4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 1.dönem 1.yazılı sınavı 2015-2016

Adı Soyadı:………………………..
No:……

BAĞCILAR İLKOKULU 4. SINIF İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ DERSİ
1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI
Her İnsan Eşit ve Onurludur
O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin güney eyaletlerinde zenciler (siyahiler) ve beyazlar otobüslere ayrı kapıdan biniyor, kendilerine ayrılmış,ayrı yerlere oturuyorlardı.Zenci(siyahi) bir bayan olan Rosa Parks bir gün Alabama’da otobüse bindi ve siyahlara ayrılan bölümde yerine oturdu. O otobüste bir beyaz adam, beyazlara ayrılan yerde yer bulamayınca, zencilere ait bölümde oturmakta olan Rosa Parks’ın yanına gelip,sert bir şekilde:
-Pis zenci..!Kalk koltuğundan…! Dedi.
Kalkıp kendisine yer vermesini istedi.
Şoför de kalkması için uyardı ama Parks insan onurunu kırıcı bu durumu kabule etmedi ve yerinden kalkmadı.Beyaz adamın aşağılayıcı bu tavrına onurlu davranarak tepki gösterdi.Tutuklandı ve hapse girdi.
Olay duyulduktan sonra siyahiler insan onurunu,eşitliğini korkmadan savunan,ayrımcılığa karşı Rosa Parks’a destek oldular.Otobüslere binmediler, her yere yürüyerek gittiler…
Düzenlenmiştir
A-Aşağıdaki soruyu yukarıdaki örnek olayı okuyup cevaplayınız:

1-)Örnek olayda anlatılana göre insan haklarına aykırı olan durum nedir?(8p)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2-)Örnek olayda anlatılan insan haklarına aykırı durumu düzeltmek için ne yapmak gerekir? (8 p)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

B-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız. ?(7p)
( )Bütün çocukların eğitim hakkı vardır.
( )İnsanlar 20 yaşına kadar çocuk sayılır.
S
( )Devletler sıkıyönetim,seferberlik,savaşgibi durumlarda yaşama hakkı hariç bütün hak ve özgürlükleri kısıtlayabilir
( )İnsan haklarının kullanımı kişinin ölümü ile bitmez.
( )İnsan hakları bir nimet olan insanın onuruna saygıdır.
( )Beslenme ve barınma yaşama hakkıyla ilgilidir.
( )Özgürlük sınırsızıdır.
C-Aşağıdaki boş bırakılan yerlere yukarıda verilen kavramlardan uygun olanları bulup yazınız?(10 P)

1-İnsanları bir araya getiren duygunun adı …………….dir.
2-……………………….başkalarına zarar vermeden istediğimiz şeyleri yapma serbestliğidir.
3-İnsanlar arasında din,dil,ırk,cinsiyet,mezhep,
zengin-fakir ayrımı yapmadan davranmak ………………..……………..ilkesine uygundur.
4-Herkes eşittir.Adam öldürüp bu eşitliği bozana cezasını,çok çalış doktor olana ödülünü vermek………………….…….olmaktır.
5-Bir şeyi çok çalışıp elde etmeye ya da sahip olmaya,sahip olduğumuz şeyi kullanma yetkisine…………………….denir.
D-)1-) İnsanı diğer canlılardan ayırt eden en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (4 p) www.sorubak.com
A. İyi-kötü ayrımını yapabilmek
B. Soğuk havada titremek
C. Sıcak havada terlemek
D. Soluk alıp vermek

2-)İnsan aşağıdakilerden hangisi akıl sayesinde yapmaz?
(4 p)
A. İyi ile kötüyü ayırt etmesi
B. Oksijensiz kalınca ölmesi
C. Az ile çok olanı bilmesi
D. Doğru ile yanlışı ayırt edebilmesi

3-) İnsan,iyi-kötü ayrımını yapan aklının değil,”NEFRET”duygusunun etkisinde kalırsa aşağıdakilerden hangisini yönelir? (4 p)
A.sevgi-dostluğa B.doğruluk-dürüstlüğe C. zulüm-düşmanlığa D. adalet-kardeşliğe

4-) ”İnsanları diğer canlılardan ayıran en temel özelliklerden biride vicdan (acıma) duygusuna sahip olmaktır.” Buna göre ;akıllı olan ama vicdansız olan bir insan aşağıdakilerden hangisini yapar? (4 p)
A. İnsanların yararına çalışır
B. Yaşlılara ve engellilere yardım eder.
C. Fakir ve kimsesizlere yardım eder.
D. Çıkarı için yalan söyler

5-) Aşağıdakilerden hangisi akıl ve vicdan sahibi olan insanın “SEVGİ” duygusundan kaynaklanmaz? (4 p)
A. eşitlik-adalet B. güzel-doğru
C. nefret-zarar D .sevgi-fayda

6-) Aşağıdaki varlıkların hangisinin mülkiyet hakkı tek bir kişiye ait olabilir?
A.otomobil B.okul C.ormanlar D.belediye otobüsü
7-) İnsani değerler aşağıdaki kavramları içermez? (4 p)

A.Sevgi B.Mutluluk C.Düşmanlık D.Huzur
😎 “İnsan akıl ve vicdan sahibi olduğu için yaptığı eylemlerden sorumludur…”
Akıl ve vicdan olmayan:Bebekler,akıl hastaları (deli)ve hayvanlar eylemlerinden sorumlu değillerdir.
Buna göre aşağıda verilen olaylarda eylemi yapan varlık sorumsuzluk yapmıştır denilebilir? (4 p)

A.Tilkinin karganın peynirini yemesi.
B.Fakir bir adamın geçinmek için çalışması.
C.Akıl sağlığı olmayan zengin birinin fakirlere yardım etmemesi.
D. Zengin bir adamın fakirlere yardım etmemesi.

9- ) I-Akıl
II-Vicdan
III-Para
IV-Sevgi
İnsan,insani değerleri yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri sayesinde üretebilir?(4 p)
A.Yalınızca I B.I-II C.I-II-IV D.Hepsi

10-) Aşağıdakilerden hangisi bir çocuk bir hakkı değildir?
A.Beslenme hakkı
B.Eğitim görme hakkı
C.Seçimlerde oy kullanmak hakkı
D.Sağlık hakkı

 

11-) Yukarıdaki şemada insanı insan yapan değerler verilmiştir Buna göre “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? (4 P)
A) Özgürlük B) Kardeşlik
C) Dostluk D) Bencillik

12-) ●-Yaşama Hakkı ⃝-Futbol ∆-Eşitlik Ω-Özgürlük

Herhangi bir yerde insan haklarının olabilmesi ya da gerçekleşebilmesi için yukarıda verilen hak- ilke ya da unsurların hangilerinin bir arada olması şarttır? (4 P)

A-●-∆- Ω
B.∆- Ω
C. ●-∆
D.●- ⃝-∆-Ω

13-) Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerden biri olamaz? (4 P)
A. Ülkeden ülkeye değişir.
B.Devredilemez,engellenemez,vazgeçilemez haklardır.
C.Tüm insanlar için geçerlidir.
D.Doğuştandır.

14-) İnsan haklarının kullanımı ne zaman başlar ne zaman biter?(4 P) www.sorubak.com
A.0-18 Yaş arasında
B. Doğum ile ölüm arasında
C.18-60 Yaş arasında
D.60 Yaşından sonra

E-) İnsan hakları ile ilgili 2 tane soru sorup yazınız?(6 p)

1……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

F)-Aşağıda verilen temel hak ve özgürlükleri uygun olan kavramlarla çizgi çizip eşleştiriniz: (5 P)

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 6 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.