesi
SORU 8) İlk ses kaydı Thomas Edison tarafından 1877 yılında yapılmıştır. Bu alet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Megafon B) Teyp
SORU 9) Aşağıdakilerden hangisi enerji tasarrufuna göre bir davranış değildir?
A) Sokak lambalarının gök yüzüne yönlendirilmesi
B)Gereksiz lambaların kapatılması
C)Ampul yerine LED lamba kullanılması
D)Ortamın uygun ampullerle yeterince aydınlatılması

SORU 10) Suyun ısı vermesi sonucunda aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?
A) Su buharlaşır.
B) Su buz haline dönüşür.
C)Su gaz haline dönüşür.
D)Su ısınır.

SORU 11) Karışım ve ayrıştırma yöntemleri eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A)Şeker – su süzme
B)Saman – su mıknatısla
C)Tuz – su buharlaştırma
D)Demir tozu – kum yüzdürme

SORU 12) Aşağıdaki cisimlerden hangisi hareket türü olarak diğerlerinden farklıdır?
A)Helikopterin pervanesi B) Saatin yelkovanı C) Arabanın tekerleği D)Parktaki salıncak

SORU 13) Bir elektrik devresinde açma kapama görevini hangisi yapar?
A-Pil B-Kablo C-Ampul D-Anahtar

SORU 14) Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde kullanılması sonucu
aşağıdakilerden hangisi oluşur?
A) Işık kirliliği B) Ses kirliliği
C) Su kirliliği D) Hava kirliliği

SORU 15) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. Mikroskobik canlılar gözle görülemezler.
II. Mikroskobik canlıların tamamı insanlara zarar verir.
III. Açıkta bıraktığımız besin maddelerinin bir süre sonra bozulması mikroskobik canlılar sayesinde olur.

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III
www.sorubak.com
C) Fonograf D) Gramafon

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

2 Responses

  1. Elif dedi ki:

    10. soruyu anlayamadım (cevabını). Cevabını söyler misiniz ??

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 8 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.