Eğitimde Öncü Adres

4.sınıf sosyal bilgiler dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015-2016

Adı ve Soyadı:……………………… No………… ALDIĞI PUAN:………………….SINAV TARİHİ: 18/04/2016
ÖĞR. HÜSEYİN HÜSNÜ TEKIŞIK İ.Ö.O.4/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2 .DÖNEM 2.YAZILI SORULARI
A.-) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarına (D) yanlış olanlarına (Y) yazınız.(15 PUAN)
1. ( ) Kızılay,kan bağışı ve afetzedelere yardım konusunda çalışan bir sivil toplum örgütüdür.
2. ( ) Türk Silahlı Kuvvetleri sivil toplum örgütüdür.
3. ( ) Ameliyathane sağlık ocağında bulunmaz.
4. ( ) TEMA vakfı resmi bir kurumdur.
5. ( ) Kar tabakası veya tabakalarının kuvvetlerin etkisi ile yamaç eğim yönünde gösterdiği akma hareketine Çığ denir.
B.-)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içinde verilen uygun sözcüklerle doldurunuz.(30 PUAN) (YARDIMSEVERLİK, RESMİ KURUM,DAYANIŞMA, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ, YEŞİLAY,ASTAR,DERNEK,EKONOMİ, DEPREM,GÖRENEK)
1.-) Bir topluluğu oluşturanların;duygu,düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasına,yardımlaşma ve iş
birliği içinde olmasına…………………….…………denir.
2.-) Giderleri devlet tarafından karşılanan ve görevlileri devlet tarafından atanan yapılara……… … …….. denir.
3.-) Zor durumda olan insanlara maddi ve manevi yönden destek olmaya………… …………..denir.
4.-) Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu alışkanlıkları ile mücadele eden kurumun adı ……………………………dır.
5.-) Giyecek,perde,çanta,ayakkabı gibi şeylerde kumaşın ve derinin iç tarafına geçirilen ince kata …………………denir.
6.-) Belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan yasal topluluğa……………….……………denir.
7.-) İnsanların yaşayabilmek için üretme ve ürettiklerini bölüşme biçimlerini ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin
bütününe ….………………… denir.
8.-) Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri
ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına ………………………..denir.
9.-) Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığına ………………………………denir.
10.-) İnsanların toplumsal sorunlar hakkında (eğitim,çevre,sağlık vb) görüşlerini dile getirmek ve sorunların çözümüne
katkıda bulunmak amacıyla oluşturdukları birliklere …….…………………………………..denir..
C) Aşağıda 1.sütunda verilen sözcüklerle 2.sütunda verilen tanımları eşleştiriniz. (15 PUAN)
1.SÜTUN 2.SÜTUN
1.-) KAMU a.-) Bir dağın ya da tepenin yamacındaki gevşek malzemelerin kayarak yer değiştirmesi
2.-) KÜLTÜR b.-) Bir şeyi eskiden beri görüldüğü gibi yapma alışkanlığı
3.-) GÖRENEK c.-) Sanat eserlerinin veya herhangi bir malın sergilendiği salon
4.-) HEYELAN d.-) İnsan türüne özgü bilgi,inanç ve davranışlar bütünü ile bu bütünün parçası olan maddi nesneler.
5.-) GALERİ e.-) Bir ülkedeki halkın bütünü
Ç) Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyup doğru olan seçeneği daire(O) içine alınız.(30 PUAN)
1.-) Sel,yangın,deprem ve benzeri afetlerde insanlığın hizmetinde olan kurum hangisidir?
A) Yeşilay, B) Kızılay C) LÖSEV D) Çevre Koruma Vakfı
2.-) “Ormanların Yaraları” ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
1-Odun ve kereste ihtiyacımızı sağlar 2-Eğimli yamaçlarda erozyonu önler.3-Her türlü dinlenme ihtiyacımıza cevap verir 4-Yurt savunmasında, çeşitli yönlerden kolaylık sağlar 5-Yabani ve özellikle av hayvanlarını barındırır
6-Yağış sularını yer altına toplar,bunlarında kaynaklar halinde çıkmasını sağlar 7-Havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlar ” A) 1,2 B) 1,2,3 C) 1,3,5,7 D) Hiçbiri
3.-) “ Soru cevaplarına dayalı,insanların görüşlerini,düşüncelerini ortaya çıkarmak için yapılan inceleme ya da araştırma türü “aşağıdakilerden hangisidir? A) Röportaj B) Anket C)Panel D) Sınav
4.-)” Sosyal Faaliyetlere Katılırsak” aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gerçekleşebilir?
A)Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabiliriz. B) Sosyal ilişkilerimde anlayışlı,saygılı ve ölçülü olabiliriz.
C)Kendimizi geliştirme imkanı bulabiliriz .Hoşça vakit geçirerek yeni arkadaşlıklar kurabiliriz. D) Hepsi gerçekleşebilir.
5.-) “Eğitsel kulüplere Katılırsan” aşağıdakilerden hangisi veya hangileri gerçekleşmeyebilir?
A) Planlı çalışma alışkanlığını kazanabilirsin. B)Kendine ve başkalarına güvenirsin.C) Farklı görüş,anlayış ve çalışmaların
hoşgörü ile karşılayabilirsin. D) Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatamazsın.
6.-) “Toprağın selinti suları ve rüzgarla süpürülmesi “olayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deprem, B) Erozyon C) Çığ D) Heyelan
7.-) “Bir toplumda, eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, töre ve davranışlar.”şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) âdet B) gelenek C) görenek D) alışkanlık
8.-) Kurtuluş Savaşı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?
1.-) Kurtuluş Savaşı,Türk ulusunun dayanışması sonucu kazanıldı.2.-) Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yediden yetmişe herkes bu savaşa katıldı.Herkes üstüne düşen fedakarlığı yaptı.3.-) Bu savaşı milli beraberlik duyguları içerisinde kazandık. 4.-)Türk milletinin azmi ve dayanışması sonucunda başarıya ulaştık. A) 1 B) 1,2 C) 1,2,3 D) 1,2,3,4
9.-) Türkiye’de TRT yayınlarına siyah-beyaz olarak hangi tarihte başladı?
A) 1956 B) 1925 C) 1936 D) 1968.
10.-) Aşağıda mucitlerle – icatlar eşleştirilmiştir.Hangisi yanlıştır?
A)Aleksander Graham Bell-Telefon B) Mısırlılar – Papirüs C) T’sai Lun-kağıt D)Samuel F.B.Morse- Bilgisayar
D.) Aşağıdaki soruların cevaplarını kısa,açık ve öz olarak yazınız.(10 PUAN)
1.-) Gök cisimlerinin hareketini izlemek ve takvimler yapmak için kurdukları yerlere ne ad verilir? CEVAP:………… 2.-)Zamanın,gün ,ay ya da yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelgeye ne ad verilir? CEVAP:………….
3.-) “İYİ Kİ VAR ! ” dediğiniz teknolojik ürünlerden 6 tanesinin adlarını yazınız. CEVAP:1.-) …………………………. …
2.-)……………………. 3.-………………………4.)……………………………5.-)……………………6.)…………………..
4.-)Sürekli televizyon izlemenin çocuklarda yarattığı olumsuz etkiler nelerdir? CEVAP:1.-)……………………………..
…………………………. 2.-)…………………… 3-)…………………………………4.-) ……………………………………………
5.-) Deprem gibi insanların yaşamını veya faaliyetlerini tehdit eden,ani ve kontrol edilemeyen olaylara ne denir? CEVAP:…………………………………………………………………………… www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.