4.sınıf fen dersi 1.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016

A) Aşağıdaki tümcelerde doğru olana (D), yanlış olana (Y) yazınız. (10 puan)
1. ( ) Bir nesnenin darasıyla beraber ağırlığına net kütle denir.
2. ( ) Küçük taneli katılar, sıvılar gibi akışkanlık özelliği gösterir.
3. ( ) Sıcaklıkları farklı iki madde bir araya getirildiğinde aralarında ısı alışverişi olur.
4. ( ) Şeker, tuz, et, karabiber, sebze ve meyveler ısı etkisiyle erir.
5. ( ) Gazların özelliklerinde biri de bulundukları ortama yayılmalarıdır.
6. ( ) Şekerin su içinde görünmez halde dağılmasına erime denir.
7. ( ) Benzin, masa, kağıt, cam vb. işlenmiş maddelere örnektir.
8. ( ) Sıcaklık birimi ‘ ºC ‘sembolü ile gösterilir ve ‘ derece selsiyus ‘ olarak okunur.
9. ( ) İçinde demir bulunan karışımlar mıknatısla ayrılabilir.
10.( ) Kalp, soluk alıp vermede görevli organlarımızdan biridir.

B) Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız (10 puan)
madde net kütlesini yüzdürme eşit kollu terazi elek ile eleme
doğal iskelet saf buharlaşma erime
 Katılar belli bir şekle sahip olduğu için kütleleri………………………………………….yardımıyla ölçebiliriz.
 Suda batan ve batmayan maddeleri ayırmada ………………………………………… yöntemini kullanırız.
 Brüt kütleden darayı çıkardığımızda sıvı maddenin…………………………………………..buluruz.
 Sıvı halindeki maddenin gaz hale geçmesine …………………….……………………………… denir.
 Doğada kendiliğinden bulunan maddelere …………………………………………………… madde denir.
 Katı maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine ………………………………………………………… denir.
 Yapısında sadece tek çeşit madde olan maddelere …………………………………………………… madde denir.
 Vücudumuzun dik durmasını sağlayan yapıya ……………………………………………………………… denir.
 Mercimek ile un karışımını……………………..……….……………………………….……………………… yöntemi ile ayrıştırırız.
 Boşlukta yer kaplayan ağırlığı ve hacmi olan her şeye ………..…………………… denir.

C)Aşağıdaki tabloda verilen maddelerin ısıtıldıklarında ve ısı verdiğinde ne olduğunu anlatan
kutucuklara ( ) işareti koyunuz. (5 puan)
MADDELER Isı verdiğinde donar Isı aldığında erir.
BUZ
MEYVE SUYU
TEREYAĞI
MUM
MARGARİN
D) Aşağıdaki açıklamaları ve karşısında verilen bilgiyle eşleştiriniz. (5 puan )
1 Sıvı maddeler bulundukları kabın iskelettir.
2 Süt, su, ayran ve zeytinyağı sıvı maddelerdir.
3 Zeytin, peynir, tereyağı ve defter şeklini alır.
4 Bir maddenin boşlukta kapladığı yere katı maddelerdir.
5 Vücudumuzun dik durmasını sağlayan
hacim denir.

1)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (4 puan)
a) Gaz maddelerin belirli bir şekli vardır.
b) Hacim ölçmede dereceli silindir kullanılır.
c) Sıvılar bulundukları kabın şeklini alır.
d) Demir, tahta birer katı maddedir.

2)Aşağıdaki maddelerden hangisi litre birimi
ile ölçülür? (4 puan)
a) Domates b) Un c) Baklava d) Süt

3) Maddelerin başka bir özelliği de miktarıdır.
Maddelerin sahip olduğu bu ölçülebilen ve
değişmeyen madde miktarına………… adı verilir.

Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki
kavramlardan hangisi getirlmelidir? (4 puan)
a) Hacim b) Kütle c) Gaz d) Baskül

4)Aşağıdaki maddelerden hangisi sıvı bir maddedir? (4 puan)

a)Cam b) Benzin c) Demir d)Hava
5) Demir tozu-talaş karışımını hangi yöntem ile birbirinden ayırırız? (4 puan)
a) Burarlaştırma b) Yüzdürme
c) Süzme d) Mıknatıs

6)Aşağıdakilerden hangisi doğa olayları
( yağmur, rüzgar, sıcaklık farklılıkları…vb.) sonucunda meydana gelmiştir?(4 puan)
a) Peribacaları b) Boğaz köprüsü c) Piramitler d) Kervansaraylar

7) Maddeler katı, sıvı ve gaz halde bulunurlar. Maddeler ısı alarak veya ısı vererek bir halden
başka bir hale geçebilir. Bu duruma ne denir?
(4 puan)
a) Isınma b) Erime
c) Soğuma d) Hal değiştirme
8)Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerinden biridir? (4 puan)

a) Tadı b) Şekli b) Kütlesi d) Rengi

9)Sağlıklı bir iskelete sahip olmak için aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?(4 puan)
a) Dengeli beslenmek, düzenli spor yapmak b) Çok uyumak, çok konuşmak
c) Çok yemek yemek d) Her zaman heyecanlı olmak

10) Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? (4 puan)

a) 1L = 1000 ml b) 60 L =60 000 mL
c) 4000 ml = 4 L d) 38 000 ml = 380 L

11) ” tuz,mısır,pirinç, tahta ,satranç taşıları ”
Yukarıda verilen maddelerden hangileri
konuldukları kabın şeklini alır? (4 puan)
a) Tahta, satranç taşları c) tuz , tahta
b) tuz , mısır, pirinç d) Satranç taşları, tuz
12)

Yukarıdaki görselin bize anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? (4 puan)
a) Katıların belli bir şekli yoktur.
b) Gaz maddelerin sıkıştılma özellikleri vardır.
c) Sıvı maddeler konuldukları kabın şeklini alırlar.
d) Çaydanlıktaki çay fincanı doldurmaz.

13) Aşağıdakilerden hangisi sıvı maddelerin
hacmini ölçmede kullanılır? (4 puan)
a)Dereceli silindir(kap) b)Termometre
c)Steteskop d) Cetvel

14)Aşağıdakilerden hangisi hacim ölçüsüne göre
alınıp satılır?( 4 puan)

a)Maydanoz b)Kalem
c)Benzin d)Yufka

15) Kütlesi ve hacmi olan her varlığa madde denir. Aşağıdakilerden hangisi maddeye örnek olarak gösterilemez? (4 puan)
a)Hacim b) Kâğıt c) Ağaç d) Çatal

16) Maddelerin katı sıvı ve gaz hallerinin temel özelliklerini öğrendik. Bu temel özellikleri karşılaştırmak amacıyla aşağıdaki tabloyu dolduralım.(10 puan)
Katı Sıvı Gaz
Sıkıştırma
Sıkıştırılabilir.
Belirli bir şekle sahip olma www.sorubak.com

Akışkanlık

Hepinize Başarılar Dileriz. Zümre Öğretmenleri adına
Mehmet TURGUT

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir