4.sınıflar din dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

A- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( 20 puan )

1. ( ) Sevgi, saygı ve dayanışma önce ailede başlar.
2. ( ) Sevmek ve sevilmek bir ihtiyaçtır. Çünkü sevgi Allah’ın bize verdiği bir nimettir.
3. ( ) Dindar insan Allah’ın emir ve yasaklarına uyma konusunda hassas davranmayabilir.
4. ( ) Sözünde durmak manevi temizliktir.
5. ( ) Allah yarattığı her varlığı sever.
6. ( ) Ailenin huzuru birbirlerine saygılı olmalarına bağlıdır.
7. ( ) Kutsal Kitabımızın adı Kuran-ı Kerim’dir.
8. ( ) Kuran-ı Kerim’in en uzun suresi Fatiha Suresi’dir.
9. ( ) Peygamberimizin annesinin adı Hatice’dir.
10. ( ) Elhamdülillah, bir Allah’a şükür ifadesidir.
11. ( ) “Temizlik imandandır” sözü ile dinim benden temiz olmamı ister.
12. ( ) Dinimizle ilgili en doğru bilgileri Kuran-ı Kerimden ve Hz.Muhammedin sözlerinden öğreniriz.
13. ( ) Kötülüğe kötülükle karşılık vermeliyiz.
14. ( ) Kuran’ı Kerim’i Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla parça parça indirilmiştir.
15. ( ) Son ilahi kitap Kur’an-ı Kerimdir.
16. ( ) Fitre:Ramazan ayı içinde verilmesi dince buyrulan,miktarı belli sadakadır.
17. ( ) Kuran-ı kerim 28 senede indirilmiştir.
18. ( ) Kuran insanlara doğru yolu göstermek için gönderilmiştir.
19. ( ) Dinin amacı, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır.
20. ( ) “La ilahe illallah, Muhammedün Resulullah.” Sözü Kelime-i Tevhiddir.

B- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri,uygun sözcüklerle tamamlayınız. ( 14 puan )

1- Sevmek ve sevilmek bir insan için ………………………
2- Güzel bir şey gördüğümüzde ………………………………deriz.

3- Kur’an-ı Kerim-i baştan sona ezberlemiş kişilere ……………………..denir.
4- Aile sevgi ile kurulur ve ……………….. ile korunur.
5- Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya ……………………………..etmeyi emreder.
6- Kendini büyük görme,başkalarından üstün tutma,büyüklenmeye ……………………. denir.

7- Kur’an- ı Kerim …………………………………………. Gecesi’nde indirilmeye başlanmıştır.
8- ……………………………olmadan dostluk ve kardeşlik olmaz.
9- Güzel davranıslarda bulunmak, hepimizin hem ahlaki hem de dinî ……………………………
10- ……………………….kötülüklerin barınmadığı en muhteşem ve sağlam kaledir.
11- Allah’ın insanlara verdiği her şeye ……………………………..denir.
12- Her birey …………………… yerine getirerek aile mutluluğuna katkıda bulunur.
13- Siz ana babanıza iyi davranın ki çocuklarınız da size iyi ………………………………

14- Allah iyilik edenleri ………………………………
C-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz. (Her soru 3 puandır.)
1- Aile bireyleri arasındaki ilişki neye dayanır?
A) Bencilliğe B) Sevgi ve saygıya
C) Kıskançlığa D) Zorlamaya

2- İnsanların yaşama daha iyimser bakmalarını sağlayan temel unsur nedir?
A) Sevgi B) Para C) Eşya D) Tarla

3- Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?
A) Arkadaşlarımıza lakap takmak.
B) Arkadaşlarımızla alay etmek.
C) Arkadaşımızın defterini karalamak.
D) Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak.

4- Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşlik ilişkisinin dayandığı değerlerden biri olamaz?
A) Sevgi B) Kıskançlık C) Saygı D) Fedakarlık

5- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir?
A) Aile bireyin ilk eğitim yeridir.
B) Aile içinde şefkat ve sevgi duyguları olmaz.
C) Bireyin sevgi ihtiyacını ailesi karşılayabilir.
D) Aile bireyin zorunlu ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir.

