4.sınıf Türkçe 2.dönem 1.yazılı ve cevapları 2014-2015

2014 – 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEYOBASI İLKOKULU 4/A SINIFI

TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAV
Nankör Yılan
Bir zamanlar gayet merhametli, fakat buna karşılık biraz saf bir köylü varmış. Bir kış günü yolda gezinirken karların üzerinde bir yılan görmüş. Upuzun uzanmış karların üzerinde, kımıldayacak hali kalmamış. Ya öldü ya ölecek. Acımış yılana, alıp evine götürmüş. Ocağı bir güzel yakıp yılanı ocak başındaki bir minderin üzerine koymuş.
Soğuktan uyuşmuş olan yılan sıcağı görünce yeniden canlanmış. Canlanmasıyla birlikte başlamış ıslıklar çalarak başını kaldırmaya. Sonra da kıvrım kıvrım kıvrılarak atılmaya hazırlanmış.
Köylü yılanın kendisini sokmaya hazırlandığını görünce:
” Vay hain, demek benim iyiliğime karşı yapacağın buydu.” demiş. Hemen baltasını kaptığı gibi yılanı üç parçaya bölmüş.

A) Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. (6 X 3 = 18 Puan)
1. Köylü, yılanı ne zaman görmüş?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Köylü yılanı nerede görmüş?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Köylü yılanı neden öldürmüş?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Köylü yılanı nasıl öldürmüş?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Yılan ısınınca köylüye ne yapmış?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Parçada yılanı kim görmüş?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B) Aşağıdaki sözcükleri sözlükte bulundukları sıraya göre sıralayınız. (2 X 2 = 4 Puan)

1.
………………………………, ………………………………, ………………………………, ………………………………, ………………………………

2.
………………………………, ………………………………, ………………………………, ………………………………, ………………………………
C) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmışsa başlarındaki noktalı yerlere “G”, mecaz anlamıyla kullanılmışsa “M” yazınız. (4 X 1 = 4 Puan)

1. (………) Bugün başım çatlıyor.
2. (………) Hava soğuk olduğu için evdeydim. 3. (………) O artık benim gözümden düştü.
4. (………) Ceviz çok sert olduğu için kıramadım.

Ç) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kutudaki kelimelerle anlamlı olacak şekilde tamamlayınız.
(5 X 1 = 5 Puan)
1. Ellerimi defalarca yıkadım ………………………………… mürekkep lekeleri çıkmadı.
2. Arabayı otoparka ……………………………………… bahçeye park edebilirsin.
3. Güneş açmıştı ………………………………………… hava hala soğuktu.
4. C vitamini ……………………………………………… meyvelerde bulunur.
5. Şahin’in ……………………………………………… bildiği oyun Harmandalı’dır.

D) Aşağıdaki kelimeleri eş anlamlılarıyla eşleştiriniz. (6 X 1 = 6 Puan)
1. (………) Talebe
2. (………) Memleket
3. (………) Hasret A. Özlem
B. Ülke
C. Öğrenci 4. (………) müsaade etme
5. (………) bahsetmek
6. (………) adlandırmak A. söz etmek
B. izin vermek
C. isimlendirmek

E) Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına yazınız. (4 X 1 = 4 Puan)
1. Zayıf: …………………………………………………
2. Dost: ………………………………………………… 3. Yumuşak: …………………………………………………
4. Taze: …………………………………………………

F) Aşağıda, resimleri verilen varlıkların özelliklerini ilgili boşluğa yazınız. (6 X 1 = 6 Puan)

……………………………… zürafa
……………………………… zürafa

……………………………… fil
……………………………… fil

……………………………… palyaço
……………………………… palyaço
G) “Kara Toprak” şiirinden seçilmiş sözcükleri aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun bir şekilde yerleştiriniz. Her sözcük iki farklı cümlede kullanılacaktır. (6 X 1 = 6 Puan)

1. İstanbul’un eski semtlerinden biri de …………………………………………………’dır.
2. Hakkıdır …………………’a tapan milletimin istiklal.
3. Akşam yemeğine ……………………………………… amcamlar bize gelecekler!
4. Bize bu vatanı hediye eden amcalarımıza ……………………………………………………… borcumuz vardır.
5. Kötü gününde yanında olan ………………………………………………… dostundur.
6. Annelerin ……………………………… ödenmez
Ğ) Aşağıda kutu içinde verilen sözcükleri uygun boşluklara yazınız. (5 X 1 = 5 Puan)
1. Kar çok güzel ama soğuk olmasa ………………………………………………………………… olacaktı.
2. ……………………………… vitamin deposu sebze ve meyveler yemeyi …………………………… ihmal etmemeliyiz.
3. Sağlıklı olmak için ………………………………………………… kural, yediklerimize içtiklerimize dikkat etmektir.
4. Yemeklerden önce ve sonra ellerimizi ……………………………………………… yıkamalıyız.

H) Aşağıdaki cümlelerden, Bilgili Ceviz’in kendi düşüncesi olan yerlere(Ö), herkesçe kabul edilenlere de(N) yazınız. (5 X 1 = 5 Puan)

1. (………) Ben sizlerin severek yediği yiyeceklerden biriyim.
2. (………) Yeşil renkteki dış kabuğumdan boya ham maddesi olarak faydalanılır.
3. (………) Dört parçadan oluşan ceviz içinin dışında ince ve sağlam bir zar vardır.
4. (………) Beni taze olarak yemek istediğinizde dışımdaki bu acı zarı soyarsanız iyi edersiniz.
5. (………) Kuruyemişler içinde en lezzetli benim.

Ğ) Aşağıdaki -lı, -lık, -sız, -cı ekleriyle türetilen sözcükleri bulup bunları noktalı yerlere yazınız.
(9X1=9 Puan)

H) Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. (14 X 2 = 28 Puan)

1. Varlık adlarının yerini tutan, onları hatırlatan sözcük ve eklere zamir (adıl) denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varlığın adının yerine kullanılan sözcük vardır?
A) Şu evler yeni yapıldı.
B) Onlar yolu yarı etmişti ki Ahmet geldi.
C) Bu köyün üzümü meşhurdur.
D) Akın şu evde oturuyor.
2. “İnsan genç ve sağlıklıyken çalışmalı, çalışamayacağı zamanlara hazırlık yapmalı.” Yanda açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ayağını yorganına göre uzat.
B) Karıncadan ibret al yazdan kışı karşıla.
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
D) Terzi, kendi söküğünü dikemez.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesi değildir?
A) Sence hangi kitabı almalıyım.
B) Kitaptan hangi sayfalar ödev.
C) Benden aldığın kitabı ne zaman getireceksin.
D) Hangi kitabı alacağına karar veremedi.
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir anlatım vardır?
A) Portakal kış meyvesidir.
B) Sabah kahvaltılarında çay olmazsa olmaz.
C) Ekim ayı sonbahar mevsimindedir.
D) Akdeniz ülkemizin güneyindedir.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatı¬lan olay abartılmıştır?
A) Çocuk o kadar uzundu ki beş metrelik duvarın arkasından görünüyordu.
B) Sabah kahvaltısında yarım ekmek yedim.
C) Bahçedeki ağaçtan beş kilo elma topladık.
D) Okula on beş dakikada gidiyorum.
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur?
A) Bakkaldan sıcacık ekmekler aldım.
B) Yaşlı adam elindeki poşetleri zor taşıyordu.
C) İhtiyar, yalnız başına oturuyormuş.
D) Pazardan iri elmalar ve portakallar aldık.

7. “Özlem ( )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )” cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme¬lidir?
A) (!) (?) (,) (.) B) (:) (,) (,) (.)
C) (‘) (,) (,) (.) D) (,) (,) (?) (!)
8. “Bizler toplumun refahını düşünen insanla-rız.” cümlesinde varlığın yerini tutan söz¬cük hangisidir?
A) toplumun B) düşünen
C) bizler D) Refahını

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?
A) Yılın üçüncü ayı marttır.
B) Tavşanlar çok sevimli hayvanlardır.
C) Herkes deniz kıyısında bir evim olsun ister.
D) Orman, insanların mutlu olduğu yerler¬dendir.
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Babamız bu akşam gecikebilir.
B) Dişlerimi fırçaladım.
C) Maç yaptığım için çok susadım.
D) Güzel bir kahvaltı yaptılar.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmamıştır?
A) Anne bu biberler tatlı mı, acı mı?
B) Bu elbise yeni mi, eski mi?
C) Dayım çok az İngilizce biliyor.
D) Kuş açık pencereden içeri girmiş. 12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Size kalbim ısındı.
B) Ağlamamak için kendimi tuttum.
C) Sevinçten uçuyordum.
D) Karpuzu sofraya getirdi.
13. “kitap” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez?
A) –lık B) –cı C) – lı D)-ta 14. Aşağıdaki eklerden hangisi eklendiği söz-cükte çoğul anlam ifade eder?
A) -yor B) -cık C) -acak D) -lar
NOT: Lütfen yazılarınızın okunabilir olmasına özen gösteriniz.

Murat KÜÇÜK
4/A Sınıf Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 8 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.