4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık Ve Demokrasi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları 2016-2017

Yazılı Sorularını İndirmek İçin Tıklayınız

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI …………………… İLKOKULU

4. SINIF 1.DÖNEM İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ 2.YAZILISI
Adı-Soyadı:                                                                        No:                          Puan:

1-Aşağıdaki Cümlelerden Doğru Olanın Başına ‘D’ Yanlış Olanın Başına ‘Y’ Yazınız.(15 p)

( ) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
( ) Hak ve özgürlük sadece bizim için vardır.
( ) Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
( ) Bütün insanlar özgürlük, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.
( ) Kişilerin adaletsizliği yalnızca kendilerini ilgilendirir.
v ( ) Çocuk haklarına göre çocuklar asker olabilir.v ( ) Temel haklarımız anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. v ( ) İstediğimiz müziği dinleyebilmek bir özgürlük göstergesidirv ( )Arkadaşımız gözlük taktığı için onunla alay edebiliriz.

( ) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız.
( ) Temel haklar başkasına devredilebilir.
( ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır.
( ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
( )Başkalarının davranışlarına anlayış gösteren duyguya hoşgörü denir.
( )Farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerler toplumsal yaşamı zenginleştirir.
AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.

1- Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz?(4 Puan)

A) Uzlaşıcı olmak B) Yasalara uymak
C) Hoşgörülü olmak D) Ayrımcı olmak

2- Okul zamanı gelen bir çocuk hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? ( 4 p )

A)Çalışma hakkı B) Mülkiyet hakkı

C) Eğitim hakkı D) Yaşama hakkı

3-Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ( 4 p )

A) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
B) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
C) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
D) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir

4-Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden savaştı? ( 4 p )

A)Para için B)Dinlenmek için C)Özgürlük hakkı için D)Haberleşme Hakkı için

5-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 4 p )

A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır.
D) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır.

6-Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( 4 p )

A)Her insan 18 yaşına kadar çocuk sayılır.

B) UNİCEF çocuklara yardım eden bir kuruluştur.
C)Çocuklar eğitim almada özgürdür, isterse alır istemezse almaz.

D) Türkiye uluslararası çocuk haklarını imzalamıştır.

7- Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir? ( 4 p )

A)Seçme seçilme hakkı B)Yaşama Hakkı

C)Eğitim hakkı D)Özel hayatın gizliliği

8- Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir?(4 Puan)

A) Kavga etme B) Beslenme
C) Giyinme D) Eğitim alma

Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? ( 4 p )
A) Adalet B) Paylaşma
C)Yardımlaşma D) Kıskançlık

Başka bir insana ait günlüğü izinsiz olarak okuyan birisi hangi insan hakkını ihlal etmiştir?
( 4 p )

A)Yaşam hakkı

B)Özel yaşamın gizliliği hakkı

C)Konut dokunulmazlığı hakkı

D)Mülkiyet hakkı

12.İnsan;akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur. Çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme,vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir. Bu nedenle insan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar? ( 5 p )

A)Başkaları ile alay etmek

B)Suyu tasarruflu kullanmak

C)Yalancı şahitlik etmek

D)Hasta ziyaretlerine gitmemek

13.İnsanın kendisine, ailesine, başka insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşı sorumlulukları vardır.

Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biri değildir? ( 5 p )

A) Eve zamanında gelmek
B) Odamızı temiz tutmak
C)Okul koridorlarında koşmamak

D)Ev işlerine yardımcı olmak

Aşağıdakilerden hangisi ilkokul 4. sınıfa giden bir öğrencinin evde alabileceği sorumluluklardan biri değildir?( 5 p )
A)Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.

B)Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.

C) Evin alışverişini yapmak.
D) Her sabah yatağını düzeltmek.

15-Hak deyince aklınıza ne geliyor? ( 5 p )

A)Bir şeyi yapma yetkisi

B) İsteğine göre hareket etme yetkisi
C) Zamanımızı en güzel şekilde geçirme yetkisi
D) Sorumluluk sahibi olma yetkisi

16-Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmeye ne denir?(4p)

Sorumluluk B)Özgürlük C)Hak D) Yetki

17. Aşağıda verilen kavram ve tanımları doğru bir şekilde eşleştirelim.. ( 6 p )

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

17 + = 19

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.