4.sınıf ışık ve ses ünite değerlendirme soruları

4.sınıf ışık ve ses ünite değerlendirme soruları 

1. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık kaynağıdır?
A) Elektrik feneri B) Mum C) Ay D) Güneş
2. Doğal ışık kaynağı yandakilerden hangisidir?A) Güneş B) Yıldızlar C) Ateş böceği D) Mum
3. Bir ışık kaynağından çıkan ve ışığın yolunu belirten doğrulara ne ad verilir?
A) Doğru ışık B) Soğuk ışık C) Aydınlanmış ışık D) Işık ışını
4. Yandakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?A) Güneş B) Ay C) Gaz lambası D) Elektrik lambası
5. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık yaymaz?
A) Ateş böceği B) Yıldız C) Güneş D) Kömür
6. Aşağıdakilerden hangisi yanma sonucu çıkan alevle çevreye ışık yaymaz?
A) Ateş B) Kandil C) Mum D) Elektrik ampulü
7. Işık, bir maddenin hangi özelliğinde değişiklik yapar?
I. Koku II. Tat III. Renk
A)Yalnız-I B) Yalnız I-II C) Yalnız 1I-IV D) I-II ve III
8. Işık ışınları nasıl yayılır?A) Doğrusal olarak B) Dairesel olarak C) Eğrisel olarak D) Titreşerek
9. Işık aşağıdaki ortamlardan hangisinde en hızlı yayılır?
A) Havada B) Suda C) Camda D) Merceklerde
10. Bir ışık kaynağından ışık alarak, görünür hale gelen cisimlere ne ad verilir?
A) Saydam cisim B) Aydınlatılmış cisim C) Mat cisim D) Yapay ışık kaynağı
11. Kaç çeşit ışık kaynağı vardır?A) Bir B) iki C) üç D) beş
12. Beyaz ışığı hangi renklerin bileşimi verir?
A) Kırmızı-yeşil-mavi B) Sarı-yeşil-mavi C) Turuncu-kırmızı-mavi D) Kırmızı-mavi-san
13. En parlak olan ışık hangisidir? A) Kırmızı B) Sarı C) Beyaz D) Yeşil
14. Aşağıdaki renklerin karışımı başka bir rengi oluşturuyor. Bu renk oluşumuna aykırı olan hangisidir?
A) Sarı ışık + Mavi ışık = Beyaz ışık B) Meganta ışık + Yeşil ışık = Beyaz ışık
C) Mor ışık + Kırmızı ışık = Beyaz ışık D) Işığın 6 rengi == Siyah ışık
15. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Görme duyumuzla algıladığımız enerjiye ışık denir. B) Isı yoluyla ışık oluşturan cisimlere sıcak ışık kaynağı denir.
C) Işığın yayılabildiği ortamlara saydam ortam denir. D) Işığın yayılamadığı ortamlara saydam ortam denir.
16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Işık en büyük enerji kaynağıdır. B) Göz dünyaya açılan ışık penceresidir.
C) Yanlış ve fazla kullanılan ışık kirlilik yaratır. D) Otomobilin uzun yanan farları hiç tehlike ve kirlilik yaratmaz.
17. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Işık sekiz renkten oluşmuştur. B) Yaz ayında siyah renk terletmez
C) Beyaz renk tüm renklerin karışımıdır. D) Yanlış yerde yanlış kullanılan ışık, ışık kirliliği yaratır.
18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Işık her ortamda aynı ölçü ve hızda yayılır. B) Işık enerji şekli değildir.
C) Işığın doğru yolla yayılmasıyla gölge ve yarı gölge oluşur. D) Işık yalnızca doğru boyunca yayılmaz.
19. “Güneş girmeyen yere, doktor girer” atasözünden hangi seçenekteki sonucu çıkaramayız?
A) Mikroplar karanlık yerleri çok sever. B) Güneş ışınları bazı hastalıkları önler.
C) Güneş ışınları mikrop öldürücüdür. D) Güneş girmeyen yerde doktor hasta muayene edemez.
20. Aşağıdakilerden bir tanesi yanlıştır ve o yanlışı siz bulunuz?
A) Işık ışınları bir doğru boyunca demetler halinde yayılırlar.
B) Işık ışınları, birbiri içerisinden geçerler, fakat birbirlerini etkilemezler.
C) Işık kaynağından tek bir ışın elde etmek mümkün değildir.D)Işık ışınının en kötü yayıldığı yer, boşluk ve havadır.
21. Hangi ışık kaynağına doğrudan bakmak tehlikelidir?a) Lamba b) Vitrin ışıkları c)Güneş d) Mum ışığı
