4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1.dönem 2.yazılı 2015-2016

1. DÖNEM 2. İNSAN HAKLARI YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ SINAVI

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (15×4=60 puan)
1. İnsan aşağıda verilenlerden hangisini aklı sayesinde yapabilir?

A) Soluk alıp vermek B) Soğuk havada titremek C) Sıcakta terlemek D) Doğru ile yanlışı ayırt etmek

2. Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
B) Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir.
C) Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
D) Hak ve özgürlüğümüze zarar gelirse, yasal yollara başvurulmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri olamaz?

A) Sağlıklı yaşama hakkı B) Askerlik yapma hakkı C) Yeterli beslenme hakkı D) Eğitim görme hakkı

4.İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter?
A) Doğumdan 18 yaşına kadar. B) 18 yaşından ölene kadar.
C) Doğumdan ölüme kadar. D) Okula başlamasından okul bitene kadar
5. Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?
A) Eğitim hakkı. B) Otomobil kullanma hakkı.
C) Bir işte çalıştırılma hakkı. D) Seçimlere katılma hakkı.
6.Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır?
A- Bireyin kendisi B- Aile C- Devlet D- Öğretmen

7. Hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan birisidir?
A) Yerlere çöp atmamalıyız B) Sıraya girerek alış veriş yapmalıyız
C)Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız D) Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz
8. Okul kantininden alış veriş yapmak için sıraya giren bir öğrencinin bu davranışından aşağıdakilerden hangisine sahip olduğu anlaşılır?
A) Haksızlık yaptığı B). Güç kullandığı C) Sorumluluk sahibi olduğu D) Acele etmeyi sevdiği

9. Bize göre farklı olan kişilik özelliklerinden kötü diye nitelendirmek aşağıdakilerden hangisine yol açar?

a. Toplumda huzursuzluk oluşur b. İnsanlar daha iyi kaynaşır
c. İnsanların birbirine karşı saygısı artar. d. Sorumluluk bilinci yaygınlaşır.

10. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki farklı kişilik özelliklerine örnek gösterilmez?
a. Sakin- hareketli b. dağınık- düzenli c. çekingen- girişken d. zeki- akıllı

11. “İki şeyin her yönden denk olması, yasalar önünde ayırım yapılmamasıdır.” cümlesi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?
a. Eşitlik b. Adalet c. Hak d. Sorumluluk

12. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Akıllı olması B) Merak etmesi C) Ses çıkarması D) Soru sorması

13. İnsanın tarihi olması ve geçmişini bilmesi ona nasıl bir fayda sağlar?
A. Doğar B) Büyür C) Okula gider D) Geleceğine yön verir

14. İnsanların bir arada yaşamasının amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A. Devlet kurar B) Eğlenir C) Kurallar koyar D)Kurallara uyar

15. Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?
A) Gülmesi B) Konuşması C) Spor yapması D) Beslenmesi
16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin özgürlük, sorumluluk ve hak olduğunu ( X ) işaretleyiniz (10 Puan)

ÖZGÜRLÜK HAK SORUMLULUK
Zil çaldığında teneffüse çıkmak
Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek
Ödevlerimizi zamanında ve düzgün yapmak
Sınıfta belirlenen kurallara uyarlar
Düşüncelerini özgürce ifade edebilme.

17. Aşağıda verilen kavram ve tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz ( 10 Puan )

1 HAK
2 ÖZGÜRLÜK

3 SORUMLULUK

4 İHLAL
5 KISITLAMA
Kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesidir.
Bir özgürlüğün sağlanması için kişiye anayasa ve kanunlar ile tanınmış yetkilerdir.
Yasa ve düzene uymama durumudur.
Başkalarına zarar vermeden istediğini yapabilmektir.
Önceden verilmiş olan hak ve hürriyetlerin sınırlarının daraltılmasıdır.
18. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D ), yanlış olanların başına ( Y ) harfi koyunuz. ( 10 puan)
1.(…………) Sevgi, saygı, hoşgörü gibi değerler, hak ve özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
2.(………..) İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
3.(………..) Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
4.(………..) Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
5.(………..) Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız
19.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. ( 10 Puan)
18 yaşına- çalıştırılamaz – oy kullanmak – eğitim – yaşama hakkı

1. İnsanları en temel hakkı ……………………………………………. dır.
2. Çocuklar zorla bir işte……………………………………………………..
3. ……………………………….kadar herkes çocuktur.
4. Her çocuğun………………………görme hakkı vardır.
5. …………………………………………………..için 18 yaşını bitirmek gerekir.

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

74 + = 81

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.