4.sınıf türkçe dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

Adı Soyadı :
Sınıfı : No :

TÜRKÇE II. DÖNEM 2. YAZILI
AKILLI ÇİFTÇİ
Bir zamanlar bir köyde akıllı bir çiftçi yaşarmış. Bir gün hastalanmış.Çocuklarını başına toplamış:
“-Yavrularım artık iyice yaşlandım, yakında öleceğim.Beni iyi dinleyin!Tarlada altın var.Ben ölünce altınları bulun.”demiş.Üç gün sonra da
ölmüş.
Çocuklar altını bulmak için tarlayı güzelce kazmışlar.Fakat altını bulamamışlar.
”-Bu kadar kazdık bari buğday ekelim.” demişler. Buğday ekmişler. O yıl en çok buğdayı onlar almışlar. Babalarının tarlada altın var sözünü o zaman anlamışlar.
(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız)
1)Akıllı Çiftçi nerede yaşamıştır?
A)şehirde B)kasabada C)köyde D)ilçede
2)Akıllı Çiftçi hastalanınca ne yapmış?
A)Doktora gitmiş B)İlaç almış C)Çocuklarını başına toplamış D)Eve gelmiş
3) Çocuklarına tarlada ne olduğunu söylemiş?
A)buğday B)taş C)su D)altın
4) Babaları ölünce çocuklar ne yapmış?
A)Tarlayı paylaşmışlar.
B)Başka köye göçmüşler
C)Fabrikada çalışmışlar
D)Tarlayı kazmışlar
5) Çocuklar tarlaya ne ekmişler?
A)buğday B)arpa C)domates D)mısır
6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
A)Soğuktan ellerim dondu. B)Koşmaktan çok yoruldum.
C)Bugün erken kalktım. D)Uykum gelince yattım.
7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem özel ad hem de cins ad vardır?
A) Yaz tatilinde dayımların yazlığına gideceğiz.
B) Yağmur, annesinin söylediği bütün işleri yapıp bitirmişti.
C) Kar yağınca dışarı çıkıp kardan adam yapacağız.
D) Oltamızı suya atıp balık beklemeye başladık.
8) “Yaşlı adam, üç gün önce beyaz arabayla gelmişti.” Cümlesinde kaç tane ön ad vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
9) “Ay’a bakan adam korkuyla ay diye bağırdı!” cümlesinde altı çizili sözcükler anlam bakımından nasıl sözcüktür?
A)Eş anlamlı B)Eş sesli
C)Zıt anlamlı D)Deyim

Aldığı puan :
10) “Atatürk( ) 19 Mayıs 1919( )da Samsun( )a çıktı mı( ) cümlesinde parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri kullanılmalıdır?
A) (‘ ‘ , ? ) B) (‘ , ‘ ? ) C)(, ‘ ‘ ? ) D) ( , , ‘ ? )
11) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi satır sonunda bölünmez?
A) kurnaz B) kitaplık C) okul D) kırk
12) “Derdini söylemeyen derman bulamaz.” cümlesinde “derman” sözcüğü hangi sorunun cevabıdır?
A) Kim B) Ne C) Nerede D) Nasıl
13) “Bu taze balıkları nereden aldın?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Balıkçıdan B) Balıkçıda C) Balıkçıya D) Balıkçıyı
14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Neden almanca öğrenmek istiyorsun?
B) Kutup yıldızı kuzeyi gösterir.
C) Güneş’e en yakın gezegen merkürdür.
D) Çanakkale Savaşı kaç yıl sürmüştür?
15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere “veya” yazılmalıdır?
A) Sinemaya cumartesi ……. pazar günü gideceğiz.
B) Dün seni aradım ……….. telefonu kimse açmadı.
C) Seninle gelirim ………. önce babamdan izin almalıyım.
D) Dün gece erken yattım ………….. sabahleyin zor
uyandım.
16) “Saat dokuzda burada olması gerekiyordu ama ……………..” cümlesini aşağıdakilerden hangisiyle tamamlamak doğru olur?
A) saat dokuza on kala buradaydı.
B) saat on olduğu hâlde gelmedi.
C) hemen geleceğini söyledi.
D) saat dokuzda burada oldu.
17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm kelimeler doğru yazılmıştır?
A) Çarşanba günü kardeşimi doktora götüreceğiz.
B) Matamatik dersinde güzel bir etkinlik yaptık.
C) Perşembe günü yağmur yağacakmış.
D) Tirenle yolculuk yapmayı çok severim.
18) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?
A) Öğretmen dedi ki
B) Test parasını getirdin mi
C) İmdat, yardım edin
D) Okulumu çok seviyorum
19- Aşağıdaki sözcüklerden hangisi aldığı ekle yeni anlam kazanmıştır?
A) Kalem-i B) Okul-a C) Defter-in D) Göz-lük
20) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yapım eki vardır?
A) fareler B) kolu C) sınıfta D) tatlı
www.sorubak.com

Not : Her soru 5 puandır.
—BAŞARILAR—

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 36 = 37

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.