4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları 2015-2016

ADI SOYADI:
2015– 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEMEL YAŞAR ÇORUH İLKOKULU
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 3.SINAV

A- Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız. ( 15x 2 = 30 P)
1. (D) Ülkemizde seçme yaşı on sekizdir. www.sorubak.com
2. (Y) Vali, kaymakam ve belediye başkanı seçimle iş başına gelirler.
3. (D) Ulaşım araçları günden güne daha güvenli, konforlu ve hızlı hale gelmiştir.
4. (D) İnsanların beslenme şekilleri ve yemekleri ülkeden ülkeye değişiklikler gösterir.
5. (Y) Her milletin dili farklı olsa da dini aynıdır.
6. (D) İllerde vali, ilçelerde kaymakam devlet tarafından atanan yöneticilerdir.
7. (Y) Giyinme ihtiyaç değil, istektir.
8. (Y …) Evimizdeki her konuşmayı okulda arkadaşlarımıza anlatmalıyız.
9. (Y ) Sınıfta söz istemeden de konuşmaya başlayabiliriz.
10. (D) Diğer insanlarla benzer ya da farklı özelliklerimiz olabilir.
11. (Y ) En doğru düşünce kendi düşüncemizdir.
12. (Y) Beni iterek düşüren arkadaşımı hemen anne ve babama şikâyet ederim.
13. (Y ) İnsan eli değmeden kendiliğinden oluşan unsurlara beşeri unsur denir.
14. (D) Her insan çevresindeki sorunlara karşı duyarlı olmalıdır.
15. (D) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırmaz.
B-Aşağıda verilen cümlelerle kurumları cümle numaralarını kullanarak eşleştiriniz. (12 Puan)

2 Türk Kalp Vakfı
5 Türk Eğitim Vakfı
1 Kızılay
3 Milli Eğitim Bakanlığı
4 Arama Kurtarma Derneği(AKUT)
6 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

 

B- Aşağıdaki boşlukları tablodan uygun olan kelimeleri seçerek doldurunuz. (10 Puan)
Kamuoyu aile Belediyeler
takvim Hicri Milli Eğitim
1-İnsanların zamanı bir bütün olarak görebilmek için ay ve yıl gibi parçalara bölerek hazırladıkları çizelgeye takvim denir.
2- Hicri.. takvim Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç olarak kabul eder.
3- Belediyeler yerleşim yerlerindeki evlere yol, su, elektrik , kanalizasyon vb. hizmetlerin götürülmesini sağlar.
4-Anne, baba ve çocuklardan oluşan ve çocukların katıldığı ilk sosyal grup … aile dir.
5-Eğitim ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan okullar … Milli Eğitim …….. Bakanlığı’na bağlı resmi kurumlardır.
6-… Kamuoyu. oluşturmada basın, yayın organlarından ve sivil toplum kuruluşlarından yardım alınabilir.

D- Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı yuvarlak içine alınız. (16 x 3= 48 Puan)
1- Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelen bir yöneticidir?
A ) Okul müdürü B -)Kaymakam C ) Belediye başkanı D -)Vali
2- Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görevleri arasında yer almaz?
A – Çevre temizlik hizmeti
B – Posta hizmetleri
C – Park ve bahçe düzenlemeleri D – Kanalizasyon hizmetleri
3- “Türk toplumu konuksever bir toplumdur. Evine gelen insanları en iyi şekilde ağırlar. Onlara sevgi ve saygı gösterirler.’’
Yukarıda Türk toplumunun hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
A) Dürüstlük B) Cesaret
C) Misafirperverlik D) Yardımseverlik

4- Seçeneklerde teknolojik ürünler ve kullanım alanları eşleştirilmiştir. Han¬gi eşleştirme yanlıştır?
A)Cep telefonu – iletişim B) Röntgen cihazı – güvenlik
C) Kamyon – ulaşım D) Akıllı tahta¬- eğitim

5- Bir yerin kuş bakışı görünümünün küçültülerek kabataslak çizilmiş şekline ne denir?
A ) harita B )plan C ) kroki D ) proje
6- Öğretmeni Kerem’e sadece Müslüman ülkelerde otuz gün oruç tutulan ayın sonunda kutlanan bayramla ilgili araştırma ödevi vermiştir. Kerem’e öğretmeninin verdiği ödev hangi bayramla ilgilidir?
A) Kurban bayramı B) Nevruz bayramı
C) Ramazan bayramı D) Cumhuriyet bayramı
7-
Ahmet çok istediği bir oyuncağı alabilmek için kumbarasında para biriktirmiş ve daha sonra bu oyuncağı almıştır. Ahmet bu isteğine ulaşmak için hangi yönteme başvurmuştur?
A) istek B) bütçe
C) tasarruf D) gider

. 8- Bir toplumdaki yaygın düşünce biçimine, toplumun büyük kesimince benimsenen düşünceye ne denir?
A) Yerel B) Kamu C) Kamuoyu D) Kampanya

9- Aşağıdaki araçlardan hangisi kamuoyu oluşturmada etkili olabilecek bir araç değildir?
A) Televizyon yayınları
B) Gazete haberleri
C) İnternet sitesi
D) İş ilanları
10- Hangisi belediyenin hizmet birimleri arasında değildir?
A) Temizlik İşleri Müdürlüğü B) Fen İşleri Müdürlüğü C) Emniyet Genel Müdürlüğü D) Zabıta Müdürlüğü
11- Aşağıdakilerden hangisi, Japon bir çocukla Türk bir çocuğun ortak yaşantılarından biri olamaz?
A) Okula gitmek B) Spor yapmak
C) Aynı dili kullanmak D) Oyun oynamak

12- Köy yönetiminin başı ile ilin en üst yetkilisi hangi şıkta doğru verilmiştir?
A) muhtar-vali B) muhtar-kaymakam
C) vali- kaymakam D) vali-belediye başkanı
13-

I-Son Kullanma tarihi geçmiş ürünleri almak.
II- Alınan malın kalite kontrolünü yapmak
III- Alışveriş yapmadan önce iyi bir araştırma yapmak.
Yukarıdaki verilenlerden hangisi ya da hangileri alışverişte yapılması gereken davranışlardandır?
A) Yalnız II B) Yalnız III
C) I ve II D) II ve III

14- Ülkemizde görülen doğal afetlerden en çok hangisi can, mal kaybına neden olmaktadır?
A) Heyelan B) Sel C) Deprem D) Çığ

15- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?
A) 29 Ekim 1923 B) 19 Mayıs 1919
C) 30 Ağustos 1922 D) 23 Nisan 1920

16- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A – Bayanların nüfus cüzdanı mavidir.
B – Herkesin bir vatandaşlık numarası vardır.
C – Aile, anne, baba ve çocuklardan oluşur.
D – Her insan aynı düşünmek zorunda değildir.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir