4.sınıf yurttaşlık 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

Adı Soyadı:……………………………………………. No:…… Puan:………
ANTAKYA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
4 / … SINIFI İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2.DÖNEM 2. SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi yazılı bir kural değildir?
A. Kırmızı ışıkta durmak. B. Vergi vermek.
C. Okula gitmek. D. Bayramda büyüklerin elini öpmek.

2. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözümünde kullanılacak etkili bir yöntem değildir?
A. Uzlaşmaya açık olmak. B. Hoşgörülü davranmak.
C. Empati kurmak. D.Sorunu görmezden gelmek.

3. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilme amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suç işleyenleri cezalandırmak. B) Barışı sağlamak.
C) Çocukların okumasını sağlamak. D) Dünya çocuklarını koruma altına almak.

4. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından biri değildir?
A) Düzenli olmak B) Okul kurallarına uymak
C) Bir işte çalışmak D) Beslenmek

5. “Sınıfta düşüncelerini paylaşmasakta herkes istediğini söylemekte serbesttir” Böyle düşünen biri neyi savunuyordur?
A)Basın özgürlüğü B) Düşünce özgürlüğü
C)Eğitim hakkı D)Din ve vicdan özgürlüğü

6. “Çocuk olarak haklarımız bulunmaktadır. Ancak bu haklar sınırsız değildir. Bu nedenle herkes birbirinin hakkına saygı duymalıdır.” Aşağıdakilerden hangisi yukarıda anlatılanlara terstir ?
A) Mehmet’in kendisiyle aynı düşüncede olmayan arkadaşına küsmesi.
B) Ceyda’nın hasta olan arkadaşına yer vermesi
C) Çok konuştuğu için arkadaşı tarafından uyarılan Jale’nin susması
D) Tahtayı rahat görmediği için Hale’nin arkadaşına yer vermesi.

7. Bakıma muhtaç çocuklar ülkemizde hangi kurum tarafından korunmaya alınmaktadır?
A) Yeşilay B) Kızılay
C) Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu D) Yardım Sevenler Derneği
8. Toplumsal yaşamı düzenleyen yazılı olmayan unsurlar nedir?
A) Örfler ve adetler B) Yardımlaşma duygusu C) Kişisel çıkarlar D) Adalet ve eşitlik

9. Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
A) Yaşam hakkı B) Özel yaşamın gizliliği hakkı
C) Konut dokunulmazlığı hakkı D) Mülkiyet hakkı

10. “Sınıfça bir aile gibiyiz” ifadesindeki “aile benzetmesi” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiş olabilir?
A) Sınıftaki sevgi, saygı, birlik ve beraberlik B) Sınıftaki öğrenci sayısının fazlalığı
C) Sınıftaki tüm öğrencilerin çok başarılı oldukları D) Arkadaşlarımızla aynı sırada oturmamız

11. Birlikte yaşamak neyi gerektirir?
A) Bir konu hakkında sevdiğimizi korumayı gerektirir. B) Karşılıklı saygıyı gerektirir.
C) Kendi çıkarlarını korumayı gerektirir. D) Ailemiz için çalışmayı gerektirir.

12. Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için müracaat edeceğimiz yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?
A) Mahkeme B) BİMER C) Polis D) Kızılay

13. Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir?
A)Çalışanları korumak B) İşsizliği önlemek
C)Gelir düzeyini yükseltmek D)Aile bütçesini ayarlamak

14. “Badi oyuna girmişken çocuklar:
–Heeey! Çık oyundan! Sen topalsın, kimseyi tutamazsın! diye bağırmışlar.
Badi çok üzülmüş, öyle üzülmüş ki öfkeden yanakları kıpkırmızı olmuş.”
Yukarıda anlatılan örnek olaydan çıkaracağımız ana fikir ne olmalıdır?
A) Engelli vatandaşların haklarına saygı göstermeliyiz.
B) Engelliler oyun oynayamazlar.
C) Engelliler kendi aralarında oynamalıdır.
D) Badi diğer çocuklarla oynamamalıdır.

Söz ola bitire savaşı, söz ola kestire başı
Söz ola zehirli aşı, bal ile yağ ede bir söz…
15. Yunus Emre’nin bu şiirini aşağıdaki atasözlerinden hangisi ile bağdaştırabiliriz?
A) El yarası geçer, dil yarası geçmez.
B) Gergin ip çabuk kopar.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar

16. Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?
A) Uzlaşıcı olma B) Yasalara uyma
C) Hoşgörülü olmak D) Ayrımcı olmak

17. Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir?
A)Şiddetten uzaktırlar.
B) Barış içinde yaşarlar.
C) Bencildirler.
D)Uzlaşı sürecinde birbirine karşı saygılılar.

18. Aşağıdakilerden hangisi insanların dayanışma içinde olabilmelerini kolaylaştırıcı etkenlerden biri değildir?
A) Sevgi B) Saygı C) Zıtlaşma D) Hoşgörü
19. Aşağıdakilerden hangisi barışçıl ve hukuki sorun çözme yöntemlerinden biri değildir?
A) Mahkemelere başvurmak
B) Dilekçe hakkını kullanmak
C) Rehin almak ve tehdit etmek
D) Kamuoyu oluşturmak

Puanlama: 14.soru 10 puan, diğerleri 5 puandır.
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

25 − = 20

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.