4.sınıf türkçe dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILISI

…………………………………………………………………

Bal arıları çok çalışmışlar, kovanlarını balla doldurmuşlar. Bir gün ormana yaban arıları gelmiş.
Bal arılarına:
— Bal verin bize, yoksa saldırırız size, demişler.
Bizimkiler eşek arılarından yardım istemişler.
Eşek arıları:
— Yardım ederiz size, balın yarısını verirseniz bize, demişler.
Bizimkiler düşünmüşler, taşınmışlar:
— Çalışmak bizden, yemek onlardan, olmaz böyle şey. En iyisi birlik olup savaşalım. Balımızı
koruyalım, demişler.
Birlik olmuşlar, savaşmışlar. Yaban arılarını ormandan kovmuşlar.

(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.)

1. Aşağıdakilerden hangisi metne en uygun başlık olur?(4p)
A) Eşek Arıları B) Afrika Arıları C) Yaban Arıları D) Bal Arıları

2. Yaban arıları, bal arılarını neyle tehdit etmişler?(4p)
A) Ballarını almakla B) Saldırmakla C) Öldürmekle D) Kovmakla

3. Eşek arıları, bal arılarının yardım teklifine nasıl karşılık vermişler?(4p)
A) Balın tamamını vermelerini söylemişler. B) Karşılıksız yardım edeceklerini söylemişler.
C) Yardım karşılığında balın yarısını istemişler. D) Yardım teklifini kabul etmemişler.

4. Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(4p)
A) Eşek arıları, yaban arılarından korkmuşlar. B) Bal arıları, eşek arılarından yardım istemişler.
C) Bal arıları, birlik olup yaban arılarına saldırmışlar. D) Yaban arıları, bal arılarını tehdit etmişler

5. Aşağıdakilerden hangisi eşek arıları için geçerli değildir?(4p)
A) menfaatçi B) çıkarcı C) fırsatçı D) barışçı

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? (4p)
A) Dost uyur, düşman uyumaz. B) Çalışanla çalışmayan bir olur mu?
C) Tok, açın halinden anlamaz. D) En arkadan ne çabuk en öne geçtin?

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?(4p)
A) En büyük hayalim doktor olmaktı. B) Gücü kuvveti yerinde bir adamdı.
C) Nedense kendini akıllı zannediyor. D) Bahçede birlikte ip atlıyorlar.

8. “Altın” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? (4p)
A) Altın fiyatları birdenbire yükseldi. B) Ablam, kolundaki altın bileziği bozdurmuş.
C) Semih’in attığı altın golle kupayı aldık. D) Bu altın yüzük, anneannemin hediyesidir.

9. “Öğretmenimin, ne kadar düşün¬celi olduğunu bilemezsiniz.” cüm¬lesindeki, “düşünceli” sözcüğü-
nün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz? (4p)
A) anlayışlı B) bilgili C) terbiyeli D) sevimli
11. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yanda verilen sözcüklerin uygun olanlarıyla tamamlayınız.(10p)

a) Atatürk’ün gözlerinin rengi deniz ……………………… maviydi.

b) Atatürk’ün bakışları güneş ………………………. sıcaktı.

c) Şiiri, Eren benden ……………………….. güzel okudu.

d) Sınıfımızdaki Atatürk fotoğrafının ……………………… evimizde de var.

e) Ben arkadaşlarımdan ……………………………… olarak bir de öykü yazmıştım.

12. Birinci sütundaki altı çizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır. Buna göre sorularla
cevaplarını (aynı sayıları yazarak ) eşleştiriniz. (12p)
13. Aşağıda verilen nedenlerle sonuçlarını eşleştiriniz.(12p)
14. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerin eş anlamlılarını yazınız. (10 p)

vazife : …………….…………… önder : ……………………….……, doktor : ……………..…..…….…

fikir : …………………………..…., imkân : …………………………….…..

15. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. (10 p)

veresiye: …………….…………… toplama : ……………………….……, kuzey : ……………..…..…….…

zengin : …………………………..…., dost : …………………………….…..

