4.sınıf ışık ve ses tema değerlendirme testi çöz

IŞIK VE SES ÜNİTESİ DEĞERELENDİRME TESTİ

Aşağıdakilerden hangisi ışık için yanlış bir bilgidir?

A) Işık bir enerjidir. B) Işık dalgalar halinde yayılır.
C) Işık çevremizi görmemizi sağlar. D) Işık enerjisi başka enerjilere çevrilebilir.
Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?
A) mum B) ay                           C) yıldızlar                 D) güneş
Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?
A) Şimşek             B) ateş böceği             C) yıldızlar                 D) ampul
“Işık yayarak çevresini aydınlatan her cisim ……………………. . “ tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanırsa doğru bir ifade olur?
A) ışık kaynağıdır B) doğal ışık kaynağıdır
C) yapay ışık kaynağıdır D) sıcak ışık kaynağıdır
Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi soğuk ışık kaynağıdır?
A) ampul B) mum                      C) güneş                     D) floresan
Aşağıdaki anlatımlardan hangisi sıcak ışık kaynağını doğru tanımlar?
A) Işık yayarken ısıda yayarlar. B) Işık yaydıkları halde ısı yaymazlar.
C) Isı yaydıkları halde ışık yaymazlar. D) Işığı parlak olan kaynaklardır.
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi aydınlanma teknolojisinin gelişmesine en büyük katkıyı sağlamıştır?
A) Newton B) Thomas Edison                 C) Einstein                 D) Fleming
Aşağıdakilerden hangisi geçmişte kullanılan ışık kaynaklarından değildir?
A) gaz lambası B) ateş                        C) meşale                    D) neon lambalar
Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı olmadığı halde çevresine ışık yayıyormuş gibi algılanan   maddelerden biri değildir?
A) reflektör B) ayna                       D) aliminyum folyo                D) gaz lambası
Işığın hesap makineleri vb. araçları çalıştırması bize hangi özelliğini gösterir?
A) Cisim olduğunu B) madde olduğunu
C) enerji olduğunu D) somut olduğunu
Aşağıdakilerden hangisi ışık ışınlarının yayılma şeklini doğru olarak belirtmektedir?
A) doğrular halinde                         B) dairesel şekilde
C) dalgalar halinde D) yatay halde
“ Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına ışık kirliliği
denir. “

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonucu değildir?

A) Kaplumbağaların yaşamlarını olumsuz etkilemesi
B) Göçmen kuşların göç yollarını kaybetmelerine neden olması.
C) Gök cisimlerinin incelenmesini olumsuz etkilemesi
D) Sokakların daha güvenli hale gelmesi

 

Aydınlatma teknolojilerinin gelişmesine önayak olan ilk icat aşağıdakilerden hangisidir?
A) ampul B) floresan                  C) meşale                    D) gaz lambası
Göz sağlığımızı korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?
A) Aydınlatma çok parlak veya loş olmamalıdır.
B) Işık doğrudan göze gelmemelidir.
C) Yazı yazarken veya kitap okurken ışık soldan gelmelidir.
D) İyi görebilmek için ışık direkt gözümüze gelmelidir.
Ses çıkaran her varlık ses kaynağıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ses kaynağı değildir?
A) İnsan B) stetoskop               C) rüzgâr                    D) hayvan
Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynaklarından biri değildir?
A) su sesi B) rüzgâr sesi              C) düdük sesi             D) gök gürültüsü
Ses hangi ortamda en hızlı yayılır?
A) sıvılarda B) katılarda                C) gazlarda                 D) boşlıkta
Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir?
A) titreşmesi B) ısınması                  C) soğuması                D) hareket etmesi
Aşağıda sesle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ses bir enerjidir.
B) Ses dalgalar halinde yayılır
C) Ses doğrusal bir yolla yayılır.
D) Ses kaynağından uzaklaştıkça daha az duyulur.
Çevremizdeki bütün sesleri duyamayız. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A) Çok şiddetli olması B) Ses kaynağının çok uzak olması
C) Sesin şiddetinin düşük olması             D)  Sesin kaynağından çıkan sesin ince olması
Bir engele çarparak geri dönen sese ne ad verilir?
A) yankı B) megafon                C) fısıltı                      D) gürültü
Aşağıdakilerden hangisi sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?
A) Sesin dalgalar ahalinde yayılması B) Çok  şiddetli seste camların kırılması
C) Ses kaynağının uzak yada yakın olması D) Titreşen nesnelerin ses çıkarması
Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Işık ve ses bir maddedir.
B) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.
C) Her nesne ses çıkarabilir.
D) Sebze ve meyvelerin kızarması ışığın enerji olduğunu kanıtlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 3 = 2

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.