4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016

4.sınıf sosyal bilgiler 1.dönem 1.yazılı soruları
Adı soyadı:………………………………………………
1- 19 Mayıs 1919’un milletimiz için önemi nedir?

A. Cumhuriyet bu tarihte ilan edil¬miştir.
B. Atatürk, bu tarihte Samsun’a çıka¬rak Millî Mücadele’yi başlatmıştır.
C. TBMM bu tarihte açılmıştır.
D. Millî Mücadele bu tarihte son bul¬muştur.

2- İyi bir yönetici nasıl olmalıdır?

A) Yalan söyleyebilmeli.
B) Kendini düşünmeli çok ve çok zengin olmalı.
C) Hem çok yetenekli, kilolu ve akıllı olmalı.
D) Güvenilir olmalı.
3- Bizimle ilgili bilgilerin yer aldığı aşa¬ğıdaki belgelerden hangisi kimlik belgesi özelliği taşımaz?

A) Evlilik cüzdanı B) Sürücü belgesi
C) Garanti belgesi D) Pasaport
4- Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır?

A.) On beş yaşına girince B.) Okulu bitirince C.) Evlenince D.) Okula başlayınca
5- Millî Mücadele’nin kazanılmasın¬da aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A. Türk hakinin kahramanlığı
B. Atatürk’ün liderliği
C. Birçok ülkenin Türkiye’ye askerî yardımda bulunması
D. Türk milletinin birlik ve beraberliği
6- Her birey kendisini diğer bireylerden ayıran bazı özelliklere sahiptir. Buna bireysel farklılıklar denir.

Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklılıklarımızdan biri değildir?

A) Fiziksel özelliklerimiz B) Yeteneklerimiz
C) Uyku ihtiyacımız D) İlgi alanlarımız
Sınıfı:4-A Numara:……

7- Aşağıdakilerden hangisi tüm birey¬lerin sahip olduğu benzer yönlerden biri değildir?

A) Her birey müzik dinlemeyi sever.
B) Her bireyin beslenme ihtiyacı var¬dır.
C) Her birey dinlenmek için uyur.
D) Her bireyin acıkma duygusu vardır.

8- Aşağıdaki davranışlardan hangisi başkalarının duygularına karşı du¬yarlı olduğumuzu gösterir?

A) Sevdiğimiz sanatçının konserini izlemek
B) Eşyalarımızı düzenli kullanmak
C) Sınıf başkanı seçilen arkadaşımızı tebrik etmek
D) Tuttuğumuz takımın maçına git¬mek
9- Türkiye Büyük Millet Meclisi ……………………. açılmıştır. Yukarıdaki cümleyi aşağıdakiler¬den hangisi ile tamamlarız?

A. 23 Nisan 1920’de B. 29 Ekim 1923’te
C. 23 Nisan 1923’te D. 29 Ekim 1920’de

10- Ülkemizde bizlere devlet tarafından verilen ve kişisel bilgilerimizi gösteren belgeye “nüfus cüzdanı” veya “hü¬viyet” denir.
Nüfus cüzdanımızda;
I. Kan grubumuz II. Medeni halimiz
III. Kardeşlerimizin ismi IV. Telefon Numarası

Bilgilerinden hangisi ya da hangileri yer almaz?
A) Yalnız I . B) I,II ve III
C) I ,II ve IV. D) III ve IV.
11-Doğum gününde hediye alan Ce¬ren’in duygularını aşağıdaki deyim¬lerden hangisi daha iyi ifade eder?

A) Gözlerinin içi gülmek B) Etekleri tutuşmak
C) Gözlerini kan bürümek D) Ağzı açık kalmak

12- Nüfus cüzdanımızda pek çok bilgi yer alır. Bu bilgilerin bazıları sadece bize aittir. Bazıları ise başka insanlarla aynı olabilir.

Buna göre, nüfus cüzdanımızda yer alan aşağıdaki bilgilerden hangisi sadece bize aittir?