16. “pazar” kelimesini (sesteş) iki anlamıyla cümle içinde kullanınız. (6 p)
TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAP ANAHTARI
……… BAL ARILARI ………

Bal arıları çok çalışmışlar, kovanlarını balla doldurmuşlar. Bir gün ormana yaban arıları gelmiş.
Bal arılarına:
— Bal verin bize, yoksa saldırırız size, demişler.
Bizimkiler eşek arılarından yardım istemişler.
Eşek arıları:
— Yardım ederiz size, balın yarısını verirseniz bize, demişler.
Bizimkiler düşünmüşler, taşınmışlar:
— Çalışmak bizden, yemek onlardan, olmaz böyle şey. En iyisi birlik olup savaşalım. Balımızı
koruyalım, demişler.
Birlik olmuşlar, savaşmışlar. Yaban arılarını ormandan kovmuşlar.

(İlk beş soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız.)

1. Aşağıdakilerden hangisi metne en uygun başlık olur?
A) Eşek Arıları B) Afrika Arıları C) Yaban Arıları D) Bal Arıları

2. Yaban arıları, bal arılarını neyle tehdit etmişler?
A) Ballarını almakla B) Saldırmakla C) Öldürmekle D) Kovmakla

3. Eşek arıları, bal arılarının yardım teklifine nasıl karşılık vermişler?
A) Balın tamamını vermelerini söylemişler. B) Karşılıksız yardım edeceklerini söylemişler.
C) Yardım karşılığında balın yarısını istemişler. D) Yardım teklifini kabul etmemişler.

4. Metne göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Eşek arıları, yaban arılarından korkmuşlar. B) Bal arıları, eşek arılarından yardım istemişler.
C) Bal arıları, birlik olup yaban arılarına saldırmışlar. D) Yaban arıları, bal arılarını tehdit etmişler

5. Aşağıdakilerden hangisi eşek arıları için geçerli değildir?
A) menfaatçi B) çıkarcı C) fırsatçı D) barışçı

6. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A) Dost uyur, düşman uyumaz. B) Çalışanla çalışmayan bir olur mu?
C) Tok, açın halinden anlamaz. D) En arkadan ne çabuk en öne geçtin?

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi ek alarak yeni bir anlam kazanmıştır?
A) En büyük hayalim doktor olmaktı. B) Gücü kuvveti yerinde bir adamdı.
C) Nedense kendini akıllı zannediyor. D) Bahçede birlikte ip atlıyorlar.

8. “Altın” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Altın fiyatları birdenbire yükseldi. B) Ablam, kolundaki altın bileziği bozdurmuş.
C) Semih’in attığı altın golle kupayı aldık. D) Bu altın yüzük, anneannemin hediyesidir.

9. “Öğretmenimin, ne kadar düşün¬celi olduğunu bilemezsiniz.” cüm¬lesindeki, “düşünceli” sözcüğü-
nün yerine, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse, cümlenin anlamı bozulmaz?
A) anlayışlı B) bilgili C) terbiyeli D) sevimli
11. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları yanda verilen sözcüklerin uygun olanlarıyla tamamlayınız.(10p)

a) Atatürk’ün gözlerinin rengi deniz …… gibi … maviydi.

b) Atatürk’ün bakışları güneş …… kadar …. sıcaktı.

c) Şiiri, Eren benden …… daha ….. güzel okudu.

d) Sınıfımızdaki Atatürk fotoğrafının …… aynısı … evimizde de var.

e) Ben arkadaşlarımdan …… farklı …… olarak bir de öykü yazmıştım.

12. Birinci sütundaki altı çizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır. Buna göre sorularla
cevaplarını (aynı sayıları yazarak ) eşleştiriniz. (12p)
13. Aşağıda verilen nedenlerle sonuçlarını eşleştiriniz.(12p)
14. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerin eş anlamlılarını yazınız. (10 p)

vazife : …… görev … önder : …… lider ……, doktor : ……… hekim ….…

fikir : ……… düşünce …., imkân : …… olanak .…..

15. Aşağıdaki boşluklara verilen kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız. (10 p)

veresiye: …… peşin …… toplama : ……… çıkarma ……, kuzey : ……… güney ….…

zengin : …… fakir …., dost : ……… düşman .…..

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


66 − 60 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.