4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları

SOSYAL BİLGİLER 1. YAZILI DEĞERLENDİRME (ORTAK SINAV)

1.) Bir ham maddeyi işleyerek kullanılacak hale getirmeye “üretim “denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisinde üretim  yapılmaz.

 1. A) Mağaza B)  Fabrika                 C) İmalathane             D)  Atölye

2.)  “Kardeşim Metin, futbolda başarılıdır.Ben ise voleybolda daha başarılıyım.” Buna göre, bu iki kardeş     hangi açıdan birbirlerinden farklıdır?

 1. A) fiziksel özellikler B) ilgi ve yetenekler   C) kimlik özelliği        D) duygusal özellikler 

3.)    I.   Güvenlik   II. Oyun      III.  Sağlık          IV. Barınma    V. Sinema 

Hangisi ya da hangileri sosyal ihtiyaçlarımızdandır?

A)I,II,III,IV                          B) II, IV,V                 C) I,III, IV                 D) II ,V 

4.) Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürün  değildir?

 1. A) kağıt B) silgi                        C) ağaç                      D) tebeşir

5)   I.   Simit    II.   Çamaşır makinesi            III.   Buzdolabı          IV.  Dergi       V. Fırın

Yukarıda  verilen ürünlerden hangilerinin garanti belgesi vardır?

 1. A) II, III,V                    B) I, II                                     C) III, IV, V              D) IV,V

6.) I.   Ambalajının güzelliği    II. Fiyatı        III.  Modaya uygunluğu        IV. Kalitesi     V. İhtiyacı karşılaması

Bilinçli bir tüketici  için , alışveriş yaparken satın alacağı ürünün  hangi özellikleri önemlidir ?

A)I,II,III,IV,V                      B) II, IV,V                 C) II ,III,IV,V           D) I,II ,IV 

7.)Ürünlere belli standartlar getirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ? 

A)Üreticileri üretime teşvik etmek.                          B)Kaliteli , sağlıklı ürün üretimini sağlamak.  C)Üreticiler arasında rekabeti arttırmak.               D)Ürünlerde çeşitliliği sağlamak. 

8.)Aşağıdakilerden eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 

 1. A) buğday- ekmek B) deri – çanta C) zeytinyağı – ayçiçeği         D) petrol – benzin 

9.) Aşağıdaki çevre unsurları ve oluşum şekilleri ile ilgili eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) okul-beşeri unsur B) dağ-doğal unsur         C)tünel-doğal unsur          D) park-beşeri unsur 
 1. İnsanlar meslek seçimi yaparken neye dikkat etmelidir?
 2. A) kazanacağı paraya B) ilgi ve becerilerine uygun olmasına
 3. C) yaşına uygun olmasına D) gözde meslek olmasına

11.Mustafa Kemal’in önderliğinde başlattığı Milli Mücadelenin adı nedir?

 1. A) Çanakkale Savaşı B) Dünya Savaşı              C) Kurtuluş Savaşı            D) I.İnönü Savaşı    
 1. “Türk kültürüne ait bir enstrüman çalıyorum.” diyen bir kişi, aşağıdaki enstrümanlardan hangisini çalıyordur?
 2. A) piyano B)keman                 C)bağlama                            D)gitar
Maden Dağı dumandı,

Yolu dolan dolandı.

Yarim gitti gelmedi,

Yaş gözüme dolandı.

 

 1. Yandaki dörtlükten Maden Dağı ile ilgili bilgilerden        hangisine ulaşılamaz? 
 1. A) Deniz kıyısında olduğu B)Ulaşımın zor olduğu
 2. C) Yollarının dolanarak uzandığı D)Sisle kaplı olduğu

14.Kullandığımız kurşun kalemin bize ulaşıncaya kadar geçirdiği evrelerin örüntüsü aşağıdakilerden                           hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? 

 1. A) fabrika- ağaç – tüketici – kırtasiye                       B)  ağaç – fabrika – kırtasiye – tüketici
 2. C) tüketici – fabrika – kırtasiye – ağaç                         D)  ağaç – kırtasiye – fabrika – tüketici
 1. Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır? 
 1. A) Tomografi cihazı B)  Fotokopi cihazı         C)  Ultrason cihazı                         D) Steteskop 
 1. İnsanlar karanlık gecelerinde aydınlanmak için çeşitli yöntem ve araçlar kullanılmıştır.
 2. Gaz lambası                       II. Ampul                          III. Meşale                             IV. Mum

Bu yöntemlerin geçmişten günümüze gelişimi aşağıdakilerdenhangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. A) I – II – IV – III B) IV – II – I – III
 2. C) III – IV – I – II D) II – III – I – IV                                                                                             

NOT;Yukarıdaki  ilk 16 sorunun her biri 5 puandır.                                                            

17.Aşağıdaki   verilen sözcüklerle, ifadelerde  boş bırakılan yerleri  doldurunuz. ( 10 puan)      

son kullanma tarihi – –  temel ihtiyaçlar  –  bayram  –  –  Edison – 354 – radyasyon –

projeksiyon –Graham Bell –tekerlek –  ateş

 • Ampulü ……………………………………………….icat etmiştir
 • Ambalajla kaplı olan gıdaların üzerinde mutlaka ……………………………………… bulunmalıdur.
 • İnsanların beslenme, barınma, giyinme gibi ……………………………………..     ortaktır.
 • …………………………..İnsanlığın en önemli icatların­dan birisidir.
 • Milli veya dini bakımdan önemli olan ve kutlanan günlere …………………
 • …………….. eğitim alanında kullanılan teknolojik bir üründür..
 • İlk insanlarda aydınlatma ………..……………… bulunmasıyla başlamıştır.
 • Ay takviminde bir yıl……………………….. gündür.
 • Bilgisayar ve cep telefonu ……………………………………………..yayan teknolojik ürünlerdir.
 • Telefonu …………………….………………………….… icat etmiştir. 
 1. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) yazınız.(10p) 

(     )    12 Hayvanlı Türk Takvimi, tarihte Türklerin kullandığı takvimlerden biridir

(     )    Teknolojik ürünler, işlerin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.

(     )    Cumhuriyetin ilanından sonra ülkemizde Hicri takvim kullanılmaya başlamıştır.

(     )    Öğrenciler hayal gücünü geliştirmek için sürekli televizyon izlemelidir.

(     )    Tarihte ilk Ay yılını esas alan takvimi Sümerler, Güneş yılını esas alan takvimi ise Mısırlılar kullanmışlardır

(     )    Teknoloji alanında buluş, icat yapanlara mucit denir.

(     )    Güneş saatini günün her vakti kullanabiliriz

(     )    Güneş takvimi ile ay takvimi arasında zaman farkı yoktur

(     )    Miladi takvimin başlangıcı olarak Hz. İsa‘ nın doğumu kabul edilmiştir

(     )    Bilgisayar ve internetin  hiçbir zararı yoktur.

Başarılar dilerim J

www.sorubak.com

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 5 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.