4.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılısı 2015-2016

2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
4. SINIFLAR SOSYAL BİLGİLER DERSİ
II . DÖNEM II . YAZILI YOKLAMA

Adı –Soyadı:……..………………………………… Aldığı Puan: ……………
Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların
doğru cevaplarını işaretleyin.( 14X5=70 Puan )

1 – Çanakkale Savaşı hangi savaş içinde yer alır?

A.Kurtuluş Savaşı B. 1.Dünya Savaşı
C.Balkan Savaşı D.Trablusgarp Savaşı
2 – Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir.
B) Karıncalar yuvalarının güneyine toprak yığarlar.
C) Ağaçların yosunları kuzeyi gösterir.
D) Güneş her zaman doğudan doğar, batıdan batar.
3 – “Bu cephede, Yunanlılarla savaşılmıştır. Bu cephede İnönü, Sakarya ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Büyük Taarruz) isimleri verilen savaşlar yapılmış ve hepsi zaferle sonuçlanmıştır.”
Bu cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğu Cephesi B) Batı Cephesi
C) Güney Cephesi D) Kuzey Cephesi

4 – Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak çizimine ne denir ?

A) Kroki B) Plan
C) Harita D) Yer küre
5 – Aşağıdakilerden hangisi doğal unsurlardandır?

A) Okullar B) Evler
C) Dağlar D) İş merkezleri
6 – Aşağıdakilerden hangisi bir yerel yönetici değildir?

A) Belediye başkanı B) Kaymakam

C) Köy muhtarı D) Mahalle muhtarı
7 – Miladi takvimin başlangıcı aşağıdaki olaylardan hangisidir?

A) Hz. İsa’nın doğumu
B) Cumhuriyetin ilanı
C) İstanbul’un fethi
D) Hz. Muhammed’in doğumu

8– Aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bilgi vermiştir?
A) Miladi takvim güneş yılına göre hazırlanmıştır.
B) Günümüzde miladi takvim kullanılmaktadır.
C) Hicri takvimin başlangıcı Hz.Muhammed’in doğumudur.
D) İlk takvimi Mısırlılar bulmuştur.

9– I – Seydişehir Polis Karakolu
II – Seydişehir 2 Nolu Sağlık Ocağı
III – Cumhuriyet Ortaokulu
12) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri resmi kurumdur?
A) I – II B) II – III C) I – III D) I – II – III

10– Aşağıdakilerden hangisi okulunuzdaki sosyal ve
eğitsel etkinliklere katılmanızın nedenlerinden biri
olamaz?
A) Ekonomik kazanç sağlamak
B) Yeni arkadaşlıklar kurmak
C) Sorunlara duyarlı biri olmak
D) Becerilerinizi geliştirmek

11– …………………… ile yönetilen ülkelerde halk kendi yöneticilerini kendi seçer.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

A) Cumhuriyet B) Çoğunluk
C) Hürriyet D) Padişahlık
12.Aşağıdakilerden hangisi alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken hususlardan birisi değildir?
A) TSE damgasını kontrol etmek
B) Kaliteli olduğu için en pahalısını almak
C) Son kullanma tarihine bakmak
D) Alacağımız ürüne ihtiyacımızın olup olmadığını belirlemek
13– Aldığımız bir ürünün bozuk çıkması durumunda aşağıdakilerden hangisine müracaat etmeliyiz?
A) Polise
C) Tüketici Hakları Derneğine
B) Mahkemeye
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
14– Bir ailede önemli kararlar ortak alınıyor. Ev işleri aile bireyleri tarafından paylaşılarak yapılıyor. Buna göre bu aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ailede çocukların istekleri ön plandadır.
B) Ailede işbirliği vardır.
C) Aile üyeleri arasında dayanışma vardır.
D) Aile demokratik bir yapıya sahiptir.

B –Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “ D “ , yanlış olanlara “ Y “ yazınız. ( 10 Puan)

( ) Yeme, içme ve barınma temel ihtiyaçtır.

( ) İldeki en yetkili yönetici validir.

( ) Köy muhtarının görevi ömür boyu sürer.

( ) Pazar yerlerini sağlık açısından kontrol etmek belediyenin görevidir.

( ) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçmesini başlangıç kabul eden takvim Hicri takvimdir.

C –Aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yazınız. ( 10 Puan)

Kurtuluş güneş saati beş
dört gönüllülük kronoloji

* Önemli olayların tarih sırasına göre dizilişine …………………………denir.

* İnsanların ilk kullandığı saat……………………………………..dir.

* Türk ulusu en büyük dayanışma örneğini …………………Savaşında vermiştir.

* Sivil toplum kuruluşu üyeleri …………………………..esasına göre çalışırlar.

* Milletvekili seçimleri ……………yılda bir yapılır.

D) Aşağıda özellikleri verilen sivil toplum örgüt-lerinin isimlerini karşısına yazınız. (10 p)
1-)…………………: Erozyonla mücadele eder.
2-)………………….: Sigara, alkol uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eder.

3-)…………………: Kanser hastası çocukların her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olur.
4-)…………………: Yoksul çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım eder.
5-)…………………: Doğal afetlerde ve kazalarda kurtarma ve ilk yardım çalışmaları yapar.
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir