4.sınıf fen teknoloji 2.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

 1. Kırmızı ışıkta duran bir araba yeşil ışık yandığında hareket etmeye başlıyor. Buna göre aracın hareketiyle ilgili olarak ne söylenebilir?
 2. a) Yavaşlayan harekettir. b) Yön değiştiren harekettir.
 3. c) Hızlanan harekettir. d) Aracın hızı sabittir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin sesi içindeki havanın titreşmesiyle oluşur?
  a) Davul b) Mandolin c) Flüt                         d) Keman

 

 1. I. Hareket halinde olup olmadığı II. Uzaklaştığı ya da yakınlaştığı
  III. Bu sesin hangi renk bir araçtan geldiği
  Bir aracı görmeden sadece sesini dinleyerek aracın durumu hakkında aşağıdakilerden hangileri tahmin edilebilir?
 2. a) Yalnız III b) I – II c) II – III                      d) I – II – III

4.Aşağıdaki olayların hangisinde ses artış göstermektedir?
a) Ambulans uzaklaştığında                          b) Çağlayana yaklaşıldığında
c) Ses kaynağından uzaklaşıldığında                         d) Lunaparktan uzaklaşıldığında

 

 1. Pelin’ in yaptığı hareketlerde hangisi itme kuvvetine örnek olarak gösterilebilir?
 2. a) buzdolabını açması b) kanepeye oturması
 3. c) saçından tokasını çıkarması d) çekmeceyi kapatması

 

 1. Hareketli cisimleri durdurabilen, duran cisimleri hareket ettirebilen, yön ve şekil değişikliğine sebep olan etkiye ……. denir.

Cümlesini tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hareket b) kuvvet c) itme                        d) çekme

 

 1. Sarmısak ezen Oya’nın sarmısağa uyguladığı kuvvet cismin neyini etkiler?
 2. a) ağırlığını b)  kütlesini                   c) şeklini                        d)  rengini

 

 1. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
 2. a) el feneri b) mum                       c) gaz lambası                d)  Güneş

 

 1. Kemiklerimizi birbirine bağlayan ve uygun  yerlerinden  bükülmelerini sağlayan  yapı  hangisidir?
 2. a) eklem b) kas                                c) omurga                           d) lif

 

 1. Işık kirliliğini önlemek  için  aşağıdakilerden  hangisi  yapılmalıdır?
 2. a) Gündüz vakitlerinde  lambaları  açmalıyız.                                     b) Gereksiz  lambaları  söndürmeliyiz.
 3. c) İyi aydınlatma  elde  etmek  için  fazla  ışık  kaynağı  kullanmalıyız. d) Gökyüzünü  aydınlatmalıyız.

 

 1. Mehmet yaptığı deneyde dereceli silindire 350 mL’ lik su koyuyor. Suyun içine bir tebeşir atıp dereceli silindirden suyun hacmini yeniden okuyor. Mehmet yeni değeri 362 mL olarak okuduğuna göre tebeşirin hacmi kaç mL’ dir?
 2. a) 12 mL b) 10 mL c) 350 mL                             d) 45 mL

 

 1. Bazı cisimler, ortamda bulunan ışık kaynaklarının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bu cisimlere örnek değildir?
 2. a) ateş böceği b) alüminyum folyo c) çelik tencere          d) ayna

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliğini önlemek için alınacak önlemler arasında sayılamaz?

a) Işığın gökyüzüne yönelmesi kesilmelidir.

b) Reklam ve ilan ışıklandırmaları belirli bir saatten sonra kapatılmalıdır

c) Işık sadece aydınlatılacak yere yöneltilmelidir.

d) Turistlerin dikkatini çekmesi için binaların dış cepheleri aydınlatılmalıdır.

 

 1. Ses tellerimiz nasıl titreşir?

a) akciğerlerden gelen hava ile b) akciğerlere giden hava ile

c) konuştuğumuz için d) bağırdığımız için

 

 1. Aşağıdaki tümcelerden, doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(    ) Opak  maddeler  ışığı  geçirir.

(    ) Plastik  yapay  bir  maddedir.

(    ) Donmakta  olan su  ısı  verir.

(    ) Kuvvet uygulayarak  bir  cismin  hızını,yönünü ve şeklini değiştirebiliriz.

(    ) Görebilmek  için ışığa  ihtiyaç vardır.

(    ) Geceleri varlıkları net olarak göremememizin nedeni , onlardan gözümüze yeterli ışık gelmemesidir.
(    ) Ayna, çelik tencere, teneke yapay ışık kaynaklarıdır.
(    ) Işığın yanlış zamanda,yanlış yerde,gereksiz ve fazla kullanımı toprak kirliliğine neden olur.
(    ) Sesin oluşabilmesi için nesnelerin çeşitli etkilerle titreşimlerinin sağlanması gerekir.
(    ) Megafon sesin şiddetini yükselten araçlardan biridir.

 1. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız.
  * Ateş böceği,yıldız gibi ışık kaynakları ………………… ışık kaynaklarıdır.
  *Akılcılık ve bilime dayalı çalışmalar yaparak insan hayatını kolaylaştıran eserler ortaya koyan kişilere ……………………………… denir.
  * Her sesin ve ışığın bir ……………….. vardır.
  * Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına …………

……………………………….denir.

*…………………….Thomas Edison bulmuştur.                                                           

 

BAŞARILAR

 

 

Not : İlk 14 soru 5 puan  14 X 5   =     70

 1. soru 20 puan   1 X 20  =     20
 2. Soru 10 puan   1 X 10  =+  10   

TOPLAM            =   100

 

CEVAP ANAHTARI
1. Kırmızı ışıkta duran bir araba yeşil ışık yandığında hareket etmeye başlıyor. Buna göre aracın hareketiyle ilgili olarak ne söylenebilir?