6- Hz.Muhammed’e “Muhammedü’l-Emin” denilmesinin sebebi nedir?
A) Emin ismini çok sevmesi. B) Babasının ismi olması.
C) Doğru ve güvenilir olması. D) Zeki olması.

7- Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir?
A) Çevreyi temizlemek.
B) Elleri yıkamak.
C) Kötü söz ve davranışlardan uzak durmak.
D) Yüzü yıkamak.

8- “……… cennete giremezsiniz. birbirinizi …… …e tam iman etmiş olmazsınız” hadisi tamamlayınız.
A) iman etmedikçe – sevmedikçe
B) güzel söz söylemedikçe – korumadıkça
C) iman etmedikçe – kıskanmadıkça
D) temiz olmadıkça – affetmedikçe

9- A’raf Suresi, 31. Ayette: “Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Denilmek- tedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi israf değildir?
A) Diş fırçalarken suyu açık bırakmak.
B) Defterimizi temiz ve sayfalarını yırtmadan kullanmak
C) Gereksiz yere para harcamak.
D) İzlemediğimiz halde televizyonu açık bırakmak.

10- Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da öğütlenen güzel davranışlardan biridir?
A) Yalan B) Gıybet C) Yardımlaşma D) Hırsızlık

11- Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi anlarız?
A) Allah’ın her şeye gücü yeter.
B) Allah’ın birdir.
C) Allah her şeyi görür.
D) Allah tüm canlıları korur.

12- Aşağıdakilerden hangisi kardeşler arasındaki olumsuz davranışlara örnektir?
A) Kardeşlerimizin ödevlerine yardım etmek.
B) Kardeşlerimize hakaret etmek, onlarla alaycı konuşmak.
C) Kardeşlerimizin üzüntülerini paylaşmak.
D) Kardeşimize doğum gününde hediye almak.
13- Sevinçler paylaşıldıkça …….…, üzüntüler paylaşıl- dıkça …..…… Cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?
A) Azalır – azalır B) Azalır – artar
C) Artar – azalır D) Çoğalır – çoğalır
14- Kur’an-ı Kerim nerede indirilmeye başlamıştır? A)Hira Mağarası B)Medine C)İstanbul D)Türkiye
15- Kur’an-ı Kerim hangi ayda gönderilmişir? A) Şaban ayında B) Ağustos ayında C) Ramazan ayında D) Recep ayında
16- Müslümanların kutsal kitabının adının yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) kuran B) Kuranı kerim C) Kur’anıkerim D) Kur’an-ı Kerim
17- Kur’an’ı Kerim’in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kur’an toptan bir defada indirilmiştir. C) Kur’an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir. B) Kur’an kadir gecesinde indirilmiştir. D) Kur’an 23 senede indirilmiştir.
18-Aşağıdakilerden hangisi dürüst bir insanın yapması gereken davranışlardan biri değildir? A) Herkes için iyilik düşünür C) Verdiği sözü yerine getirir
B) Emanete ihanet eder. D) Yalan söylemez
19- Peygamberimiz Hz. Muhammed şöyle buyurmuştur: “İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de tam iman etmiş olamazsınız.” Burada geçen “iman etmek” ne demektir? A) İyi olmak B) Sevmek C) İnanmak D) Ölmek
20- İç temizliği ne demektir?
A) kıyafetlerimizin temiz olması
B) oturduğumuz evin temiz olması
C) kötü düşünce ve huyların olmaması
D) sınıfımızın temiz olması

21- Aşağıdakilerden hangisi dinle ilgili yanlış ifadedir?
A)Din, her zaman iyi davranışlara yönlendirir.
B)Din, insanların dünya ve ahirette mutlu olmalarını amaçlar
C)Din, Allah’ın gönderdiği öğütleri kapsar.
D)Din, sürekli ibadet ederek çalışmamaya yönlendirir.
22- “Gerçek şükür; Yüce Allah’ın verdiği nimetleri O’nun istediğine uygun olarak kullanmaktır.” Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gerçek şükür değildir? A)Dilin şükrü; gıybetten, yalandan uzak durmak
B)Yemeğin şükrü; İsraf etmemek
C)Zenginliğin şükrü; Zekât vermek
D) Kulağın şükrü; Dedikodu dinlemek
BAŞARILAR 
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

60 − = 51

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.