22. Yandakilerden hangisi ışık üretir?a) Ay b) Ayna c) Mum d) Cam
23. Ayna ve alüminyum folyo birçok cisme göre neden daha parlak görünürler?
a)Yüzeyleri pürüssüz olduğu için ışık kaynağından gelen ışınları daha iyi yayarlar.
b) Diğer cisimlerden daha çok ışık üretirler.c) Işık kaynağından aldıkları bütün ışınları emerler.
d) Hem ışık üretirler, hem de diğer ışık kaynaklarından gelen ışınları yayarlar.
24. Aşağıda ışık hakkında verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a) Bir cismi görebilmek için gözümüzden cisme ışık gitmelidir. b) Işık bir enerji türüdür.
c) Işık çevre kirliliğine neden olmaz. d) Işık miktarı arttıkça aydınlanma azalır.
25. Aşağıdaki aydınlanma teknolojilerinden ilk olarak hangisi bulunmuştur?
a) Floresan ampul b) Işıldak c)Ampul d) El feneri
26. Yandakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? a) Gaz lambası b)Ay c) Yıldız d) Ateş böceği
Aşağıda yazılı olan cümlelerin arasını doldurduğunuzda anlamlı ve doğru bir cümle elde etmiş olacaksınız. Onun için aşağıdaki boş bırakılan yerlere uygun gelen doğru kelimeleri doldurarak, doğru cümleleri kurunuz.
1. Işık bir………………………….. çeşididir
2. Çevrelerin……………………………. diğer cisimlerin görünmesini sağlayan ışıklı cisimler………………… denir.
3. Güneş, yıldızlar ve ateş böceği…………………………… dır
4. Mum ve gaz lambası………………………….. kaynaklarıdır.
5. İnsan yapısı olan ışık kaynaklarına …………………………………. kaynakları denir.
6. Sıcak ışık kaynakları……………………………. dır.
7. Elektrik lambasında akkor hale gelen metal tel………………………….. ve ……………………… verir.
8. Soğuk ışık kaynakları yalnız ……………………………………… yayar.
9. Işık en iyi………………………………… ve …………………………………. yayılır.
10. Işığın büyük bir bölümünü geçiren maddelere ………………………………. maddeler denir.
11. Işığı az geçiren maddelere ………………………………………. maddeler denir..
12. Işık kaynakları……………………………………….. ışın yayar.
13. Işık kirliliği………………………………………….. gereksiz harcanmasına ve ekonomik kayba yol açar.
14. Işık …………………………. yayılır ve ………………………. aydınlık sağlar …………………. neden olur.
DOĞRU –YANLIŞ SORULARI (IŞIK)
1. Işık bir enerjidir. D Y
2. Görme duyumuzla algıladığımız enerjiye ışık denir. D Y
3. Işıktan oluşan cisimlere aydınlanmış cisim denir. D Y
4. Soğuk ve sıcak ışık kaynakları aynı anlamı taşır. D Y
5. Işık doğrular boyunca her yönde yayılır. D Y
6. Güneş en büyük ısı ve ışık kaynağıdır. D Y
7. Cam, hava, su gibi maddeler ışığı geçirmez. D DY
8. Bir enerji türü olan ışık, ışık ışını denilen doğrularla yayılır. DY
9. Işığın yayılma hızı, sesin yayılma hızından daha büyüktür. D DY
10. Ayna gibi yüzeylere çarpan ışık yansımaz. DY
11. Kentlerdeki gereğinden fazla ışıklandırma, ışık kirliliği yaratmaktadır. D Y
12. Işık kaynaklarının farklı olması, ışık ışınlarının doğrusal yolla yayılmasında değişiklik oluşturmaz. D Y
13. Işığın yayılma hızı, ortamın özelliklerine bağlı değildir. D Y
14. Işık kirliliği enerji kaybına neden olur. D Y
15. Işık veren cisimler ısı da yayarlar. DY
16. Ateş böceği, yapay ışık kaynağı olarak bilinir. D Y
17. Sıcak ışık kaynağı, hem ışık hem de ısı enerjisi yayar. D Y
18. Pürüzlü yüzeylere düşen ışık dağınık yansır. D Y
19. Başka ışık ışını tarafından aydınlatılan cisimler karanlık cisimler yani aydınlatılmış cisimlerdir. D Y

20. Geçmiş zamana göre, şimdiki zamanda aydınlanma teknolojilerinde gerileme olmuştur. D Y

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 4

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.