 1. a) Yavaşlayan harekettir. b) Yön değiştiren harekettir.
 2. c) Hızlanan harekettir. d) Aracın hızı sabittir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin sesi içindeki havanın titreşmesiyle oluşur?
  a) Davul b) Mandolin c) Flüt                         d) Keman

 

 1. I. Hareket halinde olup olmadığı II. Uzaklaştığı ya da yakınlaştığı
  III. Bu sesin hangi renk bir araçtan geldiği
  Bir aracı görmeden sadece sesini dinleyerek aracın durumu hakkında aşağıdakilerden hangileri tahmin edilebilir?
 2. a) Yalnız III b) I – II c) II – III                      d) I – II – III

4.Aşağıdaki olayların hangisinde ses artış göstermektedir?
a) Ambulans uzaklaştığında                          b) Çağlayana yaklaşıldığında
c) Ses kaynağından uzaklaşıldığında                         d) Lunaparktan uzaklaşıldığında

 

 1. Pelin’ in yaptığı hareketlerde hangisi itme kuvvetine örnek olarak gösterilebilir?
 2. a) buzdolabını açması b) kanepeye oturması
 3. c) saçından tokasını çıkarması d) çekmeceyi kapatması

 

 1. Hareketli cisimleri durdurabilen, duran cisimleri hareket ettirebilen, yön ve şekil değişikliğine sebep olan etkiye ……. denir.

Cümlesini tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hareket b) kuvvet c) itme                        d) çekme

 

 1. Sarmısak ezen Oya’nın sarmısağa uyguladığı kuvvet cismin neyini etkiler?
 2. a) ağırlığını   b)  kütlesini                   c) şeklini                        d)  rengini

 

 1. Aşağıdaki ışık kaynaklarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
 2. a) el feneri b)  mum                       c) gaz lambası                d)  Güneş

 

 1. Kemiklerimizi birbirine bağlayan ve uygun  yerlerinden  bükülmelerini sağlayan  yapı  hangisidir?
 2. a) eklem b) kas                                c) omurga                           d) lif

 

 1. Işık kirliliğini önlemek  için  aşağıdakilerden  hangisi  yapılmalıdır?
 2. a) Gündüz vakitlerinde  lambaları  açmalıyız.                                     b) Gereksiz  lambaları  söndürmeliyiz.
 3. c) İyi aydınlatma  elde  etmek  için  fazla  ışık  kaynağı  kullanmalıyız. d) Gökyüzünü  aydınlatmalıyız.

 

 1. Mehmet yaptığı deneyde dereceli silindire 350 mL’ lik su koyuyor. Suyun içine bir tebeşir atıp dereceli silindirden suyun hacmini yeniden okuyor. Mehmet yeni değeri 362 mL olarak okuduğuna göre tebeşirin hacmi kaç mL’ dir?
 2. a) 12 mL b) 10 mL c) 350 mL                             d) 45 mL

 

 1. Bazı cisimler, ortamda bulunan ışık kaynaklarının varlığında ışık yayıyormuş gibi görünür. Aşağıdakilerden hangisi bu cisimlere örnek değildir?
 2. a) ateş böceği b) alüminyum folyo c) çelik tencere          d) ayna

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi ışık kirliğini önlemek için alınacak önlemler arasında sayılamaz?
 2. a) Işığın gökyüzüne yönelmesi kesilmelidir.
 3. b) Reklam ve ilan ışıklandırmaları belirli bir saatten sonra kapatılmalıdır
 4. c) Işık sadece aydınlatılacak yere yöneltilmelidir.
 5. d) Turistlerin dikkatini çekmesi için binaların dış cepheleri aydınlatılmalıdır.

 

 1. Ses tellerimiz nasıl titreşir?
 2. a) akciğerlerden gelen hava ile b) akciğerlere giden hava ile
 3. c) konuştuğumuz için  d)  bağırdığımız için

 

 1. Aşağıdaki tümcelerden, doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

( Y ) Opak  maddeler  ışığı  geçirir.

( D) Plastik  yapay  bir  maddedir.

( D) Donmakta  olan su  ısı  verir.

( D) Kuvvet uygulayarak  bir  cismin  hızını,yönünü ve şeklini değiştirebiliriz.

( D) Görebilmek  için ışığa  ihtiyaç vardır.

( D) Geceleri varlıkları net olarak göremememizin nedeni , onlardan gözümüze yeterli ışık gelmemesidir.
( Y ) Ayna, çelik tencere, teneke yapay ışık kaynaklarıdır.
( Y ) Işığın yanlış zamanda,yanlış yerde,gereksiz ve fazla kullanımı toprak kirliliğine neden olur.
( D) Sesin oluşabilmesi için nesnelerin çeşitli etkilerle titreşimlerinin sağlanması gerekir.
( D) Megafon sesin şiddetini yükselten araçlardan biridir.

 1. Aşağıdaki tümcelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden uygun olanını yazınız.
  * Ateş böceği,yıldız gibi ışık kaynakları …DOĞAL… ışık kaynaklarıdır.
  *Akılcılık ve bilime dayalı çalışmalar yaparak insan hayatını kolaylaştıran eserler ortaya koyan kişilere …BİLİM ADAMI… denir.
  * Her sesin ve ışığın bir …KAYNAĞI.. vardır.
  * Işığın yanlış yerde, yanlış miktarda, yanlış yönde ve yanlış zamanda kullanılmasına …………

IŞIK KİRLİLİĞİ… denir.

*…AMPÜLÜ….Thomas Edison bulmuştur.                                                           

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

72 − = 69

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.