A) Doğum yerimiz B) T.C. kimlik numaramız
C) Kan grubumuz D) Doğum Tarihimiz
13– I. Mustafa Kemal’in Samsun’a çık¬ması
II. Cumhuriyet’in ilanı
III. Büyük Millet Meclisinin açılması
IV. Sivas Kongresi

Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğ¬ru olarak verilmiştir?

A. I-II-III-IV B. I-IV-III –II
C. IV-I-III-II D. II-IV-I-III
14- Arkadaşımızın başarısını tebrik edip kutlamak aşağıdakilerden hangisini artırmaz?
A) Kıskançlığı B) Sevgiyi
C) Duyarlılığı D) Saygıyı
15- Bireyler arasındaki ………………….farklılıklarını kabul etmek…………….. olmanın gereğidir.

Bu cümleyi anlamlı hale getirmek için boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerini getirmeliyiz?

A. düşünce / hoşgörülü B. fikir / duyarlı
C. İhtiyaç / merhametli D. yetenek / cesur
16- Bir kişiyi diğer insanlardan farklı kılan özelliği aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Yüzümüz B) Boyumuz
C) Resim yapması D) Parmak izimiz
“Kuzenim çok uzun boyluydu. Uzun boyunun avantajını kullanarak çok güzel basketbol oynuyordu.”

17-Yukarıdaki durumu ifade eden bu kişi, kuzeninin hangi özelliğinden söz etmektedir?

A) Duygusal özelliğinden B) Düşünsel özelliğinden
C) Eğitim durumundan D) Fiziksel özelliğinden
18- Başka insanların duygu ve düşünce¬lerini fark edip bunları paylaşmaya “duyarlılık” denir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi duyarlılık örneği olabilecek bir dav¬ranıştır?

A) Yeni ayakkabılarımızla okula git¬mek
B) Arkadaşımıza doğum günü he¬diyesi vermek
C) Okula giderken servise binmek
D) Okul numaramızı ezberlemek
19- Nüfus cüzdanı nereden çıkartılır?

A) Hastanede B) Milli Eğitim Müdürlüğünde
C) Okulda D) Nüfus Müdürlüğünde
20- Aşağıdaki olayları kronolojik sıraya koyunuz.

(……) – Atatürk Cumhuriyet’i ilan etti.
(……) – Atatürk Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yumdu.
(……) – Atatürk Samsun’a çıktı.
(……) – Atatürk Harp Akademisi’nden mezun oldu.
(……) – Atatürk Selanik’te doğdu.
21- Bir arkadaşımızı daha iyi tanımak için onun hangi özelliğini bilmemize gerek yoktur?

A) Nüfus cüzdanının veriliş nedenini
B) Beğendiği müzik türlerini
C) Hoşlandığı yemek türlerini
D) İlgi duyduğu spor dallarını
22- Aşağıdaki tarihlerden hangisinin Millî Mücadele açısından bir öne¬mi yoktur?

A. 30 Ağustos 1922 B. 14 Şubat 1925
C.23 Nisan 1920 D. 19 Mayıs 1919

23- Aslı’nın zaman zaman arkadaşlarına karşı gösterdiği aşağıdaki duy¬gulardan hangisi olumlu değildir?

A) Saygı B) Kıskançlık
C) Özlem D) Sevgi

24- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir bireyin nüfus cüzdanında aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz ?

A) Medeni durumu B) T.C. kimlik numarası
C) Kardeş sayısı D) Doğum tarihi

25- Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerimizin davranışa dönüş¬mesine kötü bir örnektir?

A) Sorumluluğumuzu bilerek ödev¬lerimizi yapmak
B) Anne ve babamıza sabah kal¬kınca: Günaydın. demek
C) Yarışmasında birinci olan ar¬kadaşımızı tebrik etmek
D) Çantamızı karıştıran arkadaşımız¬la kavga etmek

www.sorubak.com

Her soru 4 puandır. 25×4=100 puan

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

5 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.