4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları

…………… İLKOKULU
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARIDIR

A. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” harfini koyunuz. Yanlış olan cümlelerin doğrularını noktalı yerlere yazınız. (10p)

( ) 1. Sosyal bir grup iki veya daha fazla kişiden oluşur.
……………………………………………………………………………
( ) 2. Mahallede “yakan top” oynayan çocuklar bir grup oluşturur.
…………………………………………………………………………….
( ) 3. Resmi kurumlar sivil toplum kuruluşları tarafından kurulur.
………………………………………………………………………………
( ) 4. Hastaneler hem devlet hem de özel sektör tarafından açılabilir.
…………………………………………………………………………………
( ) 5. Sivil toplum kuruluşları gönüllülük ilkesine göre hareket ederler.
……………………………………………………………………………………..

B. Kutuda verilen kelime ve ifadeleri noktalı yerlere yazarak cümleleri tamamlayınız.(10p)

dayanışma sivil toplum kuruluşu sosyal örgüt resmî kurum sosyal kulüp sosyal grup

1. Toplumsal sorunlara çözüm üretmek amacıyla insanların bir araya gelerek kurdukları kuruluşlara …………………………….. denir.
2. Vatandaşlara hizmet vermek amacıyla devlet tarafından kurulan kuruluşlara ……………………… denir.
3. Okulumuzda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz etkinlikler için bir …………………….. üye olmalıyız.
4. Mahallemizde arkadaşlarımızla oyunlar oynayarak bir …………………………..……. oluştururuz.
5. Sosyal gruplar üyeleri arasındaki ……………………. duygusunu artırır.

C. Aşağıdaki soruları okuyarak cevaplarını altlarındaki noktalı yerlere yazınız. (20p)

1. Okulumuzda voleybol turnuvası düzenleyebilmemiz için hangi sosyal kulübe üye olmamız gereklidir?
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Bakıma muhtaç, kimsesiz ve yoksul durumda olan yaşlılar için açılan kurumlara ne ad verilir?
……………………………………………………………………………………………………
3. LÖSEV hangi amaçla kurulmuştur?
………………………………………………………………………………………………
4. Deprem, sel gibi afetler karşısında faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluşları hangileridir?
…………………………………………………………………………………………..
Ç. Aşağıdaki soruları okuyunuz. Doğru cevabın bulunduğu seçeneği işaretleyiniz. (60 p)

1. Bir ailede önemli kararlar ortak olarak alınıyor. Ev işleri aile bireyleri tarafından
paylaşılarak yapılıyor. Buna göre bu aile için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Ailede çocukların istekleri ön plandadır.
B) Ailede iş birliği vardır.
C) Aile üyeleri arasında dayanışma vardır.
D) Aile demokratik bir yapıya sahiptir.
2. Aşağıda yer alan sivil toplum kuruluşlarından biri diğerlerinden farklıdır. Farklı olan sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A) Türk Eğitim Vakfı
B) Darüşşafaka Cemiyeti
C) Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
D) Türk Kızılayı

3. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri sosyal kulüplerin yararlarındandır?

I. Sosyal dayanışmayı destekler.
II. Sosyal etkileşimi azaltır.
III. Bireysel yetenekleri geliştirir.

A) Yalnız I B) I ve III
C) Yalnız III D) I ve II

4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında hizmet vermek için açılan kurumlardan
biri değildir?
A) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
B) Aile Sağlığı Merkezi
C) İl Sağlık Müdürlüğü
D) Hastane

5. Resmi kurumlar, kamu hizmetlerini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulmuştur.
Bu kurumların giderleri devlet tarafından karşılanmakta olup yetkileri yasa ile sınırlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uymamaktadır?
A) Aile Sağlığı Merkezi B) Türk Kalp Vakfı
C) PTT D) Belediye

6. Sivil toplum kuruluşları;

I. Gönüllülük esasına göre çalışırlar.
II. Topladıkları bağışlarla faaliyetlerini yürütürler.
III. Devletten bağımsız çalışırlar.

Buna göre sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili hangi bilgi doğrudur?

A) Gelirlerini topladıkları bağışlardan elde ederler.
B) Çalışanlar hizmetleri karşılığında maaş alırlar.
C) Görev ve yetkileri devlet tarafından belirlenmiştir.
D) Resmi kurum çalışanları faaliyetlerine katılamaz.

7. Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nı ………………….…. ruhu ile kazandı.
Yukarıdaki cümleyi anlamlı bir şekilde tamamlamak için noktalı yerlere hangi kelime
gelmelidir?
A) yardımseverlik B) dayanışma
C) misafirperverlik D) duyarlılık
8. Aşağıda LOSEV ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Tebrik kartları yaparak satışa sunan bir şirkettir.
B) Kültür alanında hizmetlerde bulunan bir kuruluştur.
C) Amacı geleceğimizin sanatçılarını yetiştirmektir.
D) Sağlık alanında çalışmalarda bulunan bir kuruluştur.

9. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu değildir?
A) Türk Silahlı Kuvvetleri
B) Çevre Koruma Vakfı
C) Türk Eğitim Derneği
D) Türk Böbrek Vakfı

6. Aşağıda sivil toplum kuruluşlarının özellikleri verilmiştir.

I. Devletten bağımsız çalışırlar.
II. Toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlarlar.
III. Topladıkları bağışlarla faaliyetlerini yürütürler.

Bu özellikler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi bir sivil toplum kuruluşu değildir?

A) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
B) AKUT
C) Eğitim Gönüllüleri Derneği
D) LOSEV

11. Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından kurulan kurumlardan biri değildir?
A) Jandarma Genel Komutanlığı
B) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü
C) Türk Kalp Vakfı
D) PTT

12. Aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal gruba örnek olarak gösterilemez?

A) Mehmet ve Osman okula farklı yollardan gittiler.
B) Emine ve arkadaşları çıkaracakları okul gazetesi için birbirlerine destek olmaktadırlar.
C) Ahmet ve arkadaşları spor turnuvası düzenlemek üzere bir araya geldiler.
D) 4A sınıfı öğrencileri pikniğe gittiler.

1 Response

  1. ela dedi ki:

    çok güzel ve basit ya

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

22 − = 21

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.