4.sınıf trafik güvenliği 2.dönem 1.yazılı soruları 2015 2016

TARİH 19.03.2016
Perşembe
PUAN
NOT
VELİ İMZA
AD
SOYAD
NUMARA
SINIF 4/A

2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BEYOBASI İLKOKULU 4/A SINIFI
TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 2.DÖNEM 1.SINAVI

A- Aşağıdaki kelimeleri cümlelerdeki boşluklara uygun olacak şekilde yazınız. (17 x 2 = 34 P)

1. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak ………………………………………………………… taşıttan inmemeliyiz.
2. Kara, …………………………… , deniz ve ……………………………yolları ulaşım türleridir.
3. Trafikte önemli olan…………………………………… hayatıdır.
4. ………………………………………… araç kullanan sürücüler trafik kazalarına neden olurlar.
5. Toplu taşıma araçlarında …………………………………………… sesle konuşmamalıyız.
6. ………………………………, kara ulaşım aracıdır.
7. ……………………………… kurallarına her zaman uymalıyız.
8. …………………………………………, trafik kazası nedenlerinden biridir.
9. Gece yürüyüşlerinde üzerinde ………………………………………………… olan kıyafetler giymeliyiz.
10. Taşıtlara sıra ile binmek ……………………………………………… önleyerek trafik akışını olumlu yönde etkiler
11. Trafikte taşıtlara kırmızı ışık yanarken yayalara ………………………. ışık yanar.

12. ………………………………………………………… olmayan yerlerde yolun solundan ve kenarından yürümeliyiz.
13. ……………………………………………………… trafiği düzenlemekle görevli kişidir.
14. Bir kişinin araç kullanabilme hakkını yasal olarak ispat ettiği belgeye …………………………………… denir.
15. Gece yürürken parlak ve ………………………………………………………………………… kıyafetler giymeliyiz.
16. Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçitler ………………………………………………… geçit yerleridir.
B- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
(32 x 1 = 32 Puan)
1. (……) Trafikte en önemli şey, insan hayatıdır.
2. (……) Hava koşullarına göre, sürücülerin üstlenmesi gereken sorumluluklar da değişir.
3. (……) Toplu taşıma araçlarında, sürücünün sıkılmaması için onunla konuşmalıyız.
4. (……) Toplu taşıma araçlarında, koltukları kirletmemeliyiz.
5. (……) Yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken, cep telefonuyla mesaj yazmak tehlikelidir.
6. (……) Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekir.
7. (……) Özel araçlarımızda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.
8. (……) Okula giderken kısa olan yolu değil, güvenli olan yolu seçmeliyiz.
9. (……) Buzlu ve karlı yollarda araçların kayma tehlikesi yoktur.
10. (……) On yaşından küçük çocuklar arabada çocuk güvenlik koltuğuna oturmalıdır.
11. (……) Hava yolu ile ulaşım hızlı ama pahalıdır.
12. (……) Emniyet kemeri kaza sırasında yaralanmaları engeller.
13. (……) Toplu taşıma araçlarına sırayla binilmelidir.
14. (……) Trafik yoğunluğunu azaltmak için toplu taşıma araçlarını kullanmalıyız.
15. (……) Taşıtlarda bazen emniyet kemeri kullanmalıyız.
16. (……) Taşıtlarda ilk yardım çantası bulundurulmalıdır.
17. (……) Gece koyu renk kıyafet giymiş kişiler, sürücüler tarafından daha kolay fark edilirler.
18. (……) Taşıtların sol tarafından inilmelidir.
19. (……) Araç durmadan inmemeliyiz.
20. (……) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmeliyiz.
21. (……) Toplu taşıma araçlarına itişerek binmeliyiz.
22. (……) Toplu taşıma aracından inerken öncelikle kendimizi düşünmeliyiz.
23. (……) Taşıtlara sıra ile binmek kargaşayı önleyerek, trafik akışını olumlu yönde etkiler.
24. (……) Yaya kaldırımında çocuklar taşıt yoluna yakın taraftan yürümelidir.
25. (……) Taşıta binerken ve taşıttan inerken; taşıtın tam olarak durması beklenmelidir.
26. (……) Yolculuk yaparken sesimizin yüksekliğine dikkat etmemize gerek yoktur.
27. (……) Toplu taşıma araçlarının koltuklarına yazı yazarsam kendimi mutlu hissederim.
28. (……) Açık renk kıyafet giymiş kişiler, karanlıkta sürücüler tarafından daha kolay fark edilirler.
29. (……) Karlı havalarda çatılarda oluşan buz sarkıtlarına dikkat edilmelidir.
30. (……) Bisiklet kaykay gibi araçlarda akrobatik hareketler yapılması uygun değildir.
31. (……) Taşıtların kapı ve penceresinden başımızı ve kollarımız sarkıtmalıyız.
32. (……) Çevremizde gördüğümüz trafik işaret ve levhalarını korumalıyız.

C- Aşağıda bulunan kavramlarla terimleri eşleştirelim. (10 x 1= 10 Puan)
1. (……) Çocukların arabalarda güvende olmaları için eklenen koltuk.
2. (……) Acil durumlarda hayat kurtarmak için yapılan müdahale.
3. (……) Kaza anında araçtan fırlamamızı önler.
4. (……) Her araçta bulunması zorunlu olan bir çanta.
5. (……) Araçlarda bulunmayan kara yolundaki insanlar.
6. (……) Şehirlerin içindeki ana yollar.
7. (……) Yayalar için trafik işaretleriyle belirlenmiş alanlar.
8. (……) Öğrenciler için trafik işaretleriyle belirlenmiş alanlar.
9. (……) Gece yürüyüşlerinde alınan önlem.
10. (……) Taşıtları beklediğimiz yer. A. Okul geçidi
B. Yaya
C. Yaya geçidi
D. Cadde
E. Emniyet kemeri
F. İlk yardım çantası
G. Durak
H. Yansıtıcı özelliği olan kıyafet
İ. Çocuk güvenlik koltuğu
J. İlk yardım

Ç- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. (24 x 1= 24 Puan)

1. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına biniş ve inişlerde sıra olunmasının gerekçelerinden birisidir?
A) Taşıt trafiğini aksatmak.
B) Biniş ve inişlerde kargaşaya neden olmamak.
C) Başkalarının haklarını gasp etmek.
D) Trafiğin aksatmak. 2. Aşağıdakilerden hangisi üzeri açık taşıtlarda veya yük üzerinde yolculuk yaparken oluşabilecek tehlikelerden değildir?
A) Alçaktan geçen elektrik tellerine takılmak.
B) Yol kenarındaki ağaç dallarına çarpmak.
C) Aracın ön camına kafasını çarpmak.
D) Yollarda bulunan kasisler nedeniyle araçtan düşmek.
3. Aşağıdakilerden hangisi emniyet kemeri kullanma nedenlerinden değildir?
A) Aracın içinden fırlamayı önlemek
B) Kaza anında diğer yolculara zarar vermemek
C) Keyifli bir yolculuk geçirmek
D) Ani frenlerde alabileceği darbeleri önlemek 4. Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevredeki manzarayı izlemek B) Emniyet kemeri takmak
C) Şoföre iyi yolculuklar dilemek D) Camı açmak
5. Okul geçitlerine veya çocukların oyun alanlarına yaklaşan bir sürücü ne yapmalıdır?
A) Hızlanmalıdır B) Uzaklaşmalıdır
C) Yavaşlamalıdır D) Araçtan inmelidir 6. Herhangi bir trafik kazası sonrası veya tehlike anında aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramamalıyız?
A) 112 B) 155 C) 110 D) 166

7. Yukarıda verilen resimlerde hangi ulaşım türünden örnek verilmemiştir?
A) Demir yolu B) Hava Yolu
C) Deniz yolu D) Kara Yolu 8. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış davranışlardan biridir?
A) Taşıtlara binerken sıra olmalıyız.
B) Taşıt içinde bir şeyler yememeliyiz.
C) Koltuğun üstüne adımızı yazmalıyız.
D) Önümüzdeki koltuğu itmemeliyiz.
9. Aşağıdakilerden hangisi karşıya güvenli geçiş kuralı doğru şekilde sıralanmıştır?
A) Dur-bak-dinle-karar ver ve geç
B) Karar ver bak –dinle-dur –geç
C) Dur-karar-ver-geç-bak-dinle
D) Dur –geç-karar-ver-bak-dinle 10. Aşağıdakilerden hangisi, trafikte iyi davranışlardandır?
A) İşaret vermeden dönüş yapmak.
B) Kontrolsüz taşıt yoluna çıkmak.
C) Sık sık şerit değiştirmek.
D) Hız sınırlarına uymak.
11. Aşağıdakilerden hangisi insanlardan kaynaklanan trafik kazalarının nedenlerinden değildir?
A) alkol B) dikkatsizlik
C) sis D) uykusuzluk 12. Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara asılma ve tutunmanın sebep olacağı sonuçlardan biridir?
A) Uyuklama B) Yaralanma
C) Taşıttan inme D) Taşıta binme
13. Aşağıdakilerden hangisi trafikte yayanın sorumluluklarından değildir?
A) Kurallara uygun davranma.
B) Yaya kaldırımlı yoldan yürüme.
C) Şehir içi ve dışı hız limitlerine uyma.
D) Karanlıkta görülebilmek için önlem alma 14. Taşıt durmadan inmek Aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Kazalara.
B) Zamandan tasarrufa.
C) Hızlı hareket etmemize.
D) Varacağımız yere erken varmamıza.
15. Taşıtlardan el, kol ve baş çıkarıldığında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir?
A) Taşıt durabilir.
B) Kişiye başka taşıt çarpabilir
C) Taşıt bozulabilir.
D) Cesaret kanıtlanabilir. 16. Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır?
A) Taşıt içinde gürültü yapanları uyarmak.
B) Taşıt içinde ayaktayken bir yere tutunmak.
C) Taşıt penceresinden dışarıya el ve baş çıkartmak.
D) Taşıt içinde alçak sesle konuşmak.
17. Toplu taşıma aracında yolculuk yaparken aşağıda belirtilen davranışlardan hangisini yapan yolcu uyarılmalıdır?
A) Kulaklıkla müzik dinleyen yolcu.
B) Koltukların üzerine resim yapan yolcu.
C) Kitap okuyan yolcu.
D) Etrafı izleyen yolcu. 18. Bir taşıt sürücüsünün aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması sakıncalı olur?
A) Arkasındaki yaşlı yolcularla konuşmak.
B) Ani duruş ve kalkışlarda bulunmamak.
C) Uykusuz araç kullanmamak.
D) Gereksiz yere korna çalmamak.
19. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplu taşıma araçlarına zarar verici davranışlar ülkemizi ekonomik zarara uğratır.
B) Toplu taşıma araçlarına zarar verenleri uyarmak yapılması gereken bir davranıştır.
C) Taşıtlarda yolculuk yapanlar, o taşıta zarar verici davranışlardan kaçınmalıdır.
D) Kimse görmüyorsa çöpümüzü yere atabiliriz. 20. Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara binişlerde ve taşıtlardan inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmek.
B) Taşıtların yol tarafındaki kapısından inmek.
C) Taşıt tam durduğunda inmek.
D) Toplu taşıma araçlarına sıra ile binmek.
21. Aşağıdakilerden hangisinde emniyet kemeri ile ilgili bilgiler doğru verilmiştir?
A) Emniyet kemerini sadece arka koltukta oturanlar takmalıdır.
B) Emniyet kemeri takılması zorunlu değildir.
C) Sadece yetişkinler emniyet kemeri takmalıdır.
D) Özel taşıtta bulunan herkes emniyet kemerini takmalıdır. 22. Aşağıdakilerden hangisi kaza nedeni olabilir?
A) Uykusuz araç kullanmak.
B) Yeşil ışıkta geçmek.
C) Kırmızı ışıkta durmak.
D) Trafik kuralına uygun hızda gitmek.
23. Aşağıdakilerden hangisi yanlış davranıştır?
A) Yaya kaldırımdan gitmek.
B) Kırmızı ışıkta durmak.
C) Hareket halindeki araçtan inmek.
D) Araca bindiğimizde emniyet kemerini bağlamak. 24. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli oyun alanıdır?
A) Park B) Anayol
C) Okul bahçesi D) Bahçe

*** SINAVINIZ BİTTİ. SINAV KÂĞIDINIZI KONTROL EDİNİZ.
NOT: Lütfen yazılarınızın okunaklı olmasına özen gösteriniz. Murat KÜÇÜK
4/A Sınıf Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Er dedi ki:

    Çok güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

70 − = 62

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.