4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılısı 2015-2016

2015 – 2016 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI KARAKAYA İLKOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
ADI:

A) Aşağıdaki Cümlelere Uygun Kelimeli Yazınız. (22p)
Grup LÖSEV Çöl Hicri Takvim
Dilekçe Bütçe Ay Çocuk Esirgeme
Hizmet Kamuoyu Temel Gözlem Evi
Millet Çocuk Yasama Cumhuriyet
Seçim Demokrasi Vali Etkileşim
Temel Sivil Toplum Kuruluşu

1) İlk çağdan beri insanlar gökyüzünü gözlemlemez için ………….. evi kurmuşlardır.
2) Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla insanların bir araya gelerek kurdukları kuruluşlara ……………………… denir.
3) Lösemili ve kan hastası çocukların ,sağlık ve eğitim ihtiyacını karşılayan kuruluşun adı kısaca……………………dir.
4) ……………………….en az iki kişinin belirli bir amaç için bir araya gelmesiyle oluşur.
5) Kimsesiz çocuklara …………………… Kurumu hizmet verir.
6) TEMA Vakfı’nın kuruluş amacı Türkiye’nin …………… olmasını önlemektir.
7) Toplumu ilgilendiren herhangi bir konu üzerinde halkın benimsediği ortak düşünceye …………………………………… denir.
8) Yerel yönetimlerin var olma sebebi halka ………………………………… etmektir.
9) İl özel idaresi ……………….başkanlığında toplanır.
10) En az iki şey arasında tercih yapmaya …………. denir.
11) Kanun yapma işine …………… denir.
12) Atatürk Meclis’in açılış gününü Ulusal Egemenlik ve………………bayramı ilan etti.
13) Aynı topraklar üzerinde yaşayan ve ortak değerler etrafında toplanan insan topluluğuna ………….. denir..
14) Ülkemizde her yıl 29 Ekim günü …………… bayramı olarak kutlanmaktadır.
15) Hicri takvimde …………… yılı esas alınmıştır.
16) Barınma, beslenme, giyinme …………………… ihtiyaçlarımızdır.
17) Gelir ve giderlerimizi belirten ayrıntılı çizelgeye.…………………. denir.
18) İnsanlar, resmi kurum veya kuruluşları ilgilendiren konularda sorunlarına çözüm bulmak için ilgili kurum yada kuruluşlara …………..yazarlar.
19) Grup, kurum ve sosyal örgütlerde ………………………….kaçınılmazdır.
20) Halkın kendi yöneticilerini seçtiği yönetim şekline………………..denir.
21) Bir yıl ……………………….haftadır.
22) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü………………………başlangıcı olarak kabul edilir.
B) Aşağıdaki İfadelerden Doğru Olanların Başına ‘D’ Yanlış Olanların Başına ‘Y’ Yazınız. (28p)
1. (…….) Nüfusu 2 binle 20 bin arasında olan yerleşim birimlerine ilçe denir.
2. (…….) Belediyeleri, kaymakam ve vali yönetir.
3. (……..) Belediyeler, nüfusu 5 binden fazla olan il ve ilçelerde kurulur.
4. (……..) Belediyeleri, kaymakam ve vali yönetir.
5. (……..) Öğretmen ve imam köy ihtiyar meclisinin doğal üyesidir.
6. (……..) Zabıta işleri, emlak vergisi toplama
gibi işler muhtarın görevidir.
7. (…….) Öğretmen ve imam köy ihtiyar meclisinin doğal üyesidir.
8. (…….) Belediye ve köyler merkezi yönetim birimleridir.
9. (…….)Sosyal örgütler arasında dayanışma yoktur.
10. (…….) Gönüllü kişilerce kurulmuş kurumlara resmi kurum denir.
11. (……)Sosyal örgütlerde gönüllülük esastır.
12. (……) Belediye, valilik gibi kurumlar resmi kurumlardır.
13. (……) Sivil toplum kuruluşlarına resmi kurum da diyebiliriz.
14. (……) Sivil toplum kuruluşlarına üye olanların kişisel beklentileri yoktur.
15. (……) Sosyal örgütlerin amacı insana hizmettir.
16. (……) Sosyal örgütler sağlık, eğitim, çevre gibi bir çok alanda çalışmalar yaparlar.
17. (……) Eğitim gördüğümüz okulumuz sivil toplum kuruluşudur.
18. (…….) Elektriğin bulunmasıyla gaz lambalarının kullanımı yaygınlaşmıştır.
19. (…….)Bilinçli tüketici, ihtiyaç duymadığı bir ürünü satın almaz.
20. (…….) Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır.
21. (…….)Teknolojinin bugüne gelmesinde ilk insanların hiç payı yoktur.
22. (…….)İnsanoğlu yaptığı her buluştan yararlanarak yeni buluşlar yapmıştır.
23. (…….)Miladi takvim güneş yılını esas alır.
24. (…….)Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur.
25. (…….)Teknolojik ürünler insanlar için faydalar sağlar ve hiçbir zararı yoktur.
26. (…….) Teknoloji sadece eğitim alanında birçok yenilikler getirmiştir.
27. (…….) Elektriğin kullanılmasıyla birçok teknolojik ürün evlere girmiştir.
28. (…….) İnsanların ihtiyaçları zaman içinde hiçbir değişikliğe uğramaz.

C) Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruların Doğru Seçeneğini İşaretleyiniz. (48p)

1) En küçük yerleşimi birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İl B) İlçe C) Kasaba D) Köy

2) Aşağıdakilerden hangisi en küçük sosyal kurumdur?
A) aile B)köy C) okul D) hastane

3) Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzdaki yönetim birimlerinden değildir?
A) il B) ilçe C) köy D) bölge

4) Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevlerinden değildir?
A) yol yapmak B) çevre temizliği yapmak
C) park yapmak D) okul yapmak

5) Vali hangi yönetim birimini yönetir?
A)köy B)ilçe C)il D)belde

6) Aşağıdakilerden hangisi ilçede bulunmaz?
A) Kaymakamlık B) Valilik
C) Okul D)Sağlık Ocağı

7) Ülkemizde milletvekillerini kim seçer?
A) halk B) cumhurbaşkanı
C) başbakan D) vali

8) Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisi kaymakam tarafından yönetilir?
A) ilçe B) köy C) il D) mahalle

9) Aşağıdakilerden hangisi bir yerel yönetici değildir?
A) Belediye başkanı B)Kaymakam
C) Köy muhtarı D) Mahalle muhtarı

10)Bir ilin en büyük yönetim görevlisi kimdir?
A)Belediye başkanı B)Vali
C)Kaymakam D)Muhtar

11) Aşağıdakilerden hangisi kendimizi güvende hissetmemizi sağlayan kurumdur?
A-Okul B-Belediye
C-Jandarma D-İtfaiye
12) Hangisi hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?
A-MEB B-ÇEKÜL C-AKUT D-TEV

F) Aşağıda pusula olmadığında kullanılan yön bulma yöntemlerinden 4 tanesini yazınız. ( 4 PUAN )

BAŞARILAR DİLERİM….
Snf Öğret. Murat BERGE
www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir